News

Is fearr an geabhróg, agus éanlaith mhara ‘ag rath’ i gCalafort Bhaile Átha Cliath


I measc na n-imeachtaí agus na n-imeachtaí go léir ag an gcalafort lasta agus paisinéirí is mó in Éirinn, tá roinnt cuairteoirí beaga ag filleadh bliain i ndiaidh bliana.

Tá coilíneacht geabhróg Chalafort Bhaile Átha Cliath “ag rath”, dar le Cairde Éanlaith Éireann, atá ag déanamh taighde agus monatóireachta ar na héin le tacaíocht ón gcalafort le breis agus deich mbliana anuas.

“Tá sé dochreidte, ní fhéadfaidís a bheith in áit níos gnóthaí,” a mhíníonn Helen Boland, bainisteoir Thionscadal Éanlaith Chuan Bhaile Átha Cliath. “Tá siad ceart i lár chathair Bhaile Átha Cliath agus díreach i lár an chalafoirt ghnóthach.”

Déanann Helen Boland ó BirdWatch Ireland monatóireacht ar choilíneacht geabhróg i gCalafort Bhaile Átha Cliath

Neadaíonn dhá speiceas geabhróg, an Coiteann agus an tArtach, ar cheithre ardán sa chalafort.

Is pontúin saintógtha iad dhá cheann de na hardáin – ceann amháin amach ón mBalla Mór Theas agus an ceann eile in Inbhear na Tulcha.

Tá na pontúin feistithe le cláir imlíne chun na héin a chosaint ó chreachadóirí.

“Tá na huimhreacha ag dul suas agus suas le blianta beaga anuas – go ginearálta thart ar 500-600 péirí. Tá siad faoi bhláth,” a deir Ms Boland ar a céad chuairt ar na pontúin an séasúr goir seo.

Brian Burke ó BirdWatch Ireland le Geabhróg i gCalafort Bhaile Átha Cliath

Tá na geabhróga tar éis filleadh ar an gcalafort tar éis dóibh achair mhóra a dhéanamh i rith na bliana.

Geimhreadh Geabhróga in Iarthar na hAfraice, agus meastar gurb iad na Geabhróga Artach an t-imirce is faide de gach éan, ag bogadh ó chuaille go cuaille.

Tá an dá speiceas ar an liosta ómra mar éin imní caomhnaithe in Éirinn.

“Tá gach cineál bagairtí roimh éin mhara, athrú aeráide san áireamh,” a mhíníonn Ms Boland. “Mar shampla, d’fhéadfadh arduithe i leibhéal na farraige dul i bhfeidhm ar a ngnáthghnáthóg pórúcháin de thránna scaine agus d’fhéadfaí iad a chailleadh.

“Sin an fáth go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh limistéir mar seo ann. Agus anois go bhfuil a fhios againn go n-póraíonn siad anseo, ní mór dúinn a chinntiú go gcoimeádtar iad agus go n-íoslaghdaítear suaitheadh, ionas gur féidir leo a bheith rathúil.”

Anuraidh, bhí tionchar suntasach ag an bhfliú éanúil ar éin sa chalafort, rud a chuir deireadh le beagnach 20% de na geabhróga fásta a bhí ag pórú chomh maith le go leor sicíní.

Tá Cairde Éanlaith Éireann ag obair go dlúth leis an gcalafort chun aon chomharthaí de sa choilíneacht geabhróg a mheas i mbliana.

Dúirt Innealtóir Calafoirt an DPC Eamon McElroy: “Tá lúcháir orainn na coilíneachtaí geabhróg a fheiceáil ag teacht ar ais go dtí pontúin Chalafort Bhaile Átha Cliath, mar atá déanta acu le 11 bhliain ar a laghad anois.

“Tá Comhlacht Chalafort Bhaile Átha Cliath an-tiomanta aire a thabhairt don chomhshaol i limistéar an chalafoirt de gach cineál. Áiríonn sé seo ár gcion a dhéanamh chun bithéagsúlacht a chaomhnú agus a fheabhsú.”

Deir Eamon McElroy go bhfuil an port ‘an-tiomanta’ do thacaíocht a thabhairt don choilíneacht geabhróg

Chuir an chomhpháirtíocht leanúnach ar chumas Cairde Éanlaith Éireann bunachar sonraí láidir faisnéise a thiomsú ar áitritheoirí éanlaithe an chalafoirt.

“Tá muid ag glaoch ar éin anseo ó na 1990í luatha,” a deir Ms Boland.

“I measc na n-éan a bhí ag filleadh anuraidh bhí an Gheabhróg Artach agus an Gheabhróg Coitianta ar cuireadh fáinne orthu sa bhliain 2000. Ciallaíonn sé sin go bhféadfadh na héin sin a bheith ag teacht go dtí an calafort gach bliain le 23 bliain anuas, rud a fhágann gurb iad na Geabhróga Artach agus an Gheabhróg is sine ar taifead. i bPoblacht na hÉireann.

“Mar sin tá súil agam go bhfuil na héin sin tar éis maireachtáil go dtí an bhliain seo freisin.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button