News

Cá bhfuil an 2,000 iarrthóir tearmainn fireann atá gan dídean in Éirinn?


Faoi láthair tá idir 80 agus 100 iarrthóir tearmainn fireann gan dídean ina gcónaí ar an gCanáil Mhór, tar éis di a bheith glanta de phubaill a thug foscadh d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta faoi dhó le mí anuas.

Mar sin féin, ní dhéanann an grúpa seo ach codán den bheagnach 2,000 duine atá fós ag fanacht ar thairiscintí foscadh a chuir an Stát ar fáil. Mar sin, cá bhfuil gach duine eile?

Ceist í atá á cur ag grúpa oibrithe deonacha a thacaíonn le hiarrthóirí tearmainn gan lóistín.

“Níl aon duine agat a thugann léargas iomlán ar cé atá i mbrú, atá ar tolg duine, atá ina chodladh laistigh de shéipéal, atá ar na sráideanna agus atá i gcathair eile, agus sin an rud atá againn.” ag iarraidh a fháil amach faoi láthair mar go gceapaimid gur baol mór cosanta é gan a thuiscint cá bhfuil na daoine seo agus cé hiad na daoine is leochailí,” a dúirt an t-oibrí deonach Olivia Headon le Nuacht RTÉ.

D’inis iarratasóir amháin ar Chosaint Idirnáisiúnta Somáilis, atá anseo ó mhí an Mhárta agus atá ina chodladh amuigh i lár chathair Bhaile Átha Cliath, le Nuacht RTÉ faoin gcaoi ar chuir sé féin agus a chara a bpuball “i ndiaidh meán oíche” an chuid is mó d’oícheanta “thart ar Charlemount agus i gceantar Fhearchair” ach i ar maidin pacáiste siad suas agus imeacht.

“Táimid i bhfolach sa chathair,” a mhínigh sé.

Bhain sé seo a dúirt sé go páirteach le “meas a thabhairt ar íomhá lár na cathrach” ach ba léir freisin ónár gcomhrá nach raibh sé ag iarraidh aird dhiúltach gan iarraidh a tharraingt.

“Cúpla seachtain ó shin, rinne triúr fear óg ionsaí orm,” a dúirt sé.

“Déanann siad iarracht mé a bhualadh agus thóg siad mo chuid airgid go léir agus mothaím an-(féin) comhfhiosach.”

Freastalaíonn Mohamed (ainm bréige) ar mhosc sa chathair agus ar an Domhnach d’fhan sé go dtí gur dúnadh é roimh mheán oíche mar gheall ar an mbáisteach trom an oíche sin.

“Ar roinnt oícheanta thug siad cead dúinn fanacht (thar oíche) mar gheall ar an aimsir,” a dúirt sé.

Cuidíonn an t-oibrí deonach Olivia Headon le hiarrthóirí tearmainn gan dídean

'Tá muid ag maireachtáil'

Labhraíonn sé freisin ar phobal tacaíochta Somáilis i lár chathair Bhaile Átha Cliath le bialanna agus gnólachtaí Somáilis ag feidhmiú ann.

“Is féidir leo cupán tae nó béilí traidisiúnta Somáilis a thairiscint,” a dúirt Mohamed, ach dúirt sé go raibh tacaíocht den sórt sin ag éirí níos déine toisc go raibh “an oiread sin” gan dídean anois.

Fós féin dhíbhe sé an smaoineamh dul isteach i bpubaill ar feadh na Canálach Móire, ag rá go mbeadh sé “deacair” dó “toisc go bhfuil daoine ar an gCanáil ó bhunús éagsúla, is féidir aon rud a tharlóidh nuair a (tá tú) an plódú daoine, i gcás ina tagann daoine gan dídean le chéile”.

Ach léirigh sé frustrachas nuair a chuala sé nach raibh cuid acu siúd a d’aistrigh go lóistín Stáit ón gCanáil Mhór le seachtainí beaga anuas ach in Éirinn ar feadh “ocht go deich lá”.

“Cé go bhfuil muid fós ag maireachtáil ar feadh níos mó ná dhá mhí,” a dúirt sé.

Dúirt sé go scríobhann sé chuig an tSeirbhís Idirnáisiúnta um Chóiríocht um Chosaint (IPAS) gach lá “díreach iad a thabhairt cothrom le dáta maidir le conas atá mo shaol ag dul ar aghaidh agus conas atáimid ag maireachtáil”, agus mar sin creideann sé go bhfuil sonraí a cháis ar eolas ag na daoine a sannann lóistín é. thiocfaidh chun bheith ar fáil.

Ní féidir a shéanadh, áfach, gur tháinig tairiscintí le déanaí níos gasta dóibh siúd atá ag codladh amuigh i gcampaí pubaill infheicthe ná iad siúd a fhéachann lena gceann a choinneáil síos agus fianaise a bhaint dá gcodladh amuigh gach maidin.

