News

Iarrann ceannairí na hÉireann ar an AE an Dlí um Athchóiriú an Dúlra a ghlacadh


Tá Éire i gceannas ar ghlao ar bhallstáit an Aontais Eorpaigh vótáil le glacadh leis an Dlí conspóideach um Athchóiriú an Dúlra ag an gcéad chruinniú eile de chomhairle an AE i mí an Mheithimh.

Tá litir ag impí ar chomh-airí ar fud an AE an dlí a cheadú, a sheol an tAire Comhshaoil ​​Eamon Ryan agus an tAire Dúlra agus Oidhreachta Malcolm Noonan, comhshínithe anois ag airí ó dheich dtír eile.

Leagfadh an dlí conspóideach, a bhfuil sé d’aidhm aige gnáthóga díghrádaithe a athchóiriú, ceanglais dlí maidir le tailte móna a athfhliuchadh agus an dúlra a athchóiriú ar fud an AE, lena n-áirítear in Éirinn.

Formheasadh an sainordú caibidlíochta don dlí ar dtús, ach trí thromlach cáilithe amháin, ag an gComhairle Eorpach Comhshaoil ​​i mí an Mheithimh anuraidh.

Ina dhiaidh sin bhí pasáiste thar a bheith deacair agus thar a bheith conspóideach trí Pharlaimint na hEorpa sular cheadaigh an tionól sin go cúng é ag deireadh mhí Feabhra na bliana seo, tar éis do ghnéithe de a bheith uiscithe.

Níorbh fhéidir é sin a dhéanamh ach amháin mar gheall ar chomhréiteach polaitiúil, dearbhuithe nua do pháirtithe leasmhara agus don tionscal, agus mar a thuairiscítear mar chreideamh comhroinnte in institiúidí daonlathacha an AE.

Ó shin i leith, áfach, tá tacaíocht don dlí ag an gComhairle Eorpach tarraingthe siar nó lag ag roinnt tíortha.

Tharla sé seo tar éis agóidí agus agóidí láidre i gcoinne a bhearta comhshaoil ​​dian ó fheirmeoirí agus daoine eile ar fud an AE.

Chuir feirmeoirí bac ar bhóithre móra ar fud na hEorpa mar chuid d’agóidí níos luaithe i mbliana

Chuir fógra na hUngáire i mí an Mhárta nach dtacódh sí leis an reachtaíocht a thuilleadh deireadh le tromlach tanaí sa Chomhairle Eorpach i bhfabhar an Dlí um Athchóiriú an Dúlra agus ba é an toradh a bhí air sin vóta deiridh Chomhairle an AE chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an tsaincheist a chur ar ceal.

Tá an rás ar siúl anois chun cur ina luí ar na agóideoirí a n-intinn a athrú roimh vóta deiridh nó sos ar an ábhar an 17 Meitheamh.

Tá na gealltanais maidir le hathshlánú agus cosaint an dúlra agus na bithéagsúlachta ar fud an AE an-ard.

Tá drochstádas caomhnaithe nó droch-stádas caomhnaithe ag níos mó ná 80% de ghnáthóga an AE, tá 70% d’ithreacha an AE i riocht míshláintiúil agus tháinig laghdú 50% ar bhogaigh ó na 1970idí.

Áirítear leis an dlí atá beartaithe spriocanna uaillmhianacha d’éin fhiáine, do bheacha, d’fhéileacáin, d’aibhneacha saorshreafa, do choillearnacha agus d’aigéin, le comhshochair luachmhara don aeráid agus don uisce.

Bhainfeadh bailte agus cathracha leas freisin as forálacha do spás glas, ag nascadh áiteanna fiáine agus ag cur crainn dhúchasacha.

Tá laghdú tagtha ar bhogaigh ar fud na hEorpa ó na 1970idí

Tá an cumas aige freisin tacú le spriocanna gníomhaíochta aeráide trí astuithe carbóin ón earnáil úsáide talún a laghdú, leithlisiú carbóin a mhéadú agus oiriúnú agus athléimneacht aeráide a fheabhsú trí mhaoláin nádúrtha i gcoinne tuilte agus bá cósta a fheabhsú.

Chuirfí feabhas freisin ar cháilíocht uisce agus ar shláinte éiceolaíoch aibhneacha, lochanna agus ceantair chósta.

