News

Learpholl go Baile Átha Cliath – Turas na n-imirceach a athchruthú


Má tá níos mó ná 80% d’iarrthóirí tearmainn in Éirinn ag teacht ón RA trí Thuaisceart Éireann, ardaíonn sé an cheist – cén áit a bhfuil siad ag déanamh an turais sin.

Dúirt roinnt iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta le Nuacht RTÉ gur thug siad bád farantóireachta ó Learpholl go Béal Feirste, agus mar sin thug mé cuairt ar cheann de na cathracha poirt is mó ar Mhuir Éireann chun tuilleadh eolais a fháil.

Cathair tógtha ar inimirce is ea Learpholl.

Go deimhin, tá na céadta mílte Éireannach tógtha anseo lena n-áirítear seantuismitheoirí Liam Thorpe, eagarthóir polaitiúil leis an Liverpool Echo.

Cé gur dúshlán don Chomhairle Cathrach é líon méadaithe na n-iarrthóirí tearmainn agus na ndídeanaithe, tuigeann daoine an “traidisiún bródúil” maidir le fáilte a chur roimh dhaoine nua, dar leis an Uasal Thorpe.

Dúirt an tUasal Thorpe: “Ní chiallaíonn sé sin nach bhfuil aon tionchar ar sheirbhísí, ar thithíocht, ar rudaí mar sin.

“Sílim má chuireann tú ceist ar éinne ag an gComhairle Cathrach, déarfaidh siad go bhfuil an córas éagórach faoi láthair.

“Tá cathair agat mar Learpholl ag tógáil líon díréireach daoine leochaileacha – caithfidh tú teach a fháil dóibh, na seirbhísí eile sin a sholáthar – agus níl sé cothrom i gcomparáid le rá, an líon atá lonnaithe i gcuid de na contaetha ó dheas atá i bhfad. níos saibhre.”

Creideann an tUasal Petty gur fachtóir tarraingthe é ballraíocht na hÉireann san AE

Ag an Oifig Baile, atá freagrach as Víosaí agus Inimirce na RA – cosúil leis an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta (IPO) i mBaile Átha Cliath – fanann Simon Petty taobh amuigh.

Tá sé ina oibrí deonach le Care4Calais, atá lonnaithe i Londain, ach leathnaithe go dtí an iarthuaisceart, mar gheall ar an méadú ar líon na ndaoine atá ag lorg tearmainn sa cheantar sin.

Féachann Care4Calais le tacaíocht a thairiscint d’iarrthóirí tearmainn réamh-stádas – go minic iad siúd a tháinig go neamhrialta.

Is í an fhadhb atá ann go bhfuil an tAcht Ruanda tar éis eagla a chur ar mhná agus ar fhir faoin ionchas go bhféadfaí iad a choinneáil nuair a thuairiscíonn siad chuig foirgneamh na hOifige Baile.

Dúirt an tUasal Petty: “Tá muid taobh amuigh ag tairiscint tacaíochta agus rochtain ar chomhairle dlí le ceithre seachtaine anuas.

“Níl ach roinnt acu coinnithe sa chéad seachtain nó dhó agus níos lú ná sin anois. Ach mar sin féin tugann an tAcht Imirce mídhleathach an chumhacht don Oifig Baile a choinneáil.”

Ag iompú ar an gcás in Éirinn – is cosúil go bhfuil gach duine a labhraím leo i Learpholl ar an eolas faoi na pubaill i mBaile Átha Cliath – dúirt an tUasal Petty nach bhfuil fianaise starógach aige faoi dhaoine ag “léim” ón RA go hÉirinn.

Creideann sé gur fachtóir tarraingthe í ballraíocht na hÉireann san AE.

“Ar ndóigh, tá Éire san Eoraip agus dá bhrí sin, tá sí ag brath go hiomlán gan aon dabht ar an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine agus is léir go bhféachfadh iarrthóir tearmainn le scáthchosaint na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a bheith aige agus a éileamh ar thearmann á mheasúnú aige,” ar sé. dúirt.

