News

Thit rátaí ar mhorgáistí Éireannacha beagán i mí na BealtaineThit rátaí úis a ghearrtar ar mhorgáistí nua in Éirinn i mí na Bealtaine, de réir sonraí nua atá eisithe ag an mBanc Ceannais.

Laghdaigh an meánráta 7 mbonnphointe go 4.17% i rith na míosa.

Sin an leibhéal is ísle ag a raibh sé ó Lúnasa na bliana 2023 ach fós tá 33 bonnphointe níos airde ná mar a bhí i mBealtaine na bliana seo caite.

Ar fud limistéar an euro, d’fhan an meán ag 3.8%, gan athrú mí ar mhí agus suas 9 mbonnphointe i gcomparáid le Bealtaine 2023.

Ciallaíonn sé go raibh an séú ráta úis morgáiste is airde ag Éirinn sa limistéar euro an mhí sin.

Ba é an meánráta ualaithe úis ar mhorgáistí nua ráta sheasta ná 4.02%, síos 11 bonnphointe ó Aibreán.

Is ionann morgáistí ar ráta seasta agus dhá thrian de líon iomlán na morgáistí nua.

Mhéadaigh líon iomlán na morgáistí nua go €821m i mí na Bealtaine, méadú 18.5% ón mí roimhe sin, agus laghdú 5.5% ar bhonn bliantúil.

“Mar a bheifí ag súil leis, laghdaigh an meánráta úis arís i mí na Bealtaine. Agus ba cheart go n-éireoidh sé beagán níos ísle sna míonna amach romhainn de réir mar a chuireann na laghduithe rátaí a thug roinnt iasachtóirí isteach le déanaí isteach sna figiúirí,” a dúirt Daragh Cassidy, ceannaire cumarsáide le Bonkers.ie.

“Cheana féin is féidir leis an meáncheannaitheoir céaduaire ráta seasta faoi 4% a fháil le PTSB agus Banc na hÉireann mar shampla.”

“Agus ar ndóigh má ghearrann an BCE rátaí don dara huair roimh dheireadh na bliana, rud a dhéanfaidh sé i mí Mheán Fómhair is dócha, tá súil againn go gcuirfidh sé sin brú anuas ar rátaí morgáiste.”

“Ach is cuma cé chomh tapa nó cé chomh tapa agus a leanann rátaí ag titim, ní mór do na mílte sealbhóirí morgáiste ar rátaí seasta atá le teacht chun deiridh sna míonna amach romhainn a bheith ag ullmhú le haghaidh aisíocaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith níos airde.”

“D’fhéadfadh go leor sealbhóirí morgáiste a ghlac ráta seasta amach le trí nó ceithre bliana anuas a bheith ag baint leasa as rátaí chomh híseal le 2% nó 3% faoi láthair. % nuair a bhreathnaíonn siad ar athshocrú sna míonna amach romhainn.”

Dúirt Trevor Grant, cathaoirleach Chomhairleoirí Morgáiste na hÉireann, in ainneoin na titime gur cheart do shealgairí tithe a mheabhrú go dtugann comharthaí ón BCE le fios le déanaí nach bhfuil aon deifir mhór orthu rátaí úis a ghearradh arís.

“Tá boilsciú i limistéar an euro fós níos airde ná mar a bheadh ​​an BCE ag iarraidh go mbeadh sé – mar sin is dócha go mbeidh an BCE aireach faoi rátaí a ghearradh go dtí go mbeidh boilsciú faoi smacht, cé go bhfuil rátaí ag dul níos ísle seachas níos airde,” a dúirt sé.

“Ní mór a mheabhrú freisin, fiú má laghdaíonn an BCE a rátaí a thuilleadh i mbliana, gur beag an seans go dtitfidh rátaí morgáiste iasachtaí tí na hÉireann chomh mór céanna. Is é an fáth atá leis seo ná nach bhfuil ardú tagtha ar rátaí iasachtaí tí ag na leibhéil chéanna leis an ECB. ráta, agus toisc go bhfuil bainc faoi bhrú chun torthaí a mhéadú dá gcuid coigilteoirí.”

“Agus é seo san áireamh, níor cheart go mbeadh moill ar shealbhóirí morgáiste ag lorg margadh níos fearr ar a gcuid morgáiste mar go bhféadfadh coigilteas suntasach a bheith i gceist.”

Idir an dá linn, léiríonn na sonraí a eisíodh inniu freisin gur fhan rátaí úis ar thaiscí thar oíche teaghlaigh ag 0.13% i mí na Bealtaine don chúigiú mí as a chéile.

Cé gur ardaigh an meánráta úis ar thaiscí teaghlaigh nua le haibíocht chomhaontaithe 3 bhonnphointe go 2.68% sna míonna, an séú háit is ísle i limistéar an euro.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button