Dúirt an litir a sheol an tUasal Ryan agus an tUasal Noonan chuig comh-airí an AE go raibh sé ríthábhachtach go léireodh na ballstáit ceannaireacht agus aontacht maidir leis an dlí chun nádúr díghrádaithe na hEorpa cheana féin a athbhunú, agus chun meas a léiriú ar thuairimí na milliún saoránach, eolaithe agus tionscail ar fud na tíre. ceardchumann a chuaigh i ngleic leis an gceist ag leibhéal nach bhfacthas riamh roimhe.

Is iad na stáit a chláraigh chun an Dlí um Athchóiriú an Dúlra a fhormheas go dtí seo ná an Ghearmáin, an Fhrainc, an Spáinn, an Danmhairg, Lucsamburg, Poblacht na Seice, an Liotuáin, an tSlóivéin, an Eastóin agus an Chipir, chomh maith le hÉirinn.

Dúirt Eamon Ryan go gcaithfidh ballstáit an AE 'gníomh go práinneach agus go cinntitheach' (Rollingnews.ie)

Tá sé ráite ag an 11 seo go gciallódh mainneachtain an dlí a fhormheas go n-éireodh leis an AE as a ghealltanas roimhe seo a bheith ina cheannaire domhanda in athshlánú an dúlra.

Áitíonn siad freisin go gcuirfí institiúidí daonlathacha na hEorpa i gcontúirt dá ndéanfaí cúl-rianú ar chaibidlíochtaí agus ar chomhréiteach a comhaontaíodh agus go gcuirfí faoi cheist na bpróiseas cinnteoireachta agus cinnteoireachta san AE.

Scríobhfaidh siad anois chuig airí na 16 bhallstát eile agus chuig an gCoimisiún Eorpach ag tathant ar athrú croí.

Tuigtear freisin go dtiocfaidh raon eagraíochtaí neamhrialtasacha ar fud an AE le chéile chun feachtais a dhéanamh ar thábhacht ríthábhachtach an dlí maidir le talamh agus farraige na hEorpa a chosaint.

Dúirt an tUasal Ryan: “Is í an Eoraip an mhór-roinn téamh is tapúla ar domhan agus tá tionchair nach bhfacthas riamh roimhe ó na géarchéimeanna idirnasctha dúlra agus aeráide ag tabhairt aghaidh uirthi. Tá sé ríthábhachtach éiceachórais a athchóiriú chun tionchair an athraithe aeráide a mhaolú agus oiriúnú dóibh, agus chun slándáil bia na hEorpa a chosaint.

“Ní mór dúinn gníomhú go práinneach agus go cinntitheach chun an próiseas polaitiúil a thabhairt chun críche. Mura ndéanfaí amhlaidh bheadh ​​carte blanche ann chun an dúlra a mhilleadh agus bhainfeadh sé go bunúsach an bonn de chreideamh an phobail i gceannaireacht pholaitiúil an AE sa bhaile agus go hidirnáisiúnta.”

Dúirt an tUasal Noonan: “Thug an Eoraip gealltanas a bheith ina ceannaire domhanda maidir le hathchóiriú an dúlra agus cloí leis an uaillmhian atá leagtha amach i gCreat Bithéagsúlachta Domhanda Kunming-Montreal (GBF) a ghlac 196 tír, lena n-áirítear an tAontas Eorpach agus na Ballstáit. , i mí na Nollag 2022.

“Ní féidir a rá go bhfuil teipthe orainn seasamh leis seo. Beidh orainn dul chuig Comhdháil Bithéagsúlachta na Náisiún Aontaithe i mí Dheireadh Fómhair níos déanaí i mbliana agus a rá go bhfuil muid ag éirí as ár ngealltanais idirnáisiúnta chun ár dtailte agus ár bhfarraigí a chosaint.

“Níos measa, bainfimid an bonn d'iarrachtaí ar fud an AE ár n-éiceachórais millte agus díghrádaithe a athbhunú. Braitheann daoine ar nádúr i bhfad níos mó ná mar a thuigimid. Ní hé seo an domhan nádúrtha amháin a chosaint, baineann sé leis an tsibhialtacht agus an bheatha a chosaint mar is eol dúinn. é.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button