News

Córas tithíochta d’iarrthóirí tearmainn ‘titithe’


Ní bheadh ​​glactha ag daoine in Éirinn le cás ina raibh ar líon suntasach daoine cónaí ar na sráideanna go dtí cúpla mí ó shin, “nuair a thit tionscadal IPAS agus ár gcóras iomlán chun déileáil le hiarrthóirí tearmainn as a chéile,” a dúirt Focus Ireland.

Thug Stiúrthóir Beartais agus Abhcóideachta na carthanachta do dhaoine gan dídean Mike Allen foláireamh go raibh Éire i staid iomlán difriúil anois ná mar a bhí roimhe.

“Tá muid ag crosbhóthar sa tslí ina nglacaimid le héagóra sa tír seo,” a dúirt sé ag comhdháil i mBaile Átha Cliath.

“Ba mhaith linn maireachtáil i sochaí nach nglacann le cás ina gcaithfidh daoine maireachtáil ar na sráideanna agus táimid ag bogadh go dtí staid a d’fhéadfadh a bheith againn ina bhfuilimid ag rá nach nglacaimid leis na daoine atá ina gcónaí ar an tsráid.”

Na heagraíochtaí a shínigh litir ag léiriú imní faoin 14,000 duine gan dídean atá anseo

Dúirt sé go bhfuil teip na Seirbhíse Cóiríochta um Chosaint Idirnáisiúnta (IPAS) cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine atá ag lorg tearmainn ag croílár aon chumas morálta chun cur i gcoinne easpa dídine.

Dúirt an tUasal Allen freisin go raibh an contae sách maith ag déileáil le codlata amuigh faoin aer i gcás gach teipe in easpa dídine in Éirinn.

Dúirt sé nach raibh fadhb na n-iarrthóirí tearmainn a bheith fágtha gan lóistín ag eagraíochtaí neamhrialtasacha ag tabhairt amach pubaill, ach teip an Rialtais cóiríocht shábháilte a chur ar fáil.

Tá Focus Ireland ar dhuine de shínitheoirí litreach a léirigh imní mhór faoin 14,000 duine gan teach in Éirinn chomh maith leis an beagnach 2,000 Iarratasóir ar Chosaint Idirnáisiúnta atá gan lóistín faoi láthair agus a bhfuil orthu brath ar sheirbhísí sínte do dhaoine gan dídean.

Dúirt an Dr Angy Skuse atá ina stiúrthóir leighis le Safety Net, carthanas a sholáthraíonn cúram DT do dhaoine gan dídean, gurbh iad na hiarmhairtí meabhairshláinte i measc na ndaoine a fágadh gan lóistín an fachtóir is mó.

“Feicimid go leor anacair síceolaíoch. Daoine a bhfuil tromluí orthu, gan a bheith in ann ithe, gan a bheith in ann codladh, ag caoineadh an t-am ar fad, ag déanamh imní dá dteaghlaigh ar ais sa bhaile.”

Dúirt an Dr Skuse gur léirigh daoine eile an smaoineamh féinmharaithe agus “a thagann ó easpa dóchais.”

“Nuair a thagann siad anseo, tá turas fada agus crua déanta acu chun teacht anseo, sroicheann siad faoi dheireadh agus ceapann siad go mbeidh siad sábháilte agus ansin níl siad sábháilte,” a dúirt sí.

“Go dtí go dtugtar áit chónaithe dóibh, ní bhraitheann siad sábháilte agus mar sin dá fhaide a théann siad gan aon chineál lóistín, is airde an dóchúlacht go dtarlóidh rud éigin dona.”

Dúirt an Dr Skuse go bhfaca sí freisin daoine a bhfuil brú fola ard nó Hipirtheannas ag dul gan dhiagnóiseadh agus gan chóireáil, rud a d'fhág gur cuireadh daoine san ospidéal nó ar scagdhealú duáin.

Dúirt an Dr Angy Skuse go n-oibríonn Safety Net le daoine a bhfuil 'anacair shíceolaíoch an-mhór' orthu.

