News

Déanfar tástáil acmhainne ar iarrthóirí tearmainn faoi rialacha nuaTabharfar isteach tástáil acmhainne an mhí seo chugainn d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta aosach a fhaigheann liúntas seachtainiúil, de réir comhairle nuashonraithe ar shuíomh Gréasáin an Rialtais.

An tseachtain seo caite d’fhógair an Rialtas go “déanfaidh an tAire Coimirce Sóisialaí agus an tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige athbhreithniú ar theidlíochtaí iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta agus tuairisceoidh siad ar ais don Rialtas laistigh de shé seachtaine”.

Mar sin féin, roimh an athbhreithniú sin, deir comhairle nuashonraithe ar Gov.ie go bhfuil “measúnú ioncaim á thabhairt isteach don Liúntas Speansas Laethúil le héifeacht ó Mheitheamh 2024, do dhaoine 18 mbliana d'aois nó níos sine.”

Mar thoradh air sin “cuirfidh deireadh le híocaíocht an Liúntais Speansas Laethúil nuair a bhíonn ioncam níos mó ná €125 sa tseachtain ag duine ar feadh 12 sheachtain nó níos mó ar an iomlán”, a dúirt sé.

Soiléiríodh sa chomhairle “d’éilimh a bhaineann le lánúineacha nó teaghlaigh, féadfar íocaíocht Liúntais Speansas Laethúil an duine a bhfuil ioncam aige a laghdú nó a tharraingt siar. Ní bheidh tionchar aige seo ar aon íocaíocht i leith baill eile den teaghlach” agus go n-áirítear “ioncam pá ó fostaíochta, féinfhostaíocht agus íocaíochtaí leasa shóisialaigh.”

Faoi láthair faigheann iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta Aosach liúntas seachtainiúil, ar a dtugtar an Liúntas Costas Laethúil, de €38.80 in aghaidh na seachtaine má tá siad i gcóiríocht arna soláthar ag an Stát, agus €113.80 mura bhfuil siad mar thoradh ar an nganntanas cóiríochta reatha.

Is féidir le hiarrthóirí tearmainn freisin iarratas a dhéanamh ar chead chun oibre cúig mhí tar éis dóibh iarratas a dhéanamh ar Chosaint Idirnáisiúnta in Éirinn.

Níor tháinig ardú ó 2018 ar bhunráta an Liúntais Speansais Laethúil de €38.80 in aghaidh an duine fásta agus €29.80 in aghaidh an linbh.

Níl iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta Aosach i dteideal íocaíochtaí Sochar Linbh ach oiread.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button