“Tuigimid an dúshlán a bhaineann le dul i bhfolach i lár na cathrach,” a dúirt Mohamed, ach bhí sé fós dóchasach go dtiocfadh a thairiscint lóistín.

Idir an dá linn, cé go raibh tithe ósta mar rogha ag daoine eile a labhair le Nuacht RTÉ, dúirt Mohamed go raibh siad ró-chostasach dó agus níor ghlac a bhformhór leis an gcáipéisíocht amháin a bhí aige.

Tá súil ag ‘Timot’ go gcuirfear lóistín Stáit ar fáil dó sna laethanta amach romhainn

‘Bheadh ​​sé níos sábháilte dom’

I gcodarsnacht leis sin, chaith Timot (ainm cleite freisin), a tháinig go hÉirinn freisin chun cosaint idirnáisiúnta a lorg i mí an Mhárta, an chuid is mó dá chuid ama suas le seachtain go leith ó shin i mbrúnna, cé gur dúirt sé le Nuacht RTÉ gur streachailt airgeadais a bhí ann.

“An liúntas a fhaighimid (€113.80 in aghaidh na seachtaine d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta gan lóistín), ceapaim nach leor é ach ar feadh ceithre lá, na praghsanna ar an deireadh seachtaine i ndáiríre faoi thrí i gcomparáid leis an Luan agus an Mháirt,” a dúirt Timot.

Dúirt sé freisin go raibh air brúnna a athrú go mór ar thóir rátaí inacmhainne.

“Bíonn tú ag bogadh ó áit amháin go háit ar bhonn laethúil beagnach,” a dúirt Timot.

Beagnach coicís ó shin, rinne Timot athrú agus bhog sé amach as cathair Bhaile Átha Cliath go Cill Dara tar éis dó margadh níos inacmhainne agus níos cobhsaí a fháil ar líne do Leaba agus Bricfeasta i gCill Dara ar €100 in aghaidh na seachtaine, ach bhí teorainn ama leis.

Chuir sé síos ar a chuid ama ansin mar “fhaoiseamh” ach dúirt go raibh sé “fós gan dídean mar nach bhfuil ach coicís tugtha dó… Is é an Déardaoin mo lá deiridh agus ansin táim ar ais ar na sráideanna”.

Bhí Timot ar ais i mBaile Átha Cliath le haghaidh cuairt ghearr chun freastal ar choinní nuair a labhair muid.

Dúirt sé go raibh sé beartaithe aige dul ar ais chuig fóraim ar líne a d’úsáid sé roimhe seo féachaint an dtig leis “daoine le croíthe maithe a aimsiú chun fabhar a dhéanamh dom más féidir leo” agus é a thabhairt isteach, ach d’admhaigh sé gur lámhaigh fhada a bhí ann.

“Is fíor-annamh a aimsítear daoine den chineál sin,” a dúirt sé.

Idir an dá linn beidh Timot ag breathnú ar a bhosca isteach ríomhphoist freisin féachaint an ndéanfar aon tairiscint ar chóiríocht Stáit dó sna laethanta amach romhainn.

“Níl mé ag súil ach,” ar sé.

Liosta tosaíochta cóiríochta

Tá cóiríocht i bpionta ag formhór an Stáit a cuireadh ar fáil d'iarrthóirí tearmainn fireanna singil le déanaí ar shuíomhanna seirbhísithe IPAS mar Crooksling agus iar-shuíomh an Phríomh-Ospidéil Mheabhair-Ghalar i nDún Droma.

“Chomh fada agus gur áit é atá á tairiscint ag na húdaráis, sílim go mbeadh sé níos sábháilte domsa,” a dúirt Timot.

Ón 30 Aibreán tá formhór mór na dtairiscintí cóiríochta déanta do na hiarratasóirí sin ar Chosaint Idirnáisiúnta a bhí ina gcodladh amuigh timpeall ar Shráid an Mhóta agus ar an gCanáil Mhór.

Tá sé ráite ag an Roinn Imeasctha go bhfuil liosta tosaíochta cóiríochta aici, agus go dtugtar “tosaíocht ansin d’iarratasóirí leochaileacha ar Chosaint Idirnáisiúnta… do chóiríocht” agus chuige sin go nglacann sí le tarchuir ó sheirbhísí lae do dhaoine gan dídean, ó Chomhairle na nDídeanaithe in Éirinn agus ó dhaoine eile.

Ach maidir le cé mhéad duine atá ar an liosta sin faoi láthair, dúirt an roinn le Nuacht RTÉ “nach bhfoilsíonn siad sonraí ar an liosta tosaíochta cóiríochta faoi láthair”.


Leigh Nios mo: Learpholl go Baile Átha Cliath – turas na n-imirceach á athchruthúSource link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button