News

Feachtas sábháilteachta cairéal seolta ag an HSATá feachtas iniúchta sábháilteachta cairéal coicíse seolta ag an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) ag díriú ar bhainistíocht conraitheoirí.

Díreoidh sé ar phríomhréimsí imní sábháilteachta lena n-áirítear bainistíocht agus maoirseacht ar chonraitheoirí agus iad ar an láthair, comhar agus comhordú fostóirí agus áit oibre á roinnt, a chinntiú go bhfuil trealamh sábháilte in úsáid agus go bhfuil cáilíochtaí cuí ag pearsanra ábhartha agus innealra á úsáid acu.

Sa tréimhse deich mbliana 2014-2023, b’ionann cairéalacht, mianadóireacht agus na gníomhaíochtaí déantúsaíochta gaolmhara sa tionscal agus seacht mbás a bhain le hobair in Éirinn.

Bhain conraitheoirí le dhá cheann as trí cinn de na básanna is déanaí a bhain le hobair i gcairéil.

“Is láithreacha oibre a d’fhéadfadh a bheith guaiseach iad cairéil agus is minic a úsáideann conraitheoirí iad chun dualgais oibre laethúla a dhéanamh,” a dúirt Hilary Byrne, Cigire Sinsearach, HSA.

“Tá sé de dhualgas ar fhostóirí agus áit oibre á roinnt acu a chinntiú go gcomhoibríonn siad agus go gcomhordaíonn siad a ngníomhartha a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht ar an láthair agus a chéile a chur ar an eolas faoi aon rioscaí d’fhostaithe a eascraíonn as a ngníomhaíocht oibre,” a dúirt an tUasal Byrne.

D’fháiltigh Gerry Farrell, príomhfheidhmeannach Chónaidhm Coincréite na hÉireann (ICF), roimh sheoladh an fheachtais sábháilteachta.

“Is é seo an chéad fheachtas sábháilteachta cairéal a dhírigh go heisiach ar shábháilteacht conraitheoirí i cairéil agus dá bhrí sin tá ICF ag spreagadh ár mbaill go gníomhach chun tabhairt faoi thionscnaimh ina gcuideachtaí féin chun tacú leis an bhfeachtas,” a dúirt an tUasal Farrell.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button