News

D’fhéadfadh mianaigh Éireannacha nua teacht as rialacha an AE maidir le hábhair chriticiúlaTháinig rialacha nua AE i bhfeidhm a bhfuil sé d’aidhm acu a chinntiú go bhfuil rochtain ag an Aontas ar sholáthar slán inbhuanaithe d’amhábhar ríthábhachtach.

Tá an tAcht um Amhábhair Chriticiúla (CRMA) dírithe ar rochtain ar ábhair a mheastar a bheith ard-thábhacht eacnamaíoch don AE a chosaint, ach atá i mbaol cur isteach ar an soláthar.

Faoi láthair tá an AE ag brath go mór ar Amhábhair Chriticiúla (CRManna) a thagann ó lasmuigh den bhloc, go minic ó thír amháin, rud a fhágann go gcuirfear isteach air.

Ach toisc gur dócha go dtiocfaidh méadú ar an éileamh ar CRManna sna blianta amach romhainn de réir mar a úsáidtear ábhair mar litiam, copar agus cóbalt níos mó i gcórais ghlanfhuinnimh agus dhigiteacha, tá an AE ag iarraidh a sholáthairtí féin a chosaint.

Liostaítear sa Rialachán 34 CRM a mbeidh ar na Ballstáit próisis a chur i bhfeidhm orthu chun tionscadail a chumasú timpeall agus fo-thacar de 17 gcinn díobh sin a mheastar a bheith straitéiseach.

Socraíodh tagarmharcanna freisin lena n-áirítear 10% ar a laghad den eastóscadh, 25% den athchúrsáil agus 40% den phróiseáil a dhéanamh go háitiúil laistigh den AE.

Beidh rochtain ag na daoine sin a mheastar a bheith straitéiseach ar chóras ceadúnaithe níos sruthlínithe agus níos éifeachtaí agus beidh rochtain éascaithe acu ar airgeadas.

Beidh údarás nó údaráis ainmnithe i ngach stát freisin a mbeidh orthu gníomhú mar phointe teagmhála aonair le haghaidh ceadanna.

In Éirinn beidh pointe teagmhála amháin le haghaidh eastóscadh agus pointe eile le haghaidh próiseála agus athchúrsáil.

Dar le hInstitiúid Geolaithe na hÉireann (IGI), lena tírdhreach saibhir geolaíoch, lena stair mhianadóireachta stairiúil agus lena córais bhunaithe ceadúnaithe agus rialaithe, is féidir le hÉirinn a bheith ina ballstát lárnach chun cabhrú leis an AE a spriocanna a bhaint amach.

Deir sé go praiticiúil go mbeidh gá le suas le 15 mhianach nua a oscailt san AE, lena n-áirítear in Éirinn, taiscéaladh le haghaidh taiscí nua anseo, go háirithe sinc, agus athchuairt ar mhianaigh dúnta agus ar shaoráidí dramhaíola mianaigh.

Deir an IGI freisin go gcaithfear níos mó áiseanna próiseála áitiúla a úsáid, go mbeidh gá le hathchúrsáil agus aisghabháil miotail bhreise agus próiseas ceadúnaithe níos sruthlínithe.

“Tá Éire chun tosaigh ar go leor tíortha san Eoraip le tionscal mianadóireachta aibí agus seanbhunaithe, in éineacht le sonraí cuimsitheacha geolaíochta agus córais rialaithe forbartha,” a dúirt Emer Blackwell ón IGI.

“Is teoranta taithí mianadóireachta a bhí ag an gcuid is mó acu le tríocha bliain anuas i gcomparáid le hÉirinn, áit a bhfuil forbairt tagtha ar mhianadóireacht ó na 1960idí. Is léir gur féidir le hÉirinn leas a bhaint as an taithí seo chun ról suntasach a bheith aici in iarracht na hEorpa soláthar amhábhar ríthábhachtach a chinntiú sa todhchaí.”

“Agus taiscí féideartha copair, litiam, báirit, antamón agus arsanaic ag fanacht lena dtaiscéaladh, tá ról na hÉireann in éagsúlú soláthar amhábhar an AE ríthábhachtach. Ní shásaíonn since, a bhfuil Éire an-saibhir aige, an tairseach chriticiúil maidir le riosca soláthair ach fós an-tábhachtach don aistriú fuinnimh agus do gheilleagar na hÉireann.”

Ach mhaígh an IGI freisin go bhfuil gá le tuilleadh geo-eolaithe anseo le go bhféadfaidh Éire a páirt a ghlacadh agus béim níos mó ag teastáil san oideachas dara agus tríú leibhéal ar gheolaíocht mar go bhfuil cuid mhór den fhórsa saothair geo-eolaíochta reatha i dtaiscéalaíocht mianraí agus mianadóireacht ag druidim le haois scoir.

“Leis an CRMA tagann ionchais ghairme níos fearr d'eolaithe,” a dúirt an tUasal Blackwell.

“Mar sin féin, ní mór an deis seo a mheaitseáil le feasacht níos fearr, tosaíocht agus infheistíocht níos fearr sa gheolaíocht mar ábhar ar fud chóras oideachais na hÉireann.”

“Beidh an chéad ghlúin eile de gheolaithe mar chnámh droma an chleachtais mhianadóireachta inbhuanaithe atá riachtanach chun cumas taiscéalaíochta mianraí agus mianadóireachta na hÉireann a bhaint amach.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button