News

IBM le 800 ról nua a chruthú in Éirinn thar thréimhse trí blianaTá IBM le 800 post breise a chruthú ar fud na hÉireann sna trí bliana amach romhainn.

Beidh na róil i réimsí cosúil le taighde agus forbairt, díolacháin dhigiteacha agus comhairliúchán.

Beidh siad lonnaithe i gcampas Bhaile Átha Cliath IBM, chomh maith lena oifig i gCorcaigh agus ag a fhochuideachta Red Hat i bPort Láirge.

Beidh baint ag na poist ardteicneolaíochta nua le hardbogearraí a thógáil bunaithe ar hintleachta saorga giniúna, i réimsí ardfháis mar shlándáil, uathoibriú agus scamall hibrideach.

Dúirt IBM go raibh fáil ar fhórsa saothair cumasach in Éirinn ar na príomhchúiseanna leis an infheistíocht.

“Mar a leanann IBM ar aghaidh ag cabhrú le heagraíochtaí a gcuid gnóthaí a athrú le scamall hibrideach agus AI, tá sé fós ina phríomhthosaíocht tallann a mhealladh, a fhorbairt agus a choinneáil,” a dúirt James Kavanaugh, leas-uachtarán sinsearach agus príomhoifigeach airgeadais IBM.

“Is toradh é fógra an lae inniu ar an gcaidreamh láidir atá againn le GFT Éireann agus le rialtas na hÉireann, ach is teist é freisin ar chaighdeán na tallainne anseo in Éirinn, ceann de na cúiseanna go bhfuil Éire ina láthair straitéiseach do IBM i gcónaí.”

Tá láithreacht ag IBM in Éirinn le 65 bliain agus tá a chuid oibríochtaí anseo athraithe go mór le linn na tréimhse sin.

Sa lá atá inniu ann fostaíonn sé thart ar 3,000 duine i raon de speisialtóirí éagsúla in Éirinn agus oibríonn sé le raon leathan cliant in earnálacha ar nós seirbhísí airgeadais agus cúram sláinte.

Tá an t-aon áis taighde de chuid na cuideachta san AE bunaithe anseo freisin.

“Is tionscnamh iontach é seo de chuid IBM Ireland ní amháin a spreagfaidh claochlú laistigh d’oibríochtaí IBM agus Red Hat ach a sholáthróidh tionchar láidir i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i bPort Láirge,” a dúirt Michael Lohah, príomhfheidhmeannach GFT Éireann atá ag tacú leis an infheistíocht.

“Tá sé socraithe freisin fíor-ardú a chur ar éiceachóras teicneolaíochta na hÉireann trí chumais a chur chun cinn ar fud na bpríomhréimsí fáis do GFT Éireann mar Cloud, AI, Quantum agus Cybersecurity.”

Chuir an Taoiseach, Simon Harris agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Peter Burke fáilte roimh an scéala freisin.

“Tá Éire rangaithe anois mar an cúigiú geilleagar digiteach is forbartha san AE, agus is vóta muiníne eile inár dtír é Éire a bheith roghnaithe ag IBM don tionscadal nua seo,” a dúirt sé.

“Tacaíonn an Rialtas go hiomlán le dul chun cinn in AI agus i gClaochlú Digiteach, agus tabharfaidh na róil seo deiseanna nuálacha spreagúla do go leor dár bhfórsa saothair oilte ar fud na tíre.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button