News

Comhlacht faire sonraí ag fiosrú sáruithe ag FSSD’oscail an Coimisiún um Chosaint Sonraí (DPC) imscrúdú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faoi sháruithe sonraí a bhaineann le taifid leighis páipéir a stóráil.

Dúirt an CCS go mbaineann an fiosrúchán le stóráil agus le coinneáil sonraí pearsanta atá i dtaifid pháipéir atá i seilbh FSS trí úsáid a bhaint as saoráidí stórála seachtracha.

Chuir FSS sáruithe ar shlándáil ag na háiseanna seo in iúl don choimisiún.

“Bhain na sáruithe a cuireadh in iúl don CCS le dhá shuíomh ar leith a raibh rochtain ag tríú páirtithe neamhúdaraithe orthu agus scaipeadh físeáin a tógadh ó na láithreacha seo a thaispeánann taifid leighis páipéir atá lonnaithe ag na háiseanna seo,” a dúirt an DPC.

Dúirt an HSE gur tharla an dá shárú sonraí ar leith in 2023 agus go gcomhoibreoidh siad go hiomlán leis an bhfiosrúchán.

“Tógann FSS gach sárú ar chosaint sonraí dáiríre agus bainistíonn sí gach sárú ar chosaint sonraí de réir na reachtaíochta um chosaint sonraí agus bheartas an FSS,” a dúirt urlabhraí de chuid FSS.

D’eisigh an CCS a thuarascáil bhliantúil don bhliain 2023 inniu a thaispeánann gur bhliain thar na bearta a bhí sa bhliain seo caite maidir le fíneálacha agus gearradh pionóis arbh fhiú €1.55 billiún í.

Áirítear leis sin fíneáil €1.2 billiún a gearradh ar Meta i mBealtaine 2023 mar gheall ar aistrithe sonraí ón AE go dtí na SA.

I mí Mheán Fómhair 2023, ghearr an CCS fíneáil €345 milliún ar TikTok tar éis imscrúdú a dhéanamh ar phróiseáil sonraí leanaí.

Rinne Meta agus TikTok achomharc i gcoinne rialuithe na hArd-Chúirte.

In 2023, dheimhnigh Cúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath a chinntí fíneálacha riaracháin a ghearradh ar chúig eagraíocht éagsúla, idir €15,000 agus €750,000.

Bailíodh na fíneálacha seo go léir agus aistríodh iad chuig státchiste na hÉireann.

I mí Feabhra 2023, ghearr an CCS fíneáil €750,000 ar Bhanc na hÉireann as sraith sáruithe sonraí a bhain lena aip Banking 365.

I mí Eanáir 2023, ghearr an CCS fíneáil de €460,000 ar Centric Health tar éis ionsaí earraí fuascailte a chuir isteach ar shonraí othar.

Fuair ​​an CCS 11,200 cás nua ó dhaoine aonair in 2023, arb ionann é sin agus méadú 20% ar 2022.

Fuair ​​an Coimisiún 6,991 fógra bailí sáraithe anuraidh, méadú 20% ar an mbliain roimhe sin freisin.

I mí Feabhra na bliana seo, chríochnaigh Helen Dixon a téarma mar Choimisinéir Cosanta Sonraí agus d’fhógair an Rialtas ceapadh beirt choimisinéirí nua, an Dr Des Hogan agus Dale Sunderland.

“Ba mhaith le mo chomh-Choimisinéir, Dale Sunderland, agus mé an deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt le mór-bhuíochas do mhaoirseacht an Choimisinéara Helen Dixon ar an gCoimisiún le deich mbliana anuas,” a dúirt an Dr Hogan.

Rinne an tUasal Sunderland cur síos ar 2023 mar bhliain shuntasach.

“Chonaic méadú suntasach i mbliana ar líon na ngearán ar dhéileáil an Coimisiún um Chosaint Sonraí leo le fíneálacha níos mó riamh eisithe agus orduithe ceartaitheacha a gearradh tar éis fiosrúcháin trasteorann agus náisiúnta,” a dúirt sé.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button