News

Cúig rud le faire amach dóibh i dtoghcháin na hEorpa i mí an Mheithimh


Tá na mílte ciliméadar ró-ard cheana féin agus iarrthóirí ag taisteal a dtoghcheantair ollmhóra sa tóir ar shuíocháin i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa an 7 Meitheamh.

Cé gur minic a bhíonn an líon tinrimh do thoghcháin na hEorpa íseal agus nach mbíonn an tarraingt céanna á baint acu i gcónaí le feachtais olltoghcháin, is féidir leo go leor a insint dúinn faoi staid pholaitíocht na hÉireann.

Seo cúig rud le breathnú amach dóibh.

Léann inimirce

Chuir cathracha pubaill sa phríomhchathair, ionsaithe coirloscadh ar ionaid chóiríochta ar fud na tíre agus ganntanas spásanna chun cóiríocht a thabhairt d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta cúlra aimsir agus éiginnte do na toghcháin seo.

Cé gur ceist shuntasach í an imirce do thíortha eile sna toghcháin Eorpacha dheireanacha, seo an chéad uair a bhfuil sí ina ceist cheannasach toghchánaíochta sa tír seo.

Iarr ar chanbhasálaí nó polaiteoir ar bith atá ag bualadh ar dhoirse agus inseoidh siad duit gurb í an phríomhcheist atá á ardú.

Ach tá tuairimí éagsúla agus casta – ó dhaoine atá amuigh ar fad frith-inimirceach agus a cheapann go gcaithfear stop a chur le sruth na n-imirceach ag teacht isteach sa tír, go dtí iad siúd a bhfuil imní orthu faoi sheirbhísí áitiúla agus an tionchar a bhíonn ag tithíocht imirceach ar thurasóirí. cóiríocht i mbailte atá ag brath ar an earnáil.

In ainneoin go bhfuil gach rud eile sa pholaitíocht faoi uisce faoi láthair, tá sé deacair ag páirtithe agus iarrthóirí a mheas cé chomh cinntitheach agus a bheidh an cheist nuair a chaitear ballóidí.

Tá iarrthóirí ag rith ar ardáin fhrith-inimirceach, go pointe áirithe, sna trí thoghcheantar – go príomha mar neamhspleáchaigh.

Ach tá a seasamh féin ag na príomhpháirtithe ar an gceist agus an toghchán ag druidim linn agus tá athrú mór tagtha ar pholasaí Fhine Gael faoina gceannaire nua, Simon Harris.

Cé go bhfuiltear ag súil go mbainfidh iarrthóirí den eite dheis agus iarrthóirí frith-inimirceacha gnóthachain ar fud na hEorpa, an amhlaidh a bheidh anseo?

Nó an nglacfaidh teachtaireacht “daingean ach cóir” na bpríomhpháirtithe cuid mhór vótaí ar an gceist?

Vótáil i bParlaimint na hEorpa an mhí seo caite

Eorascepticism uafásach

Tá an pholaitíocht ar fad áitiúil, mar a deirtear, agus is annamh a bhaineann toghcháin Eorpacha le saincheisteanna Eorpacha.

Ach leis an oiread sin corraíl le cúig bliana anuas – paindéim dhomhanda, dhá chogadh mhóra, brú ollmhór ar theifigh agus ar theifigh agus athrú aeráide – an uair seo, tá an pholaitíocht ar fad domhanda.

“Tá an chaint seo ar fad faoin Eoraip ag deachtú gach rud,” a deir iarrthóir amháin.

“Is é an rud is mó a mbailítear air ar líne agus tá go leor de go hiomlán míchruinn.”

Aontaíonn na daoine atá ag canbhasáil i ngach toghcheantar.

Tá cuid den dearcadh seo dírithe ar rialacha comhshaoil ​​agus trasdul glas an AE, a deir feirmeoirí ar fud na hEorpa a chuir ualach orthu le costais agus le maorlathas nach mbíonn ar tháirgeoirí lasmuigh den Eoraip aghaidh a thabhairt orthu.

Níl cúthail ar vótóirí eile a míshástacht a ardú le freagairt an AE ar an mbás agus an scrios leanúnach in Gaza, rud a spreag teannas idir na ballstáit.

