News

Athbhreithniú Rialtais ar íocaíochtaí le himircigh 'laistigh de sheachtainí'Tá sé fógartha ag an Rialtas go ndéanfar athbhreithniú ar íocaíochtaí a dhéantar le himircigh “laistigh de sheachtainí”.

Bhí an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe ag labhairt tar éis don Taoiseach scríobh faoi phleananna an Rialtais chun Éire a dhéanamh níos lú tarraingteach d’imircigh eacnamaíocha sa Sunday Independent.

Dúirt an tAire go bhfuil an Rialtas ag iarraidh a chinntiú go gcaitear go trócaireach agus go cothrom le daoine agus iad ag teacht go hÉirinn ag lorg tearmainn.

Ach dúirt sé go bhfuil gá freisin a chinntiú go bhfeidhmíonn an tír ar bhealach atá ag teacht le tairiscintí agus cinntí comhchosúla a dhéantar ar fud na hEorpa.

Dúirt sé freisin go raibh sé tábhachtach go mbaineann an Rialtas úsáid mhaith as airgead na gcáiníocóirí agus iad ag caitheamh le daoine ar bhealach cothrom.

Ar an Déardaoin, baineadh níos mó ná 100 puball den Chanáil Mhór in oibríocht ilghníomhaireachta. Tharla sé sin tar éis oibríocht cosúil leis an mhí seo caite chun campa a bhaint as oifig Mount St IPO.

Léirigh figiúirí na seachtaine seo go bhfuil níos mó ná 30,000 duine ag maireachtáil i gcóiríocht soláthair dhíreach agus éigeandála um Chosaint Idirnáisiúnta (IP), de réir na Roinne Comhtháthaithe.

Dúirt an tUasal Donohue go raibh sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil córas ceadúnais oibre an-rathúil i bhfeidhm ag Éirinn, rud a chuireann go mór le geilleagar agus sochaí na tíre.

Dúirt sé go raibh sé tábhachtach a mheas cén fáth a raibh daoine ag teacht go hÉirinn agus go bhfuil sé sin ag teacht leis an gcaoi a ndéanann contaetha eile é.

“Is léir gurb é an comhthéacs a bhaineann leis seo ar fad ná go bhfuil méadú an-mhór tagtha ar líon na ndaoine atá ag teacht go hÉirinn le roinnt míonna anuas,” a dúirt an tAire.

“Tá sé seo ag tarlú do thíortha eile chomh maith. Ach oibreofar é seo laistigh de sheachtainí, agus tá a fhios agam go ngníomhóidh an Rialtas go tapa.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button