News

Díospóireacht toghchán na hEorpa ag spreagadh ‘malartú bríomhar’


Síneann Éire Theas ó Bheanntraí go Bré, a dearbhaíodh ina comhláithreoir Miriam O’Callaghan ina cuid nótaí tosaigh, a bhí mar bhonn le méid ollmhór an toghlaigh seo de Pharlaimint na hEorpa.

Tá sé comhdhéanta de 10 gcontae a bhfuil 1.8m duine ina gcónaí iontu, agus 23 iarrthóir ag troid ar 5 shuíochán.

Bhí 4 Feisire ag suí sa stiúideo Prime-Time, mar aon le 4 iarrthóir eile a bhfuil sé ar intinn acu iad a dhíshuí.

Ba í fadhb uafásach na himirce an chéad cheist a bhí le plé ach níor tharraing sé na tinte ealaíne a rabhthas ag súil leo.

Ina áit sin, leag na hiarrthóirí amach go rianúil a gcuid stallaí maidir le conas déileáil leis an méadú ar éileamh.

Thacaigh FPE Fhianna Fáil Billy Kelleher le Comhaontú nua an AE ar Thearmann agus Imirce

Glacadh go forleathan leis go raibh ar an Stát éifeachtúlacht a phróisis mheasúnaithe a fheabhsú go mór.

Bhí na tuairimí ar Chomhshocrú nua an AE ar Thearmann agus Imirce níos polaraithe.

Thacaigh FPE Fhianna Fáil Billy Kelleher leis; Thacaigh an TD Neamhspleách Michael McNamara le gnéithe de, agus bhí imní mhór ar Sheanadóir Shinn Féin Paul Gavan faoi cheannasacht agus cearta daonna.

Ba é tuairim an Lucht Oibre Niamh Hourigan gur féidir le stáit aonair gníomhú go héifeachtach, agus chuir an Comhairleoir Rabharta Lorna Bogue go hiomlán i gcoinne an Chomhaontaithe mar gurb é an comhainmneoir ab ísle é.

D’áitigh FPE Independents4Change Mick Wallace go raibh teipthe ar an rialtas ar an imirce le blianta fada, ach d’aimsigh iarrthóir Fhine Gael John Mullins mantra an Taoisigh go raibh an Comhrialtas ag tabhairt isteach polasaí daingean ach cothrom go tapa.

D'admhaigh Feisire Eorpach an Chomhaontais Ghlais, Grace O'Sullivan, go raibh sí míchompordach le gnéithe de bheartas nua an AE.

Ba é an talmhaíocht an dara topaic: an pointe nuair a chuaigh na hiarrthóirí i bhfostú dá chéile seachas a bheith ag fanacht le Miriam O’Callaghan nó leis an gcomhláithreoir Fran McNulty ceisteanna a chur.

Dúirt Feisire Eorpach an Chomhaontais Ghlais, Grace O'Sullivan, nach bhfuil a páirtí ag iarraidh go ndéanfaí maraithe ach dúirt sí gur gá breathnú ar an tréad náisiúnta ó thaobh na haeráide de.

Díríodh go príomha ar cibé ar thacaigh na hiarrthóirí le méid an tréada náisiúnta a laghdú agus ar mhaith leo troid chun an maolú ar an Treoir Níotráití a choinneáil.

Dúirt Feisire Eorpach an Chomhaontais Ghlais, Grace O’Sullivan, nach bhfuil a páirtí ag iarraidh go ndéanfaí maraithe ach dúirt sí gur gá breathnú ar an tréad náisiúnta ó “pheirspictíocht aeráide”.

Maidir le níotráití, chuir sí ionadh ar an bpainéal ag táirgeadh buidéal beag agus ag rá: Níl mé ag iarraidh go mbeadh m'uisce truaillithe.

Chuir FPE Fhianna Fáil Billy Kelleher in iúl go raibh sé an-dóchasach go bhféadfaí an teorainn reatha níotráití a choinneáil.

D’áitigh sé go raibh sé indéanta an t-aschur talmhaíochta reatha a choinneáil agus an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú agus 160,000 post a chosaint.

Thug iarrthóir Fhine Gael, John Mullins le fios go mbraitheann feirmeoirí faoi léigear agus nach féidir leis an bhfeirm teaghlaigh a bheith fágtha as an áireamh leis na beartais a thug sé le díchobhsú.

Mhaígh sé go raibh gá le níos mó tástála a dhéanamh ar cháilíocht an uisce mar ní hé an fheirmeoireacht amháin a bhí freagrach.

Chuir an Seanadóir de chuid Shinn Féin Paul Gavan i leith an rialtais go raibh sé freagrach as glúin iomlán daoine óga a bhí ag smaoineamh ar an bhfiúntas a bhaineann le gairm san fheirmeoireacht

Mhaígh an Comhairleoir Lorna Bogue gur thacaigh sí le gníomh aeráide, rud a bhí éifeachtach agus, dá gcuirfí srian ar fheirmeoirí leis an talamh a d’fhéadfaidís a úsáid, mar dhea, bheadh ​​orthu cúiteamh a fháil.