Ach is í ceist na himirce is mó a spreagann meon frith-AE, dar le roinnt iarrthóirí.

Leis an gComhaontú Imirce a comhaontaíodh le déanaí, a chruaigh de réir mar a tháinig an próiseas chun an beartas a fhoirmiú chun cinn, tá an AE féin tar éis a bheartas a aistriú níos mó ó dheas.

Iarracht a bhí anseo le cosc ​​a chur ar bhagairt toghchánaíochta ón bhfad ar dheis.

Ach tá imní á dtógáil ar leac an dorais gurb é seo an Eoraip ag glacadh níos mó smachta ar an gceist.

Tá dearcadh an-dearfach fós ag muintir na hÉireann i leith an AE de réir pobalbhreith i ndiaidh a chéile.

Ach an bhféadfadh aeráid pholaitiúil athraitheach, faoi thiomáint ag fachtóirí domhanda agus níos measa ag na meáin shóisialta, tús a chur leis seo?

Is iad na toghcháin Eorpacha agus áitiúla a bheidh sa chéad scrúdú toghchánaíochta ag an Taoiseach Simon Harris

Tá súil ag Harris

Níl ach sé seachtaine idir Simon Harris ag glacadh ról an Taoisigh agus a chéad scrúdú toghchánaíochta.

Nuair a tháinig sé ina cheannaire gan chonspóid ar Fhine Gael, dúirt sé go raibh sé beartaithe aige cuairt a thabhairt ar gach contae sa tír laistigh den fhráma ama sin.

Agus tá feachtas talamh fuinniúil curtha isteach aige, ag tabhairt cuairt ar Chiarraí agus Luimneach an deireadh seachtaine seo.

Tá an Taoiseach nua tar éis gríosú a dhéanamh ar fhoirne Fhine Gael ar fud na tíre a thuairiscíonn go bhfuil fáil réidh leis (agus is aoibhinn leis go bhfuil déagóirí stoptha fiú amháin le haghaidh selfies).

Tá an pictiúr náisiúnta níos nuances.

Ghluais sé go tapa chun iarracht a dhéanamh lámh a pháirtí a dheisiú ar cheist na hinimirce, gearradh siar ar na híocaíochtaí agus na teidlíochtaí do dhídeanaithe ón Úcráin agus comharthaíocht Halla Thornton mar shuíomh nua chun freastal ar imircigh.

Ach tá an ganntanas leanúnach cóiríochta agus teacht chun cinn arís na bpubaill i gcodanna de Bhaile Átha Cliath – laethanta tar éis deireadh a chur leis na campaí – ciallaíonn sé nach dócha gur leor na bearta sin chun an damáiste polaitiúil a mhaolú an mhí seo chugainn.

Tuairiscítear freisin go bhfuil tithíocht ina cúis mhór imní do vótálaithe, rud a chiallaíonn nach bhfuil teachtaireacht an chomhrialtais go bhfuil sé ag fáil láimhsiú na ceiste ag dul trasna.

Tá ceist mhór eile ag teacht chun cinn do Fhine Gael nó iar-vótálaithe Fhine Gael – is é sin an costas a bhaineann le gnó beag a rith ag ardú.

Tá foirne an pháirtí ag tuairisciú ar ais don Aire Caiteachais Phoiblí Paschal Donohoe go bhfuil go leor trua á fháil acu ó úinéirí gnó agus go gcaithfear rud éigin a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na buarthaí seo roimh aon olltoghchán.

Ag Ard Fheis a pháirtí i nGaillimh – díreach laethanta tar éis dó a bheith ina cheannaire ar Fhine Gael – dúirt sé go raibh sé mar aidhm aige na daoine a vótáil d’Fhine Gael roimhe seo ach a d’imigh ar shiúl ón bpáirtí a bhuachan ar ais.

Beidh tuairim níos fearr againn sna laethanta tar éis an 7 Meitheamh conas atá an plean sin ag oibriú amach.

Sinn Féin Senator Lynn Bpylan

Sinn Féin’s standing

Ar go leor bealaí, tá rathúlacht Shinn Féin ag na pobalbhreithe curtha in iúl do shaol Lynn Boylan.

