News

'Gan fhianaise' D'aisíoc CCBÁC gnólachtaí a d'íoc coirpeach


Tá sé ráite ag an Roinn Tithíochta i dtuarascáil a choimisiúnaigh siad breis is ceithre bliana ó shin nach bhfuarthas aon fhianaise gur thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath cúiteamh ar ais do chomhlachtaí tógála a d’íoc airgead cosanta le coirpigh chun tithe a thógáil in iarthar Bhaile Átha Cliath.

D’íoc triúr conraitheoirí ag tógáil tithe do CCBÁC agus comhlacht ceadaithe tithíochta na mílte euro mar airgead cosanta do dhéileálaí drugaí agus dá fhórsaí forfheidhmithe in 2016 agus 2017 chun stop a chur le damáiste a dhéanamh dá láithreáin agus le foireann a ionsaí.

Níl tuarascáil Butler foilsithe, ach tá torthaí agus moltaí roinnte le comhairleoirí cathrach ag príomhfheidhmeannach CCBÁC.

Dúirt an Roinn go bhfuarthas amach sa tuarascáil freisin, cé nach raibh an bhainistíocht shinsearach i CCBÁC agus an comhlacht ceadaithe tithíochta ar an eolas faoin raic cosanta, nach ndearna siad aon iarracht a fháil amach cad a bhí ar siúl ach an oiread, nuair a chuir gardaí agallamh ar a gcuid fostaithe faoi. .

Tháinig an raic sracaireacht chun solais san Ard-Chúirt cúig bliana ó shin, inar fuarthas amach go raibh níos mó ná ceathrú milliún euro urghabháil ag an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla (CAB) ó Derek ‘Dee Dee’ O’Driscoll, as Croftwood Grove i mBaile Formaid, an fáltais na coireachta.

Is coirpeach míchlúiteach as Baile Átha Cliath é O'Driscoll le 20 ciontú roimhe seo lena n-áirítear as breab a thabhairt do gharda, mí-ord foréigneach agus as cúrsa an cheartais a shaobhadh.

Tháinig an fear 50 bliain d’aois chun suntais den chéad uair 26 bliain ó shin nuair a ciontaíodh é as cruálacht ainmhithe tar éis dó a bheith gafa ag coinneáil jaguar agus serval – cat fiáin Afracach – ina gharáiste.

Tá 59 ciontú roimhe seo ag a chara dílis agus a “fhorghníomhaí” David Reilly, as Páirc Croftwood, as roinnt cionta.

Chuala an Ard-Chúirt roimhe seo go raibh O'Driscoll agus Reilly fostaithe ag conraitheoirí tar éis iompar frithshóisialta ag a láithreáin tógála.

Dúirt an CAB leis an Ard-Chúirt go bhfuil Reilly agus O'Driscoll araon mar chuid d'eagraíocht choiriúil a bhfuil baint acu le coireacht thromchúiseach agus le soláthar hearóin, cóicín agus cannabas i mBaile Formaid agus in iarthar Bhaile Átha Cliath.

Tá O'Driscoll ina cheannaire ar an drong drugaí, a dúirt CAB.

D'fhostaigh an triúr conraitheoir tógála O'Driscoll agus Reilly tar éis iompar frithshóisialta leanúnach a chothú ag a suíomhanna i gceantar Bhaile Formaid/Gort na Silíní i mBaile Átha Cliath.

Rinneadh ionsaí ar na láithreacha tógála agus ar an bhfoireann, cuireadh tochaltóirí trí thine agus na tiománaithe fós iontu agus buaileadh tiománaí amháin le brící agus é ag teitheadh ​​ó CAB.

D'íoc na comhlachtaí idir €1,200 agus €1,500 sa tseachtain leis na coirpigh agus cuireadh stop leis na hionsaithe nuair a cuireadh ar an bpárolla iad.

I measc stíleanna maireachtála O'Driscoll agus Reilly bhí eitiltí thar lear, laethanta saoire só, gluaisteáin ardleibhéil agus réadmhaoine a dúirt an CAB a mhaoinigh sracaireacht, mangaireacht drugaí agus cionta cánach.

Phós Reilly i 2011 in Ibiza.

Lóisteálacha ó chuideachtaí foirgníochta

Thaispeáin cuntais na bhfear lóisteálacha éagsúla ó na cuideachtaí foirgníochta lena n-áirítear suimeanna os cionn €35,000, €39,000 agus €85,000.

Cheap an t-iar-aire tithíochta abhcóide sinsearach scortha chun ról, más ann dó, CCBÁC sna himeachtaí a scrúdú

Chinn Patrick Butler SC, cé go raibh fianaise shoiléir ann go raibh airgead cosanta íoctha ag na conraitheoirí le O'Driscoll agus Reilly, ní raibh aon fhianaise ann go raibh CCBÁC tar éis na conraitheoirí a aisíoc.

