News

Cliseadh margadh an phortáin ag brú ar iascairí éirí as gnó


Tá sé ráite ag iascairí go bhfuil an baol ann go gcuirfear as gnó iad mar gheall ar thitim tobann sa mhargadh portán.

Tá laghdú 40% tagtha ar ioncam iascairí portán na hÉireann de bharr titim mhór san éileamh ar phortáin donna na hÉireann sa Fhrainc, sa Spáinn agus sa Phortaingéil.

Ní raibh roinnt iascairí in ann a gcuid portán a dhíol mar níl ceannaitheoirí Éireannacha a easpórtálann go margadh na mór-roinne sásta an baol a ghlacadh go bhfágfar iad le stoc nach dteastaíonn.

Creidtear gurb é an t-ardú ar an gcostas maireachtála agus an méadú suntasach ar an gcostas a bhaineann le táirgí a iompar go mór-roinn na hEorpa ba chúis leis an easpa éilimh.

Dúirt Eoin Feirtéar, iascaire portán as Dún Chaoin ar leithinis an Daingin, go bhfuil séasúr ‘tubaisteach’ aige. Tar éis dó infheistíocht mhór a dhéanamh i mbád nua 12 mhéadar, cuireadh iallach air líon na laethanta a chaitheann sé ar muir a laghdú.

“Ní fhaca mé chomh dona sin é. Tá margaí portán beo imithe níos mó nó níos lú. Tá tú beagnach leath ag impí ar dhaoine an portán a bhaint díot. Táimid síos 40-45% ar an méid a thabharfaimis isteach de ghnáth. Táimid ag dul amach uair nó dhó sa tseachtain anois mar níl aon chiall leis nach mbainfidh na ceannaitheoirí an portán uainn.

“Tá sé dáiríre. Tá bád nua agam, agus chuir mé infheistíocht mhór isteach ann. Níl sé cuma mhaith a bheith macánta faoi. Tá sé dian ar chriú freisin. Níl sé cothrom orthu dul amach ceann nó dhó laethanta na seachtaine. Seo é an t-am seo den bhliain ar cheart do chriúnna báid cladaigh a bheith ag déanamh airgid.”

Ní raibh roinnt iascairí in ann a gcuid portán a dhíol mar nach bhfuil ceannaitheoirí Éireannacha a easpórtálann go margadh na mór-roinne sásta a bheith i mbaol a bheith fágtha le stoc nach dteastaíonn.

Feidhmíonn breis is 430 bád in iascach portán donna na hÉireann, ag tabhairt i dtír beagnach 6,000 tonna portán gach bliain. Is fiú suas le 50 milliún euro in aghaidh na bliana onnmhairí portán na hÉireann, ach le seachtainí beaga anuas tá iascairí tar éis dul i bhfeidhm go mór.

Is iad an Fhrainc, an Spáinn, an Phortaingéil agus an tSín na margaí easpórtála móra in Éirinn do phortáin donna. Tar éis moilliú suntasach ar mhargadh na Síne tháinig titim sa Fhrainc, agus anois tá margadh na Spáinne ag laghdú go tapa.

Onnmhairíonn Ronan Forde portán go margadh na mór-roinne. Dúirt sé go bhfuil ceannaitheoirí Éireannacha cosúil leis féin ag streachailt le táirgí a aistriú agus go bhfuil laghdú mór tagtha ar an méid portán is féidir leo a thógáil ó iascairí.

“Nílimid ag ceannach ach portán ardchaighdeáin faoi láthair. Níl ach méid áirithe is féidir linn a ghlacadh. Caithfidh an portán a bheith mór, níos mó ná 800 gram le díol sa Spáinn.”

“Tá margadh na Fraince tite go hiomlán. Táimid ag tabhairt 30% den phortán ar ais do na hiascairí, rud atá ina thubaiste dóibh féin agus domsa.”

Is fiú suas le 50 milliún euro in aghaidh na bliana onnmhairí portán na hÉireann, ach le seachtainí beaga anuas tá iascairí tar éis dul i gcion go mór

Chuir na drochphraghsanna ar ghliomaigh agus an cosc ​​ar iascaireacht mangach isteach le déanaí leis na deacrachtaí atá ag iascairí cladaigh. Mhínigh Ciarán Ó Lúing go bhfuil laghdú mór tagtha ar na roghanna do bháid mar a gceann féin.

“San am atá caite, dá dtitfeadh praghsanna portán d'fhéadfaimis titim ar ais ar an mangach. Anois tá sé sin imithe chomh maith. Is tubaiste iomlán é. Tá gliomach ag streachailt, agus is é an t-aon rud atá fágtha ansin ná an gliomach, agus má théann gach fella ag an ag an am céanna, beidh an praghas tuairteála go simplí ann freisin.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button