“Ní bheadh ​​ceachtar de na daoine sin sa stát sin dá mbeadh siad in ann breathnú i ndiaidh a gcuid brú fola,” a mhínigh sí.

Chuir an Dr Skuse leis go bhféadfadh rochtain neamhleor ar áiseanna sláinteachais a bheith mar thoradh ar easpa dídine, pian droma a bheith níos measa as a bheith ag codladh ar an talamh, gan seoladh le haghaidh cúram sláinte leantach, gan a bheith in ann fón póca a mhuirearú, aiste bia míchuí dóibh siúd a bhfuil diaibéiteas orthu agus neamhábaltacht chun cógais a stóráil i gceart.

I gcás amháin, b'éigean cuardach a dhéanamh d'othar a bhí go dona tinn tar éis do thástálacha a thaispeáint go raibh gá acu le dul san ospidéal láithreach.

Dúirt Nick Henderson ó Chomhairle Teifeach na hÉireann gur chruthaigh teip an Rialtais déileáil leis an ngéarchéim tithíochta folús.

“Is féidir leis an bhfolús sin faisnéis mhícheart a laghdú agus an dearcadh gurb é iarmhairt nó cúis na géarchéime seo ná imircigh nó Iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta,” a dúirt an tUasal Henderson.

Dúirt sé freisin gur chreid sé go raibh a fhios ag go leor daoine ar fud na hÉireann nach raibh sé sin amhlaidh ach dúirt an tUasal Henderson, ar a laghad, go raibh “míchúram” i dteanga an Rialtais maidir le déileáil leis seo.

Dúirt Olivia Headon go bhfuil dualgas ar an Stát sábháilteacht a sholáthar d’iarrthóirí tearmainn

Dúirt sé go raibh iarmhairtí ag baint le fógraí agus beartais nua maidir le leas agus lóistín na hÚcráine a laghdú, an liosta tíortha sábháilte á leathnú agus tástáil acmhainne d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta.

“Caithfidh siad a bheith feasach ar na hiarmhairtí a bhaineann lena dteanga. Ná tagaigí síos, ná tagaigí ar chor ar bith, taispeáin ceannaireacht ar an gceist seo agus cuir in iúl go soiléir trí úsáid a bhaint as fíricí,” a dúirt sé.

Dúirt an tUasal Allen é sin ráite gur ábhar imní é go bhfuil an imirce ag teacht aníos mar cheist ar leac an dorais sna toghcháin áitiúla mar nach bhfuil comhairleoirí nó údaráis áitiúla freagrach as.

Dúirt sé freisin nach é an moladh nach bhfuiltear chun cúiteamh a fháil do charthanais as pubaill a sholáthar d’iarrthóirí tearmainn agus nach ndéileálfadh siad leis an gceist.

Chualathas ag an gcomhdháil freisin go bhfuil grúpaí daoine ag díriú orthu siúd a chodlaíonn i bpubaill in aice leis an gCanáil Mhór i mBaile Átha Cliath go rialta, lena n-áirítear grúpa a bhí ag rothaíocht aréir ag caitheamh prátaí agus slurs ciníoch, de réir oibrithe deonacha a bhí ag obair leis na fir.

Dúirt Olivia Headon leis an bpreasagallamh go raibh cásanna ann freisin de dhaoine ag fual ar phubaill agus ag trolláil dian na bhfear ag daoine ag teacht chun díriú orthu.

“Tá sé de dhualgas ar an Stát lóistín sábháilteachta nó sábháilte a chur ar fáil do na daoine seo ach níl siad á gcoimeád sábháilte ar chor ar bith,” a dúirt sí.

Dúirt sí gur tuairiscíodh roinnt de na teagmhais do ghardaí a d'fhreagair, ag brath ar dhéine an scéil.

‘Tosaíonn cearta daonna sa bhaile’

Dúirt stiúrthóir Chomhairle na hÉireann um Shaoirsí Sibhialta, atá ina sínitheoir freisin ar litir an lae inniu, go “tosaíonn cearta daonna sa bhaile” agus go bhfuil siad dírithe ar dhínit bhunúsach gach duine.

