News

Diúltaíonn Aontas na Mac Léinn an fhíneáil €214,000 ó Choláiste na Tríonóide a íocTá sé ráite ag Aontas na Mac Léinn i gColáiste na Tríonóide leis an ollscoil nach bhfuil sé i gceist acu bille de €214,000 a ghearradh ar an gceardchumann as an méid a deir Rannóg Seirbhísí Airgeadais an choláiste ar chaillteanais a tharla de bharr agóidí a fuair tacaíocht ó na Mac Léinn. ' Aontas (SU).

Ba rud an-neamhghnách a bhí ann sheol Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath sonrasc don mhéid chuig Aontas na Mac Léinn lá díreach sular thug mic léinn faoi champas i ndlúthpháirtíocht leis an bPalaistín agus laethanta tar éis d’Uachtarán Aontas na Mac Léinn na Tríonóide, László Molnárfi, rabhadh a thabhairt faoi ardú céime mac léinn. beart, ag tabhairt comhairle ar ardáin na meán sóisialta go raibh Aontas na Mac Léinn “ag eagrú rud ollmhór ina dhiaidh [the] scrúduithe”.

Liostaíodh ceithre dháta ar an sonrasc nuair a reáchtáladh agóidí agus tugadh go dtí 30 Bealtaine don Aontas an bille a íoc.

Mar sin féin, i litir a seoladh inniu chuig an rannóg seirbhísí airgeadais dúirt an SU go raibh “a gceart dleathach chun agóide síochánta” curtha i bhfeidhm ag mic léinn na hollscoile.

“Má tharla caillteanas ioncaim i gcomhthráth lena leithéid d’agóidí síochánta, nár ghlac an Garda Síochána as aon cheann díobh, is costas den sórt sin ar an ollscoil oibriú i ndaonlathas liobrálach ina bhfuil agóid shíochánta dleathach agus spreagtha,” a dúirt an litir. , atá sínithe ag an Uasal Molnárfi, a deir.

Áitítear sa litir freisin gur “mic léinn aonair” a rinne na agóidí agus go raibh aon chaillteanais a líomhnaítear a tharla i gcomhthráth agóidí na mac léinn “in-seachanta go hiomlán ag an ollscoil”.

Tá sé ráite ag an Ollscoil go bhfuil siad ag diúltú dá “sonrasc airbheartaithe” ar na cúiseanna seo.

“Is i gcúirt dlí amháin a d’fhéadfadh an ollscoil féachaint le hAontas na Mac Léinn a dhéanamh freagrach as aon chaillteanais líomhnaithe,” a deir an litir, ag cur leis “agus dá ndéanfaí iarracht é sin a dhéanamh dhéanfadh drochúsáid acmhainní na hollscoile, rud a dhéanfadh dochar do chlú. , agus de réir ár gcomhairle is dócha nach n-éireodh leis”.

“Tá súil agam nach gcloisfidh Aontas na Mac Léinn a thuilleadh maidir leis an ábhar seo agus go bhfuil an sonrasc airbheartaithe curtha ar ceal”, a chríochnaíonn an ríomhphost.

Tá teagmháil déanta ag Nuacht RTÉ le Coláiste na Tríonóide chun tuairimí a fháil.

Idir an dá linn, tá imeachtaí araíonachta tionscanta ag Coláiste na Tríonóide i gcoinne an bheirt Uachtarán reatha SU an tUasal Molnárfi, Uachtarán nua SU Jenny Maguire agus Uachtarán Cheardchumann na nOibrithe Iarchéime ag an gcoláiste Jeffrey Seathrún Sardina.

Éisteadh le héisteachtaí tosaigh an tseachtain seo caite.

Baineann na cúisimh le agóidí a tharla sa choláiste i rith na bliana acadúla seo.

Tá na himeachtaí á dtionscnamh faoi rialacha an choláiste a rialaíonn iompar na mac léinn sa choláiste.

Áirítear le smachtbhannaí a d’fhéadfadh a bheith ann dícháiliú ó scrúduithe, fionraíocht nó díbirt.

Tá an triúr mac léinn ceannaire ag tabhairt aghaidh ar an ngníomh araíonachta. Tá cúisimh araíonachta i gcoinne ceathrú oifigeach de chuid Choláiste na Tríonóide, an tOifigeach Cumarsáide Aiesha Wong, caite.

Dúirt an Iníon Wong le Nuacht RTÉ “is cosúil nach mbaineann na himeachtaí araíonachta le mic léinn aonair a phionósú ach ina ionad sin ag ionsaí ceannairí mac léinn”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button