Ó lár na cathrach, thaistil mé go Merseyside áit a bhfuil ionad tacaíochta do dhídeanaithe suite i bhfoirgneamh séipéal.

Is ceathracha conairí é, le seomraí ranga, seomraí cruinnithe agus áiseanna chun cabhrú le dídeanaithe, suite thuas staighre, agus iarrthóirí tearmainn, suite thíos staighre.

Is é Seána Roberts an chumhacht atá taobh thiar de Líonra Tacaíochta do Dhídeanaithe Merseyside (MRSN) – atá anois ina 22ú bliain -.

Dúirt Iníon Roberts go raibh 'éifeachtaí millteanacha' ag cinneadh na hOifige Baile a riaráiste a ghlanadh.

Carthanacht bheag a bhí i MRSN a chabhraigh le daoine cibé bealach a d’fhéadfadh sé chun cur ar chumas dídeanaithe lánpháirtiú, tithíocht agus obair a fháil ach i mí Lúnasa seo caite, d’athraigh an scéal go mór.

I aistriú gan fasach, thosaigh an Oifig Baile ag glanadh a riaráiste iarratas a chiallaigh gur tugadh stádas dídeanaí do dhaoine go tobann agus dúradh leo bogadh óna gcóiríocht.

Tháinig ardú ar an easpa dídine dá bharr.

“Bhí drochthionchar aige. Bhí siad ag tabhairt fógraí díshealbhaithe seacht lá do dhaoine áirithe, rud nach leor ama chun éileamh a dhéanamh ar shochar nó chun cóiríocht eile a fháil,” a deir an tUasal Roberts.

“Roimhe seo, b'fhéidir go raibh beirt nó triúr daoine gan dídean i mbliain,” a dúirt sí.

“Go tobann, bhí níos mó ná 20 duine againn in aghaidh an lae ag casadh suas, 'níl aon áit agam le dul,” a dúirt sí.

Tá géarchéim tithíochta i Learpholl faoi láthair.

Dúirt Iníon Roberts go raibh an grúpa 'i gcoinne' na bpubaill a thabhairt amach le fada an lá

Tá 14,000 duine ar an liosta feithimh do thithíocht shóisialta.

D’admhaigh daoine sa Chomhairle Cathrach go bhfuil “na céadta duine” tar éis dul isteach i bhfoirgneamh na comhairle agus iad ag lorg áit chónaithe go dian, ach níl aon rud ar fáil.

Breathnaítear ar phubaill i Learpholl mar rogha dheireanach, mar sin cá ndeachaigh na teifigh mí Lúnasa seo caite?

Dúirt Iníon Roberts go ndeachaigh roinnt tolg surfáil, chuaigh daoine eile ar ais chuig a gcóiríocht tearmainn agus gur chodail siad ar na hurláir, ach gan dabht tháinig deireadh le daoine ina gcodladh amuigh i bpáirceanna.

“Chuireamar in aghaidh é ar feadh i bhfad, fada – an coincheap de pubaill nó málaí codlata a thabhairt amach,” a dúirt sí.

“Ach nuair nach bhfuil aon rogha ann, téann tú go maith, má bhraitheann tú níos sábháilte i mála codlata nó i bpuball, is féidir leat ceann a bheith agat,” a dúirt sí.

Is oibrí cásanna Al Hussein, arbh as an tSúdáin ó dhúchas é comhghleacaí Ms Robert san ionad, ach a tháinig go dtí an RA mar iarrthóir tearmainn 15 bliain ó shin, a fuair stádas dídeanaí agus atá anois ina shaoránach Briotanach.

Mhúin sagart Éireannach de chuid na mBráithre Críostaí darbh ainm deartháir Eamon Doyle Béarla dó, a d’oibrigh san ionad ar feadh 20 bliain agus a d’éag roinnt blianta ó shin.