Tháinig a bua san RDS in 2014 ina scéal do thoghcháin na hEorpa an bhliain sin – nuair a chuaigh sí “beagnach gan ainm” i bhfocail ceannaire a páirtí ag an am, Gerry Adams, go dtí barr na vótaíochta le níos mó ná 83,000 vóta céad rogha.

Tháinig laghdú ar an tacaíocht sin in 2019 agus chaill sí a suíochán i droch-lá don pháirtí.

Tá Ms Boylan ar an gcúrsa le suíochán a ghlacadh i mBaile Átha Cliath arís.

Ach tar éis buaicphointí agus ísle brí le deich mbliana anuas, beidh gach súl ar an áit a bhfuil vóta Shinn Féin socraithe anois agus céard a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin do bhunú an rialtais amach anseo.

Is dócha go mbuafaidh an páirtí trí shuíochán FPE (ardú ó shuíochán amháin faoi láthair) agus – le méadú ar na suíocháin sna toghcháin áitiúla – beidh siad in ann é seo a dhíol mar scéal rathúil.

Ach is í an phríomhcheist ná an bhfaigheann siad an céatadán de vótaí céad rogha a fuair siad san olltoghchán deireanach.

Cé go vótálfaidh daoine ar bhealach difriúil i dtoghcháin Eorpacha agus áitiúla ná mar a dhéanann siad sna toghcháin ghinearálta, beidh gach súl ar cibé an bhfuil leibhéal tacaíochta Shinn Féin os cionn nó faoi bhun an marc 25%.

Rud amháin le breathnú go háirithe anseo ná an tionchar atá ag ceist na hinimirce ar thacaíocht an pháirtí.

Moladh sa phobalbhreith le déanaí san Irish Times gur mhaith le 44% de na vótálaithe a d’fhéadfadh a bheith i Sinn Féin líne níos déine a fheiceáil maidir le hinimirce.

An gcaillfidh an páirtí go leor díobh seo do neamhspleácha?

Tá Barry Cowen roghnaithe ag Fianna Fáil le reáchtáil i dtoghcheantar Lár na Tíre Iarthuaisceart na hEorpa

Fianna Fáil’s three card trick

Tá Fianna Fáil ag iarraidh suíochán a thógáil ar ais i Lár na Tíre Iarthuaisceart áit nach bhfuil ceann acu as deich mbliana.

Ach an mbeidh a straitéis dána maidir le triúr iarrthóirí a rith ar gcúl má scoiltfear an vóta?

Rugadh an straitéis seo as timpiste níos mó ná dearadh.

Le hathruithe teorann ag bogadh contaetha Laoise agus Uíbh Fhailí isteach sa dáilcheantar, chonaic Barry Cowen deis agus bhí sé ar an gcéad rogha do bhaill an pháirtí ag roghnúchán.

Theastaigh ón gcóisir Lisa Chambers a chur leis an ticéad ach caitheadh ​​leis na pleananna a bhí acu nuair a tháinig Niall Blaney gar don Uasal Cowen – mar sin bhí orthu an dá rud a chur leis.

Is é an tUasal Cowen an duine tosaigh ach beidh a chomhpháirtithe reatha ag teastáil uaidh chun a gcuid vótaí a aistriú ó áiteanna eile sa dáilcheantar.

Ach ní cosúil go bhfuil an smacht sin ann, agus an tUasal Blaney ag maíomh oíche Déardaoin go bhfuil an páirtí ag tréigean Connacht agus contaetha na teorann.

Idir an dá linn, má thagann Lisa Chambers isteach chun tosaigh ar Maria Walsh ó Fhine Gael d’fhéadfadh sí leas a bhaint as aistrithe bean Mhaigh Eo agus seans troda a bheith aici.

Pé scéal é, is mór an geall le Fianna Fáil a bheidh ag tabhairt aghaidh ar cheisteanna deacra mura dtéann an tUasal Cowen go dtí an Bhruiséil.


Leigh Nios mo: 73 iarrthóir fógartha do thoghchán na hEorpa an mhí seo chugainnSource link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button