Dúirt Liam Herrick: “Labhair muid in Éirinn le blianta beaga anuas faoi cheart bunreachtúil ar thithíocht a bheith againn ach is cuma cá seasaimid ar an gceist sin, níl aon dabht ach go bhfuil raon leathan i gceist le heaspa dídine agus le séanadh cearta bunúsacha ar chóiríocht agus ar thithíocht. sáruithe ar chearta an duine.

“Sáraíonn sé an ceart chun dínit an duine agus an ceart chun ionracas coirp an duine ar an gceart chun saoirse ó chóireáil mhídhaonna agus táireach, ar an gceart chun meas ar shaol príobháideach agus teaghlaigh, gach ceart atá cosanta faoin mBunreacht agus an Coinbhinsiún Eorpach. um Chearta an Duine agus Cairt an AE um Chearta Bunúsacha.”

Stiúrthóirí agus saineolaithe ó shínitheoirí éagsúla na litreach ag labhairt leis na meáin

Dúirt an tUasal Herrick go raibh reachtaíocht ar leith ag leibhéal na hÉireann agus na hEorpa a thug aghaidh go díreach ar cheist na gceart atá ag daoine atá ag lorg cosanta idirnáisiúnta.

Dúirt sé go raibh an Ard-Chúirt ag éisteacht le himeachtaí dlí núíosacha faoin gceist seo inniu.

Ní mór a mheabhrú, a dúirt an tUasal Herrick, go bhfuil Éire ar cheann den dá thír is saibhre ar domhan, ar go leor tomhais le trí cheathrú de dhídeanaithe an domhain i dtíortha bochta agus meánioncaim.

“Tá an Tuirc amháin, mar shampla, ag cur cóiríocht ar fáil do bheagnach 4 mhilliún teifeach. Mar sin, is dóigh liom go gcaithfimid tuiscint a fháil ar dhéine agus ar thromchúis an tsáraithe ar chearta an duine atá sa tír shaibhir seo,” a dúirt sé.

Mhaígh sé gurbh iad príomhtheipeanna an Rialtais maidir le pleanáil agus freagairt riaracháin.

'Bhuaite agus faoi bhagairt'

Chuala an chomhdháil freisin faoi thaithí “Abdi”, iarrthóir tearmainn ón tSomáil a dúirt go raibh turas deacair trí mhí aige teacht go hÉirinn.

Le linn an turais dúirt sé go raibh sé buailte agus faoi bhagairt ag smuigléirí, chaith sé trí mhí gan lóistín in Éirinn agus dúradh leis dul chuig carthanacht do dhaoine gan dídean le haghaidh mála codlata, cith agus bia.

“Abdi” a dúirt nuair a chodail sé in áiteanna áirithe, caitheadh ​​​​clocha air agus é buartha faoi a chuid málaí a bheith goidte.

Níor tugadh lóistín dó i nDún Droma ach trí lá le linn na haimsire fuar.

“Bhí mé gan dídean ar feadh trí mhí. Ní raibh an €113 go leor chun maireachtáil as gach seachtain. Ní féidir leat ithe ach uair amháin in aghaidh an lae. Má cheannaíonn tú níos mó ná sin, ní mhairfidh an t-airgead.”

Dúirt sé freisin: “Duine éigin nach bhfuil lóistín aige is ea duine nach bhfuil saol aige.”

Dúirt sé go bhfuil lóistín aige anois agus nuair a fuair sé an ríomhphost ó IPAS thug sé “dóchas” dó.

“Tá an-áthas orm fanacht in Éirinn. Sílim go mbeidh mo thodhchaí anseo. Mothaím sábháilte anseo. Ba mhaith liom leanúint ar aghaidh le m'oideachas anseo.”

Cé gur chuir sé fáilte roimh dhaoine, dúirt sé gur saol an-deacair é do dhuine atá ag teacht go hÉirinn anois.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button