John Mullins interjected a rá nach raibh feirmeoirí ag iarraidh bileoga, ach dúirt Ms Bogue gur cheadaigh an rialtas feirmeoirí a bheith ar an trócaire na próiseálaithe móra.

Chuir an Seanadóir de chuid Shinn Féin Paul Gavan i leith an rialtais go raibh sé freagrach as glúin iomlán daoine óga a bhí ag smaoineamh ar an bhfiúntas a bhaineann le gairm san fheirmeoireacht.

Dhiúltaigh sé do mholtaí go ndearna a pháirtí smeach ar bheartais mhóra ghlasa an AE, amhail an Dlí um Athchóiriú an Dúlra.

Thacaigh an FPE Independents4Change Mick Wallace leis an Dlí um Athchóiriú an Dúlra ach cháin sé beartas talmhaíochta an AE ina bhfuil 80% den airgead ag dul go dtí an 20% is saibhre d’fheirmeoirí.

Mhaígh sé gur chiallaigh beartais an AE go raibh teaghlaigh feirme beaga agus meánmhéide Éireannacha curtha chun na gaoithe.

Dhírigh Niamh Hourigan ón Lucht Oibre ar an ngá atá le hathstruchtúrú a dhéanamh ar an gComhbheartas Talmhaíochta chun cabhrú le feirmeacha meánmhéide agus beaga.

Mhol an TD Neamhspleách Michael McNamara go raibh talamh slán leisciúil go raibh feirmeoirí le maolú níotráití freagrach ar bhealach éigin as dochar a dhéanamh do cháilíocht an uisce.

Dúirt sé go raibh siad i measc an ghrúpa feirmeoirí is mó a ndearnadh cigireacht orthu, agus gur cheart do dhaoine culprits a lorg in áiteanna eile ar nós an teip leanúnach chun gléasraí séarachais a uasghrádú.

Dhírigh Niamh Hourigan ón Lucht Oibre a cion ar an ngá atá le hathstruchtúrú a dhéanamh ar an gComhbheartas Talmhaíochta chun cabhrú le feirmeacha meánmhéide agus beaga.

Dúirt sí go gcaithfeadh sé seo tarlú ag an am céanna agus a dhéanfaí an CBT a ailíniú le beartais nua comhshaoil.

Dhírigh an chuid dheireanach ar chosaint agus ar shlándáil agus ba é an mhír ba bheoga den díospóireacht.

Dúirt Feisire Eorpach Fhianna Fáil Billy Kelleher nach vótáilfeadh sé Ursula von der Leyen a atoghadh mar Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus cháin sé a cuairt ar Iosrael.

Chuir Seanadóir Shinn Féin Paul Gavan brú air maidir le céard a d’fhéadfadh a pháirtí a dhéanamh, ag cur leis gur cheart go mbeadh glactha ag an rialtas le Bille na Críocha Forghabhála seachas stop a chur leis.

Thug iarrthóir Fhine Gael, John Mullins le fios go mbraitheann feirmeoirí faoi léigear agus nach bhfuil feirm an teaghlaigh fágtha as an áireamh leis an mbeartas díchobhsaithe a thug sé air.

D’fhógair an FPE Glas Grace O’Sullivan gur mian le muintir na hÉireann an neodracht a chosaint ar gach costas, ach dúirt sí freisin nach bhfuil an glas triarach ag feidhmiú agus gur gá athrú a dhéanamh ar an gcaoi a n-imscaraimid coimeádaithe na síochána.

Bhí an Comhairleoir Rabharta Lorna Bogue go hiomlán in aghaidh an glas triarach a athrú, ag rá, dar léi, nár chreid sí go raibh ionchas réadúil ann go n-ionsódh an Rúis tír mar an Eastóin.

Dúirt iarrthóir an Lucht Oibre Niamh Hourigan go raibh a páirtí i gcoinne deireadh a chur leis an glas triarach ar an mbonn go raibh ráthaíochtaí neodrachta tugtha do mhuintir na hÉireann i reifrinn roimhe seo.

Nuair a fiafraíodh de faoina thaifead vótála maidir le hionradh na Rúise ar an Úcráin, dúirt Independents4Change Mick Wallace go raibh sé ag iarraidh go gcuirfí gach duine cuntasach as a gcuid gníomhartha – lena n-áirítear gníomh na Rúise san Úcráin chomh maith le gníomh Iosrael in Gaza.

Deir an Neamhspleách Michael McNamara nach dtacódh sé le haththoghadh Ms von der Leyen, ag cur leis nár chreid sé gur rud maith é tacaíocht aonchiallach a thabhairt d’aon duine in ainm an AE.

Tháinig deireadh leis an díospóireacht le babhta sciobtha de na hiarrthóirí.

Bhí léargas tugtha don lucht éisteachta ar an 8 iarrthóir agus ar a gcuid polasaithe.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button