News

Críochnaíonn TikTok léirmheas ar ábhar díobhálach tar éis scéal RTÉ


Tá “athbhreithniú práinneach” curtha i gcrích ag TikTok ar na céadta físeán a thaispeánfar d’úsáideoirí a d’fhéadfadh a bheith 13 bliana d’aois a spreag tuairisc le déanaí ó RTÉ Prime Time ar ábhar ar an aip a bhaineann le féinghortú agus féinmharú.

Mar sin féin, tá an chuideachta ag diúltú a nochtadh cé mhéad físeán atá nasctha leis an athbhreithniú a baineadh as an ardán, nó i bhfolach ó fhothaí úsáideoirí déagóirí, as sárú ar a threoirlínte.

Áiríodh san ábhar a taispeánadh sna cuntais a bhunaigh Prime Time tagairtí don fhéinmharú agus don fhéindochar.

I go leor cásanna, forleagadh íomhánna nó físeáin le fortheidil téacs ag rá rudaí cosúil le ‘Níl uaim ach dul a chodladh agus gan dúiseacht riamh,’ ‘má chailleann mé mo chath, fan beo dom ceart go leor,’ agus ‘go bhfuil na guthanna ar fad i mo chloigeann. os ard, ba mhaith liom go bhféadfainn iad a dhúnadh amach.'

Rinne daoine eile tagairt don fhéindochar agus léirigh siad íomhánna de lanna agus téacs faoi scars ar airm agus chaol na láimhe.


Leigh Nios mo: 13 ar TikTok: Léirigh saineolaithe turraingí ábhar féindochair agus féinmharaithe


Taispeánadh iad go léir do shealbhóirí cuntais a bheadh ​​13 bliana d’aois mar chuid den tuarascáil Prime Time, ar foilsíodh na torthaí i lár mhí Aibreáin.

Tar éis na tuarascála, dúirt TikTok le Coiste an Oireachtais um Leanaí go raibh athbhreithniú práinneach á thionscnamh acu ar an ábhar.

Anois críochnaithe, tá sé ag diúltú sonraí a sholáthar maidir le cé mhéad físeán a baineadh nó a cuireadh srian orthu.

Nuair a d’fhéach Prime Time le cúpla lá anuas ar stair faire na gcuntas tástála a thuig TikTok a bheith á rialú ag úsáideoirí 13 bliana d’aois, ní raibh na físeáin ina raibh an t-ábhar a shonraítear thuas le feiceáil.

Mar sin féin, tá físeáin eile le fotheidil ar nós 'é a choinneáil le chéile ionas nach gcaithfidh siad suí ag sochraid agus smaoineamh ar cad a rinne siad mícheart', nó 'an féidir liom ceist a chur ort, níl ann ach hipitéiseach, conas a bhraithfeá mura bhfaca tú arís mé?' fós le feiceáil sna cuntais.

Ábhar le fotheidil lena n-áirítear 'tá mo sheomra glan, ach is cinnte nach bhfuil mo lámha,' nó 'bí macánta, dá mbeadh carr ag teacht chugat faoi lánluas, an mbogfá?' bhí le feiceáil freisin.

Tá ceanncheathrú AE TikTok i mBaile Átha Cliath

An tseachtain seo, fuair Prime Time litir a sheol TikTok chuig an Roinn Sláinte tar éis fhoilsiú thuarascáil an chláir. Inti, dúirt TikTok leis an Roinn gur sháraigh “líon beag” de na físeáin a taispeánadh ar na cuntais a treoirlínte pobail.

Dúirt sé faoina threoirlínte “nach gceadaíonn sé do bhaill phobal TikTok ábhar a roinnt ina léirítear iad ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí contúirteacha, nó ag spreagadh daoine eile chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí contúirteacha a d'fhéadfadh díobháil thromchúiseach nó bás a bheith mar thoradh orthu.”

Dúirt TikTok leis an Roinn Sláinte freisin, de bhun thuarascáil Prime Time “go bhfuilimid ag cur dlús le himscaradh teicneolaíochtaí breise anois a mhéadóidh ár gcumas ábhar den chineál seo a scaipeadh tuilleadh.”

D’iarr Prime Time ar TikTok a mhíniú cad a bhí i gceist le ‘ábhar scaipthe’ den chineál céanna ach níor sholáthair sé sonraí.

Leag an tuarascáil bhunaidh béim ar an gcaoi a gciallaíonn dearadh algartam TikTok gur féidir le hábhar atá ag éirí níos díobhálaí a bheith i gceannas ar fhothaí úsáideoirí go tapa. Is cosúil go mbaineann an tagairt do 'ábhar scaipthe' le hathrú ar an gcaoi a bhfeidhmíonn algartam TikTok d'úsáideoirí níos óige, chun cur isteach ar an éifeacht 'síos an poll coinín'.

Tá an Roinn Sláinte lonnaithe ag Miesian Plaza

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chumann na hÉireann um Fhóirithint ar Leanaí (ISPCC) John Church le Prime Time nach bhfuil sé sách maith go leor ábhar a scaipeadh tuilleadh.

“Tá sé an-soiléir go bhfuil ábhar ar na hardáin seo agus a gcuid halgartaim méadaithe, ní scaipthe,” a dúirt sé.