Dúirt an Roinn nach bhfuarthas aon fhianaise sa tuarascáil freisin gur ardaíodh sonraisc le CCBÁC le haghaidh cothabhála fál mar a líomhnaíodh in imeachtaí an CAB.

Fuarthas amach sa tuarascáil gur riaradh na conarthaí don dá shuíomh arna rialú ag CCBÁC, rud a deir an Roinn, gur “rialú mórthaibhseach” é agus nach nochtann riarachán na gconarthaí sin “leochaileacht don chineál seo sracaireacht”.

Chinn an tUasal Butler gur “ceist dlí agus ord” nach ceist na gconarthaí agus an riarachán í imeaglú conraitheoirí maidir le hairgead cosanta a íoc.

Chinn sé freisin gur ceist don chonraitheoir é slándáil phríobháideach ar shuímh ag conraitheoir, ach gur cheart go mbeadh siad seo de réir an dlí, sa chás seo, an tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí 2004.

Mar sin féin, cé nach bhfuarthas aon fhianaise sa tuarascáil freisin go raibh an bhainistíocht shinsearach ag CCBÁC nó an comhlacht ceadaithe tithíochta ar an eolas faoi airgead cosanta a íoc, cháin sé nach ndearna ceachtar acu aon chéim chun a fháil amach cad a bhí ar siúl.

Thug an tUasal Butler le fios gur chuir na gardaí agallamh ar fhostaithe ón dá eagraíocht faoin ngníomhaíocht choiriúil ar thrí shuíomh, ach “Níor ghlac ceachtar den bhainistíocht céimeanna chun iad féin a chur in iúl cén fáth ar tharla na hagallaimh seo agus nár chuir siad fiosrú orthu” nuair a d’fhill na fostaithe ar an obair.

Ní raibh an bhainistíocht, a dúirt sé, “in ann cabhrú leis an Aire”, ach “d’fhéadfadh a bheith acu dá mbeadh fiú na fiosrúcháin is bunúsaí déanta acu”.

An tAcht um Sheirbhísí Slándála Príobháidí

Moladh sa tuarascáil gur cheart go n-áireodh an conradh a úsáideann comhlachtaí ceadaithe tithíochta a fhaigheann cistí Stáit le haghaidh forbartha ceanglas go gcuirfí aon urrús ar fáil de réir an Achta um Sheirbhísí Slándála Príobháidí agus go ndéanfadh an comhlacht a fhaigheann an maoiniú sin póilíneacht.

Dúirt siad gur cheart do CCBÁC agus do gach údarás áitiúil treoir a thabhairt dá fostaithe tuairisc a thabhairt láithreach ar imeaglú ar fad nó ar aon chineál imeaglaithe, ar cheart ansin a thuairisciú do ghardaí.

Mhol an tuarascáil freisin go bhforbródh gach údarás áitiúil prótacal le measúnú riosca chun na saincheisteanna seo a bhainistiú.

Líomhain an CAB freisin le linn imeachtaí na hArd-Chúirte in aghaidh O’Driscoll agus Reilly go raibh beirt oifigeach ó CCBÁC ní hamháin ar an eolas faoi na hionsaithe, ach mhol sé freisin do na tógálaithe go bhfostódh siad an dá coirpeach.

Lean imscrúdú Garda agus seoladh comhad chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, nár threoraigh aon ionchúiseamh sa chás

Dúirt urlabhraí don Roinn Tithíochta go bhfuil an tuarascáil fós “faoin bpróiseas breithnithe ag an Roinn”, ach go bhfuil deimhniú á lorg acu go bhfuil cumarsáid eisithe ag gach údarás áitiúil don fhoireann ag iarraidh orthu tuairisc a thabhairt láithreach ar aon chineál imeaglaithe nó iompair fhrithshóisialta. , nó aon teagmhais “íocaíochtaí cosanta” mar a thugtar orthu a rinneadh le haon duine.

Dúirt an Roinn freisin go bhfuil dearbhú iarrtha aici go bhfuil prótacal nó nós imeachta curtha i bhfeidhm ag príomhfheidhmeannaigh, ar bhonn bainistíochta riosca, chun teagmhais imeaglaithe, iompair fhrithshóisialta agus/nó éilimh ar “íocaíochtaí cosanta” ar thionscadail tógála faoina gcuid a bhainistiú. rialú nó a bhfuil leas airgeadais acu ann.”

Dúirt urlabhraí thar ceann CCBÁC nach bhfuil Tuarascáil iomlán Butler feicthe acu go fóill agus mar sin go mbeadh sé míchuí trácht a dhéanamh faoi láthair.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button