News

Foireann leighis 'dóite amach' ag éilimh gan staonadh


Tá an fhoireann leighis á masla, á ndíomá agus á ndó de bharr éilimh gan staonadh na seirbhíse sláinte poiblí, a chuala coiste Oireachtais.

Dúradh leis an gComhchoiste um Shláinte nach mothaíonn na liachleachtóirí “nach bhfuil meas ná meas orthu”.

Dúirt Susan Clyne, Príomhfheidhmeannach Eagraíocht Leighis na hÉireann (IMO), go bhfuil na héilimh chun níos mó a dhéanamh le níos lú “maslach agus scanraithe”, as a dtagann “leibhéil an-imní” don fhoireann.

Dúirt sí leis an gcoiste gur sháraigh FSS gealltanais chonarthacha go mídhleathach trí fhoireann a chur ar an uainchlár chun uaireanta rófhada a oibriú.

Thángthas ar chomhaontú chun deireadh a chur le stailc 2002 ag NCHDs (dochtúirí ospidéil neamhchomhairleacha), ach “ar gach méadrach sháraigh FSS an comhaontú sin – gach méadrach amháin,” a dúirt an tUasal Clyne.

“Tá méadú ar uaireanta oibre mídhleathacha agus neamhshábháilte, le 83% de NCHDs ag obair go rialta níos faide ná 48 uair sa tseachtain,” a dúirt sí.

“Mar sin, tá, táimid ag dul isteach i gcainteanna conartha nua sna seachtainí atá romhainn, ach táimid ag déanamh amhlaidh i dtimpeallacht nach bhfuil de mheon macánta, maidir le conas a bheidh an fostóir féin a iompar.”

Dúirt Urlabhraí Sláinte Shinn Féin David Cullinane go raibh sé “iontach” go raibh an HSE ag gníomhú ar an mbealach seo.

Dúirt Iníon Clyne leis an gcoiste freisin: “De bharr na n-easnaimh inár bhfórsa saothair, níl aon deis ann ainliú, níl aon athléimneacht sa chóras.”

“Níl aon rogha eile ann chun infheistíocht a dhéanamh inár gcóras poiblí. Is rogha pholaitiúil é seo.”

D’aimsigh TD Fhianna Fáil John Lahart go bhfuil tagairtí an IMO do pholaiteoirí “beagáinín salach”, ag spreagadh Ms Clyne a áiteamh nach bhfuil an IMO polaitiúil, agus nach bhfuil sé ag iarraidh a bheith polaitiúil ina chuid tuairimí.

Sinn Féin Health Spokesman David Cullinane

'Gaslighted' agus 'go hiomlán traochta'

Tá NCHDanna ró-oibrithe “á lasadh” agus iachall orthu oibriú níos mó ná deich lá as a chéile, a dúirt Ms Clyne, ag tabhairt faoi deara gur sárú eile ar a gconradh é seo.

“Tá breis agus €1m íoctha amach ag FSS in íocaíochtaí sosa cúitimh, agus tá a fhios againn nach bhfuair ach 50% de dhochtúirí a gcuid íocaíochtaí,” a dúirt sí.

“Mar sin tá sé seo leabaithe sa chóras anois. Ní roghnaíonn an córas ach na pionóis a íoc. Tá sé níos éasca.”

D’inis an Dr Rachel McNamara, Cathaoirleach choiste NCHD an IMO, go raibh sí “táite go hiomlán” agus “ar éigean in ann mo shúile a choinneáil ar oscailt. Is rud coitianta é sin”.

Ag tosú ar an obair maidin Dé hAoine amháin, d'éirigh sí as an Luan – 72 uair níos déanaí.

“Is ceist í seo maidir le sábháilteacht othar. Is í an fhadhb nach bhfuiltear ag tabhairt tosaíochta dó,” a dúirt sí.

D'inis an Dr McNamara conas a tháinig an lánchosc earcaíochta i bhfeidhm an lá tar éis teacht ar chomhaontú nuashonraithe idir na dochtúirí agus an FSS.

Dúirt Iníon Clyne freisin: “Tá sé dochreidte go bhfuil a leithéid de lánchosc i bhfeidhm ag am nuair a bhíonn gá againn le níos mó dochtúirí nach lú ná sin” agus dúirt sí “nach sábhálann an lánchosc pingin” mar go bhfuil níos mó oibre le déanamh ar ragobair.

Tá na forbairtí seo tar éis “muinín a scartáil le daonra an NCHD, sin beagnach trí cheathrú de na dochtúirí sa tír,” a dúirt an Dr McNamara, “tá an giúmar ar an talamh fíor-éadóchasach”.

Dúirt sí leis an gcoiste go bhfágann 80% d’intéirnigh Éire nuair a chríochnaíonn siad an scoil leighis le bheith ag obair thar lear, áit a mbeadh tacaíocht agus cead acu saol a bheith acu.

“Cén fáth a mbeadh tú ag teacht ar ais?” D'iarr an Dr McNamara.

Ghlac toscairí an IMO le tuairim an Uasail Lahart go gcinneann 75% de na dochtúirí a fhágann Éire filleadh.

'Contúirteach agus neamh-inbhuanaithe'

Thug Iníon Clyne le fios freisin gur minic a cheaptar sainchomhairleoirí gan aon tacaíocht riaracháin, gan aon oifig, gan fhoireann leighis, agus nach bhfuil dóthain uaireanta clinice agus obrádlainne nó nach mbíonn amanna ar bith acu.

Tá siad “ag dul i ngleic le córas an-mhaorlathach” a leanann an cleachtas “chontúirteach agus neamh-inbhuanaithe” othair a chur ar thralaithe.

“I roinnt speisialtachtaí, lena n-áirítear go leor de na speisialtachtaí máinliachta agus síciatrachta, tá líon na gcomhairleoirí fostaithe suas le 50% faoi bhun na leibhéil molta,” a dúirt an tUasal Clyne.

“Táimid míle ar shiúl” ó sheirbhís inbhuanaithe a bheith againn, a dúirt sí.

Is in Ospidéal na hOllscoile, Luimneach a ghlac an líon is lú glacadh le conradh na gcomhairleoirí nua, a chuala an coiste.

Nuair a fiafraíodh di cén fáth a bhfuil sé seo amhlaidh, dúirt Iníon Clyne go bhfuil “b’fhéidir go leor easpa muiníne sa chaoi a mbeidh an t-ospidéal in ann téarmaí an chonartha sin a chur i bhfeidhm”.

Thug an tOllamh Matthew Sadlier, Cathaoirleach Choiste Comhairleach an IMO, rabhadh in aghaidh oscailt scioból leis an bhfocal ‘dochtúir’ nó ‘ospidéal’ thar barr, rud a laghdódh amanna feithimh ach nach gcuirfí seirbhís mhaith ar fáil.

“Ní mór dúinn clár tógála ospidéil a thosú inniu,” a dúirt an tOllamh Sadlier.

“Agus ní mór dúinn é sin a rolladh ar aghaidh ar feadh tréimhse fada ama.”

Dúirt Peader Gilligan, atá ar an gCoiste Comhairleach freisin, go bhfuil “ar a laghad 400 leaba bhreise” ag teastáil sa ghéarchóras i gceantar Luimnigh.

Teastaíonn saoráidí breise céim síos agus athshlánaithe uathu freisin.

Measann sé go coimeádach go bhfuil “míle leaba ag teastáil ó sheirbhís sláinte na hÉireann gach bliain do na cúig bliana amach romhainn”.

Tá gá le “infheistíocht shuntasach costasach”, “agus caithfidh sin tarlú anois”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button