News

An ráta méadaithe bliantúil fostaíochta is ísle i 3 bliana


Ba é 2.7 milliún líon na ndaoine a bhí fostaithe sa chéad ráithe den bhliain, ardú 1.9% nó 51,500, i gcomparáid le bliain ó shin.

Is é an t-athrú bliantúil de 1.9% an méadú bliantúil is ísle le trí bliana.

Léiríonn an Suirbhé ar an Lucht Saothair is déanaí ón bPríomh-Oifig Staidrimh go raibh 2,704,200 duine i gcatagóirí fostaíochta sa chéad trí mhí den bhliain – laghdú beag ar an bhfigiúr 2,706,400 a taifeadadh sa cheathrú ráithe de 2023.

Ba é an ráta fostaíochta do dhaoine idir 15-64 bliana d’aois ná 73.8% sa chéad ráithe den bhliain.

Dífhostaíocht

Léiríonn figiúirí na Príomh-Oifige Staidrimh inniu go raibh 115,200 duine dífhostaithe sa ráithe agus ráta gaolmhar dífhostaíochta de 4.1% acu, suas ó 4% sa chéad trí mhí de 2023.

Ba é an ráta dífhostaíochta i measc daoine óga idir 15-24 bliana d’aois ná 8.8%, méadú ó 8.6% bliain roimhe sin.

Bhí 28,800 duine dífhostaithe go fadtéarmach, dífhostaithe ar feadh 12 mhí nó níos faide, sa chéad ráithe den bhliain. Ba laghdú 3,400 duine é seo i gcomparáid le bliain roimhe sin.

Meastar go raibh 573,400 nó 21.2% díobh siúd i bhfostaíocht ag obair go páirtaimseartha agus rangaíodh 21.8 % díobh siúd a bhí fostaithe go páirtaimseartha mar tearcfhostaithe – rud a chiallaíonn gur mhaith leo níos mó uaireanta a oibriú ar phá níos mó.Ba é an Lucht Oibre measta, suim na ndaoine go léir a bhí fostaithe nó dífhostaithe, ná 2,819,400, ardú 2% nó 55,400 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

Uaireanta oibrithe

Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh gur tháinig laghdú 0.2%, nó 100,000 uair, ar bhonn bliantúil ar an líon iomlán measta uaireanta a oibríodh in aghaidh na seachtaine sa chéad ráithe den bhliain.

“D’athraigh an t-athrú bliain ar bhliain ar uaireanta oibrithe thar na hearnálacha eacnamaíocha éagsúla,” a dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh.

“Chonaic an earnáil Ghairmiúil, Eolaíoch & Theicniúil 700,000 uair sa bhreis oibrithe i gcomparáid leis an gcéad ráithe de 2023,” de réir suirbhé an lae inniu.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button