Tá sé ar intinn aige cuairt a thabhairt ar Éirinn.

Dúirt an tUasal Hussein gur chuir plean Ruanda 'eagla' ar dhaoine.

“Nuair a tháinig mé anseo i 2009, bhí sé cosúil le mo dheartháir mór nó cosúil le m'athair,” a dúirt an tUasal Hussein.

“Mar sin, tá an-ghrá agam do mhuintir na hÉireann agus do phobal na hÉireann freisin,” ar sé.

Nuair a fiafraíodh de an bhfuil daoine ag caint faoi tearmann a lorg in Éirinn, dúirt an tUasal Hussein go bhfuil siad ag caint faoi dhul go “tíortha eile”.

“Tá an fhadhb go háirithe le plean Ruanda, tá faitíos ar dhaoine … tá siad ag iarraidh dul go tír eile mar gheall ar an gcóras inimirce anseo sa Ríocht Aontaithe, feiceann daoine nach bhfuil sé cothrom,” a dúirt sé.

In ainneoin an bhrú ar sheirbhísí cathrach mar thithíocht agus an ghéarchéim costais mhaireachtála níos leithne, dúirt an tUasal Thorpe nach bhfuil deighiltí cruthaithe ag ceist na hinimirce go ginearálta.

Dúirt sé: “Tá daoine anseo ró-dhian chuige sin.

“Ní chuireann siad isteach air. Cuireann siad méar an mhilleáin ar an áit a gcreideann siad gur cheart é a dhíriú agus is é sin an rialtas.

“Tá an ghéarchéim seo cruthaithe ag an rialtas, d'fhág an rialtas comhairle cosúil le Learpholl i gcruachás.”

D’admhaigh an tUasal Thorpe go raibh ‘pócaí’ teannais ann maidir le hiarrthóirí tearmainn

Aithnítear go forleathan gur bhain Learpholl an-tairbhe as an AE, bhí sé mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa in 2008, nuair a d’ordaigh cistí suntasacha a bhealach.

Ó 2010 i leith, áfach, tá £500 milliún gearrtha ar shiúl, dar leis an tUasal Thorpe, ag cur leis gur chuir sé seo fearg ar dhaoine.

D’admhaigh sé go raibh “pócaí” teannais ann; lena n-áirítear lasmuigh den Óstán Suites i Knowsley anuraidh, atá lonnaithe thart ar 30 nóiméad lasmuigh de Learpholl, áit a raibh cóiríocht ag iarrthóirí tearmainn.

Dúirt an tUasal Thorpe gur “shampla a bhí anseo, creidimid, den áit a ndeachaigh an i bhfad ar dheis faoi dhromchla an phobail agus rinne sé iarracht daoine a dhíriú ar iarrthóirí tearmainn chun an fhearg sin a mhúscailt”.

“Déarfainn ar an iomlán, ó mo thaithí ar fud Learpholl, nach bhfuil daoine gafa leis sin. Tá siad ag iarraidh cabhrú le daoine,” a dúirt sé.

Tá an chuid is mó dá saol caite ag Ms Roberts i Learpholl ach is as Tuaisceart Éireann ó dhúchas í

In ainneoin an chuid is mó dá saol a chaitheamh i Learpholl, is as Tuaisceart Éireann ó dhúchas do Ms Roberts, rud a chiallaíonn go bhfuil neart peirspictíochta ag baint lena breithniú ar cheist na n-iarrthóirí tearmainn a bhíonn ag taisteal trasna na teorann talún ó Thuaisceart Éireann go Poblacht na hÉireann.

“Bhuel, is dóigh liom gurb é íoróin na tíreolaíochta é, nach ea, gur roghnaigh an Bhreatain gan a bheith mar chuid den Eoraip, ach go gcaithfidh sí a dualgais le hÉirinn a chomhlíonadh freisin,” a dúirt sí.