“Feicimid na héifeachtaí seo gach lá – leanaí agus daoine óga, go leor acu atá leochaileach cheana féin, á bombarded le hábhar contúirteach agus díobhálach,” a dúirt sé.

Dúirt an ISPCC, i dtréimhse 10 seachtaine idir Márta agus lár mhí na Bealtaine, go ndearna 239 leanbh teagmháil lena uimhir tacaíochta Childline maidir le smaoineamh féinmharaithe agus go bhfuil ról le himirt ag cuideachtaí meáin shóisialta chun é sin a laghdú.

“Is fíorscéalta uafásacha iad seo, agus ní mór dúinn cuimhneamh go bhfuil na céadta leanaí agus daoine óga leochaileacha taobh thiar de na huimhreacha,” a dúirt sé.

“Tá sé de fhreagracht ar ardáin teicneolaíochta ar nós TikTok, a chruthaíonn agus a chuireann na halgartaim i bhfeidhm, a n-úsáideoirí a chosaint ó dhochar den sórt sin.”

“Ní mór dúinn a fheiceáil go díreach cad atá á dhéanamh ag na hardáin seo chun leanaí agus daoine óga a chosaint ón ábhar díobhálach seo,” a dúirt an tUasal Church.

Dúirt TikTok le Prime Time, cé nár léirigh an “turgnamh an chaoi a n-idirghníomhaíonn fíor-dhéagóirí leis an aip” go ndearna sé “gníomh in aghaidh aon ábhair a bhí sáraitheach nó nár cheart a bheith le feiceáil i mbeatha déagóirí.”

Ba é an treoirlíne pobail is tipiciúla a deir sé a shárófaí ná 'Meabhairshláinte Iompraíochta.'

Tá TikTok á fhiosrú ag an gCoimisiún Eorpach.

Agus ceanncheathrú Eorpach TikTok i mBaile Átha Cliath, tá freagracht shuntasach ar rialtóir meán ar líne na hÉireann, Coimisiún na Meán, as rialú a dhéanamh ar an gcaoi a bhfeidhmíonn TikTok san AE.

Maidir leis an athbhreithniú a rinne TikTok, dúirt Coimisiún na Meán le Prime Time go gcuirfidh a Chód Sábháilteachta Ar Líne atá le teacht oibleagáid ar ardáin chomhroinnte físeán ar nós TikTok “cosc a chur ar chomhroinnt ábhair a chuireann féinghortú nó féinmharú chun cinn”.

Dúirt sé freisin go bhfuil sé ag tacú le himscrúdú leanúnach an Choimisiúin Eorpaigh ar úsáid TikTok as córais molta algartamacha, agus na bearta a ghlacann sé chun leanaí a choinneáil sábháilte.

I mí Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach imscrúdú ar TikTok mar gheall ar imní nach bhfuil an t-ardán ag cosaint leanaí go leordhóthanach. Díríonn an t-imscrúdú ar dhearadh TikTok agus ar easnaimh líomhnaithe maidir le cloí leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA).

Dúirt Coimisiún na Meán “nach mbeadh sé cuí dúinn trácht a dhéanamh ar éilimh TikTok agus an t-imscrúdú seo ar siúl.”

Tháinig tuarascáil Prime Time i ndiaidh imní a d’fhoilsigh taighdeoirí agus grúpaí abhcóideachta ar nós Amnesty International faoi thionchar diúltach ar mheabhairshláinte déagóirí óga ag ábhar ar TikTok.

Rinne an clár turgnamh idir Márta agus Aibreán inar cruthaíodh trí chuntas TikTok nua ar fhóin le córais oibriúcháin nua-shuiteáilte.

Gach uair, nuair a iarradh air aois na n-úsáideoirí a sholáthar, thug Prime Time dáta in 2011. Mar thoradh air sin, thuig TikTok go raibh an t-úsáideoir 13 bliana d'aois.

Ní dhearna Prime Time cuardach ar thopaicí, ‘is maith liom’ ná trácht ar fhíseáin, ná níor phléigh sé le hábhar ar aon bhealach comhchosúil. Breathnaíodh faoi dhó ar fhíseáin a léirigh TikTok ar an bhfotha ‘For You’ a bhain le hábhair ar nós caidreamh le tuismitheoirí, uaigneas, nó mothúcháin aonraithe.

Nuair a chríochnaigh an turgnamh, cuireadh ainmneacha úsáideoirí na dtrí chuntas tástála ar fáil do TikTok, agus mar sin d'fhéadfadh sé rochtain a fháil ar na sonraí go léir a bhaineann leis na cuntais sin.

Soláthraíodh 10 ngabháil scáileáin shamplacha dó freisin ó fhíseáin a bhain le saineolaithe meabhairshláinte a chuir Prime Time faoi agallamh.

Ag an am, dúirt TikTok le Prime Time go raibh sé tar éis 7 gcinn de na 10 bhfíseán sin a bhaint nó a shrianadh ó fhothaí úsáideoirí déagóirí.


Má chuir na saincheisteanna a ardaíodh san Airteagal seo isteach ort, tabhair cuairt ar rte.ie/línte cabhrachSource link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button