News

Déanann na Vatacáine na rialacha maidir le himscrúdú a dhéanamh ar an osnádúrtha a theannú


Ghéaraigh an Vatacáin a rialacha maidir le himscrúdú a dhéanamh ar imeachtaí osnádúrtha ar nós físeanna Chríost nó na Maighdine Muire, ag admháil go raibh an baol ann go ndéanfaí dochar do na dílis de bharr samhlaíochtaí róghníomhacha agus “luí” glan.

Ligeann na noirm nua léirmhíniú níos “ciallmhar” ar imeachtaí a sheachnaíonn go ginearálta imeacht osnádúrtha a fhógairt go hiomlán.

D’fhoilsigh an Suí Naofa Dicastery cumhachtach do Theagasc an Chreidimh iad agus cheadaigh an Pápa Proinsias iad.

“I gcúinsí áirithe níl gach rud dubh nó bán,” a dúirt an Cairdinéal Victor Manuel Fernandez, atá i gceannas ar an dicastery, le hiriseoirí.

“Uaireanta meascann imoibriú diaga féideartha le … smaointe agus fantasies daonna,” a dúirt Cairdinéal Fernandez leis.

Tá stair na hEaglaise Caitlicí líonta le heachtraí a bhaineann le feiniméin aisteacha nó neamhmhínithe a bhaineann le dealbha reiligiúnacha nó réada eile.

Tagann na treoirlínte nua dhá mhí tar éis don Eaglais a rá go raibh sraith míorúiltí a tuairiscíodh go forleathan i leith dealbh den Mhaighdean Mhuire – lena n-áirítear pizza a dhéanamh ag fás i méid – bréagach.

Tugann na rialacha nua tuilleadh treorach d’easpaig, a fágadh sách saoirse go dtí seo barántúlacht na bhfíseanna sin a chinneadh ar bhonn cás ar chás. Seo an chéad uair a nuashonraíodh iad ó 1978 i leith.

Cheadaigh an Pápa Proinsias na rialacha nua

Ag cur béime ar chastacht na ceiste, níor chríochnaigh an Vatacáin ach sé chás d'imeachtaí osnádúrtha líomhnaithe den sórt sin ó 1950 i leith, agus ceann amháin ag tógáil thart ar “70 bliain d'imeacht”, a dúirt an doiciméad.

Éilíonn na rialacha nua go mbeidh níos mó comhoibrithe ann idir easpaig na ndeoisí aonair lena mbaineann agus an Vatacáin maidir le himscrúduithe den sórt sin.

Ba cheart cinntí deiridh na n-easpag a chur faoi bhráid na dicastery lena gceadú, a dúirt sé.

Tá an chuma ar roinnt teagmhais “uaireanta go bhfuil baint acu le heispéiris mhearbhall an duine, le habairtí míchruinn ó thaobh na diagachta, nó le leasanna nach bhfuil go hiomlán dlisteanach” sa doiciméad a tugadh faoi deara.

D’fhéadfadh go mbeadh ar Easpaig déileáil le “ionramháil, damáiste d’aontacht na hEaglaise, gnóthachan airgeadais míchuí, agus earráidí tromchúiseacha foirceadal a d’fhéadfadh scannail a chruthú agus an bonn a bhaint de chreidiúnacht na hEaglaise,” a dúirt sé.

Ach in éagmais fadhbanna, beidh deoisí anois in ann “Nihil Obstat” a dhearbhú, rud a léiríonn nach bhfuil aon rud sa fheiniméan contrártha le creideamh agus moráltacht.

Ní bhaineann an méid sin le dearbhú oifigiúil maidir lena bharántúlacht osnádúrtha, atá le seachaint go ginearálta faoi na rialacha nua mura n-údaraíonn an Pápa é.

Mhínigh an Cairdinéal Fernandez gur fhás an chuid is mó de shuíomhanna oilithreachta móra na hEaglaise go horgánach thar na blianta gan dearbhú oifigiúil ar bharántúlacht an “miracle” bunaidh.

Ceiliúrann sagart Aifreann ag Grotto Massabielle i Lourdes

Sna cásanna is tromchúisí, áfach, chun mearbhall nó scannal a sheachaint, iarrfaidh an dicastery ar an easpag áitiúil a rá nach bhfuil creideamh sa fheiniméan ceadaithe, agus míneoidh sé cén fáth.

Tá gá le freagairt níos tapúla ón Eaglais mar go bhfuil feiniméin den sórt sin “ag glacadh le comhréireanna náisiúnta agus fiú domhanda” agus iad ag scaipeadh tríd an Idirlíon, a dúirt an dicastery.

Is iad na fachtóirí atá le breithniú ná “an fhéidearthacht go ndéanfaí earráidí doctrinal, ró-shimpliú ar theachtaireacht an tSoiscéil, nó scaipeadh meon seicteach”, a dúirt sé.

D’fhéadfadh creidiúnaithe a bheith amú ag imeachtaí a chuirtear i leith cúis dhiaga a d’fhéadfadh a bheith i ndáiríre “mar thoradh ar shamhlaíocht duine éigin” nó iad siúd a bhfuil “claonadh i dtreo bréaga” acu.

Ní raibh an Cairdinéal Fernandez in ann trácht a dhéanamh ar an méid imeachtaí osnádúrtha a líomhnaíodh a tharla gach bliain, toisc go raibh a bhformhór á mbainistiú ag na deoisí.

Le déanaí, dhearbhaigh deoise na hIodáile Civita Castellana i mí an Mhárta go raibh míorúiltí líomhnaithe ó dhealbh den Mhaighdean Mhuire i mbaile Trevignano Romano lasmuigh den Róimh “neamh-osnádúrtha”.

Dúirt físí féin-ghairmiúil, a ciontaíodh roimhe seo i bhféimheacht chalaoiseach, go raibh a reacht ag caoineadh deora fola agus rinne sí píotsa a mhéadú i méid.

Tháinig oilithrigh go dtí an baile tar éis a forógraí, agus dúirt roinnt deontóirí do charthanacht a bhunaigh sí go raibh siad meallta.

Dúirt an deoise gur chroith an caidreamh creideamh go leor eaglaiseoirí.

I mí Aibreáin 2023, chruthaigh an Vatacáin an Réadlann um Léirmheasanna agus Feiniméin Mhistiúla a Bhaineann le Fíor na Maighdine Muire chun cabhrú le heaspaig aghaidh a thabhairt ar chásanna den sórt sin.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button