News

Léiríodh géarchéim tithíochta ag oscailt chomhdháil FhorsaBhailigh toscairí le chéile i gCill Airne, Co. Chiarraí, tráthnóna inniu le haghaidh oscailt chomhdháil dhébhliantúil Fórsa, an ceardchumann is mó san earnáil phoiblí sa tír.

Bhí forlámhas ag rúin maidir le tithíocht sa seisiún tosaigh agus dúradh leis na toscairí go bhfuil an ghéarchéim chóiríochta reatha ag bagairt an bonn a bhaint de rath eacnamaíoch na hÉireann.

D’iarr gníomhaí Fórsa Anne Marie Ryan, ó chraobh na hIarmhí de chuid an cheardchumainn, ar thoscairí tacú le rannpháirtíocht an cheardchumainn leis an Rialtas chun tacú le réiteach brí agus inoibrithe ar an ngéarchéim tithíochta.

“Ba mhaith linn go mbeadh an ceardchumann ag troid ar son rialacháin níos déine maidir le tiarnaí talún, forbróirí agus cistí tráchtála chun roghanna tithíochta cothroma agus inacmhainne a chinntiú do gach oibrí,” a dúirt an tUasal Ryan.

Tá breis is 700 toscaire ag freastal ar an gcomhdháil a bheidh ar siúl go dtí Dé hAoine.

Déanfar plé ar thart ar 200 rún ar ábhair lena n-áirítear pá, cianobair, saoire bhreoiteachta, pinsin, intleacht shaorga agus ardú ar an bhfad ar dheis.

Dúirt rúnaí ginearálta Fhórsa, Kevin Callinan, go bhfuil cúrsaí tithíochta tar éis éirí as boilsciú agus imní faoi chostais mhaireachtála na ndaoine atá ag obair.

“Tá an bonn de rathúlacht eacnamaíoch na hÉireann á bhaint go gníomhach ag an nganntanas leanúnach cóiríochta i ngach cathair, baile agus ceantar tuaithe in Éirinn,” a dúirt an tUasal Callinan.

“Tá líon méadaitheach daoine óga faoi ghlas as tithíocht agus faoi ghlas as saol neamhspleách a thosú.”

“Inniu, tá fostaíocht flúirseach, ach tá brú ar thithíocht ag spreagadh exodus úr tallainne,” a dúirt sé.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button