News

Cosnaíonn an tAire Dlí agus Cirt seiceálacha inimirce ar an teorainnTá seiceálacha inimirce ag gardaí ar an teorainn ar oileán na hÉireann cosanta ag an Aire Dlí agus Cirt.

Bhí an tAire Helen McEntee ag labhairt ag seoladh an ionad nua an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil i mBaile Munna, áit ar fiafraíodh di faoi na seiceálacha.

Dúirt an tAire go gcaithfí cosaint an Chomhlimistéar Taistil a aithint, ach dúirt sí go raibh sé riachtanach na seiceálacha agus na bearta cearta a bheith i bhfeidhm chun iad siúd a bhaineann mí-úsáid as a shainaithint.

“Táimid ag obair go dlúth leis an PSNI, agus oibrímid go dlúth lenár gcomhghleacaithe sa RA chun aon cheann de na cineálacha mí-úsáidí seo a aithint,” a dúirt sí.

Dúirt sí, áfach, má tá duine ag teacht go hÉirinn gan ceart a bheith anseo, go gcaithfeadh gardaí gach rud is féidir leo a dhéanamh chun daoine a aithint, agus is é sin an fáth a dúirt sí go bhfuil seiceálacha inimirce ar an teorainn talún á ndéanamh.

'Rampáil an chórais'

Nuair a fiafraíodh di faoin mbrú a d’fhéadfadh a bheith ar an mBord um Chúnamh Dlíthiúil mar gheall ar an méadú ar líon na n-iarratasóirí tearmainn agus na n-achomharc, dúirt sí gurbh é an cuspóir foriomlán a bhí aici maidir leis an gcóras cosanta idirnáisiúnta ná “próiseas níos gasta, níos tapúla agus níos éasca le nascleanúint a dhéanamh,” ón tús go dtí an córas cosanta idirnáisiúnta. chríochnaigh.

Dúirt an tAire gur chiallaigh sé sin go ndéanfaí cinntí achomhairc níos tapúla freisin.

“Tá sé tábhachtach, má tá sé de cheart ag daoine a bheith anseo go bhfaigheann siad an cinneadh sin láithreach agus gur féidir leo bogadh ar aghaidh lena saol. Ach mura bhfuil sé de cheart acu a bheith anseo, go n-insítear sin dóibh freisin, agus go n-iarrtar orthu imeacht,” a dúirt sí.

Dúirt Ms McEntee go raibh sé i gceist “an córas a mhéadú” ag gach pointe agus go raibh maoiniú curtha ar fáil don bhord um chúnamh dlíthiúil chun a chinntiú gur féidir leo tacú le gach duine.

In 2023, bhí méadú ar líon na n-iarratas ar chosaint idirnáisiúnta roimh an mBord um Chúnamh Dlíthiúil nuair a fuarthas 9,918 iarratas.

Ba mhéadú suntasach é seo ar an 6,858 iarratas a fuarthas in 2022, arbh ionann é sin agus méadú 368% ar an 1,464 iarratas ar chúnamh dlíthiúil a fuarthas in 2021 maidir le cúrsaí cosanta idirnáisiúnta.

Ón 31 Márta i mbliana, tá 2,750 iarratas ar sheirbhísí cosanta idirnáisiúnta faighte ag an mbord, sin thart ar 41% den líon iomlán iarratas a fuarthas ar sheirbhísí dlí sa tréimhse chéanna anuraidh.

Teastaíonn 'freagra práinneach' ar chóiríocht IP

D’iarr príomhoifigeach feidhmiúcháin Chomhairle Teifeach na hÉireann (IRC) go dtabharfaí “freagra práinneach uile-rialtais” ar sholáthar cóiríochta.

Dúirt Nick Henderson go bhfuil soláthar cóiríochta d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta ag brath beagnach go hiomlán ar chóiríocht éigeandála agus go bhfuil dhá mhíle duine ar an tsráid mar thoradh ar an gcur chuige seo.

Dúirt sé le Morning Ireland RTÉ gur cheart don rialtas cur leis na pacáistí tacaíochta a thugtar do dhaoine.

Teastaíonn do thoiliú uainn chun an t-inneachar rte-player seo a lódáilBainimid úsáid as rte-player chun inneachar breise a bhainistiú ar féidir leo fianáin a shocrú ar do ghléas agus sonraí a bhailiú faoi do ghníomhaíocht. Déan athbhreithniú ar a gcuid sonraí agus glac leo chun an t-ábhar a lódáil.Sainroghanna a bhainistiú

“Tá sé €130 faoi láthair d'iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta, agus níl sé sin leordhóthanach. B'fhéidir go mbeidh duine éigin in ann brú a cheannach ar feadh cúpla oíche ach agus muid ag bogadh isteach sa samhradh tá sé ag éirí níos costasaí,” a dúirt sé.

“Táimid ag moladh freisin cumarsáid níos fearr a dhéanamh le daoine atá ag codladh amuigh agus atá gan dídean.”

D'admhaigh an tUasal Henderson go bhfuil imní agus ceisteanna faoi inimirce agus cosaint idirnáisiúnta.

Mar sin féin, tá imní ar an IRC go bhfuil roinnt iarrthóirí ag baint úsáide as an tsaincheist seo mar bhealach chun vótaí a ghiniúint le linn an timthriall toghcháin seo, a dúirt sé.

Dúirt an tUasal Henderson freisin go bhfuil fógraí rialta ón Rialtas faoi iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta agus faoi dhídeanaithe ón Úcráin “ag déanamh brú ar chearta agus ar theidlíochtaí daoine atá ag lorg Cosaint Idirnáisiúnta agus ar thairbhithe cosanta sealadacha ón Úcráin”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button