News

Eisíonn máinlia rabhadh faoi mhór-mháinliacht a lorg thar learTá foláireamh tugtha ag máinlia murtall atá le rá faoi obráid a fháil, go háirithe máinliacht bariatric nó meáchain caillteanas, thar lear, ag rá gur “gnóthas an-chontúirteach” é.

Dúirt Colm O'Boyle go bhfuil imní ag dul i méid i bpobal máinliachta na hÉireann go bhfuil na deacrachtaí agus na rátaí básmhaireachta a bhaineann le máinliacht thar lear i bhfad níos airde ná anseo in Éirinn.

Dúirt an tUasal O'Boyle, laparoscopy comhairleach agus máinlia bariatrach ag Ospidéal Bon Secours i gCorcaigh, cé nach bhfuil aon fhigiúirí oifigiúla ann “tá amhras orainn go bhfuil sé i bhfad níos airde ná mar ba chóir dó a bheith”.

D'eisigh sé a rabhadh tar éis an ionchoisne faoi bhás beirt bhan a fuair bás tar éis dóibh taisteal thar lear le haghaidh máinliachta.

Bhí an tUasal Ó Baoill ag labhairt roimhe seo tugadh fíoraisc ar ais ag ionchoisní faoi bhás mná a thaistil thar lear le haghaidh máinliachta.

Dúirt Cróinéir Chathair Chorcaí Philip Comyn gur thug sé cuireadh don chomhairleoir a thuairim ghairmiúil a thabhairt ar na guaiseacha a bhaineann le dul faoi obráid thar lear mar go raibh an chúirt ag éisteacht le ionchoisní a raibh dhá rud i gcoiteann acu “a mbásanna tragóideacha, agus gur tháinig siad chun cinn tar éis máinliachta thar lear”.

“Ní hé an cuspóir atá agam mianta a chaitheamh ar chóireálacha thar lear ach daoine a chur ar an eolas má théann siad ar chóireálacha áirithe thar lear, go gcaithfidh siad a súile a oscailt,” a dúirt an tUasal Comyn.

Dúirt an tUasal Comyn go gceapann sé go léiríonn na cásanna seo an baol a bhaineann le dul thar lear don chineál seo nósanna imeachta roghnacha, go háirithe i bhfianaise an chaoi a ndéileálfar leo anseo. Leagann siad béim freisin ar na deacrachtaí nuair a théann tú thar lear, d’fhéadfadh go n-athróidh leibhéal an chúraim ó ospidéal go hospidéal, ó thír go tír.

“I ndeireadh na dála is cinneadh do na daoine aonair iad féin, ach ní mór do dhaoine a bheith ar an eolas faoi na rioscaí a bhaineann leis nuair a théann siad thar lear le haghaidh máinliachta den chineál seo. Tá imní orm go mbeadh a fhios ag daoine cén cineál rioscaí atá i gceist agus é a phlé anseo leis an pearsanra liachta ábhartha,” a dúirt sé.

Ag labhairt dó sa chúirt, dúirt an tUasal O'Boyle go bhfuil go leor guaiseacha ann lena n-áirítear an chuid is mó den turasóireacht leighis a bheith lonnaithe i dtíortha nach labhraíonn Béarla, spreagtha ag costas íseal agus ag amanna feithimh giorraithe le haghaidh máinliachta.

Dúirt sé gur cosúil go bhfuil an próiseas roghnaithe bunaithe ar an gcumas chun íoc as seachas ar oiriúnacht leighis.

Tá an bhéim a dúirt sé ar an nós imeachta máinliachta agus “go minic is beag comhairle nó cúram a thugtar maidir le roghnú réamh-obráide agus obair oibre agus iar-obráide iar-obráide”.

Dúirt sé go bhfuil treoirlínte fairsinge a rialaíonn máinliacht den sórt sin anseo.

“Tá go leor fianaise starógach ar chúram faoi bhun caighdeáin maidir leis seo ó chuntais othair atá bunaithe in Éirinn. Tá go leor fianaise starógach ann freisin a thugann le tuiscint go bhfuil teicnící amhrasacha obráide ann.”

Dúirt sé go dtarlaíonn aimhréití sna lámha is fearr tar éis mórobráid. Má tharlaíonn siad tar éis mór-obráid thar lear tá baol méadaithe díobhála othar mar gheall ar théachtáin fola, sepsis agus fuiliú.

Dúirt an tUasal O'Boyle má bhíonn moill ar aimhréití a chóireáil, go n-éireoidh an dóchúlacht go bhfaighidh tú bás an-ard.

Má léiríonn siad (na haimhréití) nuair a thagann an t-othar ar ais go hÉirinn, dúirt sé, “b’fhéidir nach mbeidh teacht éasca ar an saineolas cuí chun déileáil leo”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button