“Más rud é, mar thoradh ar Brexit, go bhfuil tionchar ag timpeallacht naimhdeach na Breataine ar thír Eorpach eile, is dóigh liom go bhfuil an ceart ag Éirinn seasamh lena seasamh. Go hiomlán,” a dúirt an tUasal Roberts.

Ag an am céanna, cad é an réiteach? Nílimid ag iarraidh teorainneacha a ardú arís,” a dúirt sí.

Is é an réiteach is cosúil ná seiceálacha ar an teorainn talún idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann.

Agus an bealach á roghnú ag iarrthóir tearmainn ó Learpholl go Baile Átha Cliath, thug mé an bád farantóireachta ó Learpholl go Béal Feirste.

Tar éis turas thar oíche ocht n-uaire an chloig, fuair mé bus go luath ar maidin ó Chathair Bhéal Feirste go Baile Átha Cliath, a bhí ar an mbealach taistil ba neamhchostasach ar €11.50.

Faoin bpointe seo, níor iarradh orm mo phas a thaispeáint ó d’fhág mé Aerfort Bhaile Átha Cliath 36 uair roimhe sin.

D’fhéadfadh bád farantóireachta a bheith i gceist leis an mbealach a d’fhéadfadh iarrthóir tearmainn a thógáil ó Learpholl go Baile Átha Cliath

Agus doras an bhus dúnta, thug an tiománaí foláireamh dúinn go mbeadh aitheantas – lena n-áirítear víosaí agus pasanna réidh – toisc go raibh inimirce “ar an teorainn agus mura bhfuil ID agat, bainfidh siad den bhus thú”.

Tar éis dom an teorainn a thrasnú ar an mbóthar idir an Iúr agus Dún Dealgan, 40 nóiméad ar an turas, stop baill de Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (GNIB) an bus, a chuaigh ar bord agus a sheiceáil aitheantais.

Fiafraíodh de roinnt paisinéirí cá fhad a bhí sé ar intinn acu fanacht i bPoblacht na hÉireann.

D’fhan gach duine ar bord agus chuaigh foireann GNIB ar bord.

Déanann gardaí na seiceálacha inimirce seo faoi 'Operation Sonnet' atá ann le tamall anuas, ach sáróidh líon na seicphointí i mbliana iomlán na bliana seo caite.

Is é cuspóir Operation Sonnet, dar leis an Aire Dlí agus Cirt Helen McEntee, ná dul i ngleic le mí-úsáid an Chomhlimistéar Taistil le “fócas ar ghluaiseacht daoine idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann”.

Baineann an ghné fhollasach le hoifigigh GNIB a oibríonn seicphointí agus stadanna feithiclí chun seiceálacha inimirce a dhéanamh ar phaisinéirí a bhíonn ag taisteal ar iompar poiblí agus príobháideach.

I bhfreagra scríofa do Pheadar Toibín ó Aontú an tseachtain seo caite, dúirt an tAire gur aimsíodh 107 duine ag teacht isteach sa Stát gan víosaí ná doiciméid aitheantais riachtanacha le linn an 21 lá d’oibríochtaí gníomhaíochta in 2023 go dtí an 20 Bealtaine i mbliana.

Dúirt sí gur diúltaíodh cead tuirlingthe dóibh siúd a d’fhéach le teacht isteach go mídhleathach agus d’fhill siad ar an RA ar bhád farantóireachta ó Chalafort Bhaile Átha Cliath go Holyhead.

Dúirt an tAire freisin nuair a deimhníodh go raibh cónaí orthu i dTuaisceart Éireann gur tugadh ar ais go Béal Feirste iad.

Má tá na húdaráis i gceart ina meastachán go bhfuil formhór na n-iarrthóirí tearmainn ag trasnú na teorann talún, d’fhéadfadh seicphointí den chineál seo a bheith ina ngnáthnós agus ní ina n-eisceacht.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button