News

Mac léinn Ardteiste a bhfuil disléicse airI gcomhthéacs na nglaonna ar am breise a thabhairt do dhaltaí a bhfuil disléicse orthu le linn scrúduithe Stáit, mhínigh dalta amháin as Baile Átha Cliath cén fáth go mbraitheann sí go bhfuil gá leis.

Is dalta í Lucy Brennan de chuid St Mary’s Baldoyle i mBaile Átha Cliath, áit a bhfuil sí ag staidéar don Ardteist.

Diagnóisíodh an duine 18 mbliana d'aois le disléicse nuair a bhí sí i rang a cúig.

“Seapann go leor daoine go gciallódh an disléicse go bhfuil tú dúr, mar nach bhfuil tú in ann léamh, ní féidir leat scríobh, ach ní mar sin atá,” a dúirt sí.

“Bheadh ​​​​mé i mo léitheoir mall go leor, ach ní chiallaíonn sé nach bhfuil mé in ann léamh. Mar sin, thógfadh sé cúpla léamh dom a thuiscint cad atá á léamh agam i ndáiríre,” a dúirt Lucy.

Difríocht foghlama is ea an disléicse a d’fhéadfadh deacrachtaí foghlama agus oibre a chruthú.

Téann sé i bhfeidhm ar thart ar 1 as 10 duine agus tarlaíonn sé ar speictream, le roinnt daoine ag dul i gcion go lag agus daoine eile níos tromchúisí.

Áitíonn Cumann Disléicse na hÉireann go gcruthaíonn scrúduithe tráthúla go leor constaicí do mhic léinn a bhfuil disléicse agus deacrachtaí foghlama eile acu.

Tugann sé le fios go bhfuil am breise sna scrúduithe ar fáil “mar chaighdeán” do mhic léinn disléicse ag an tríú leibhéal in Éirinn.

Ag Coiste Oireachtais ar an 16 Bealtaine, áfach, dúirt Andrea Feeney, Príomhfheidhmeannach Choimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) gur cheart go gcinnteodh aon socruithe speisialta “nach dtabharfaidh siad buntáiste éagórach d’aon iarrthóir ar iarrthóirí eile sa scrúdú céanna”.

Dúirt sí le polaiteoirí go mb’fhéidir go n-úsáidfeadh roinnt daltaí an t-am breise chun “buntáiste a bhaint amach”, ag soiléiriú nach gciallaíonn sí mic léinn a bhfuil “riachtanais speisialta oideachais acu”.

Dúirt sí freisin go bhfuil sé ar intinn ag CSS athbhreithniú foirmiúil a dhéanamh ar an scéim um Shocruithe Réasúnta i Scrúduithe Stáit (RACE), agus dheimhnigh sí go ndéanfar ceist an ama bhreise a mheas mar chuid den athbhreithniú seo.

Tá sé ráite ag Cumann Disléicse na hÉireann, áfach, go bhfuil “an-díomá” orthu faoin bhfráma ama measta idir dhá agus trí bliana ar a laghad don athbhreithniú.

Idir an dá linn, tá mothúcháin Lucy ar an ábhar soiléir.

“Chabhródh an t-am breise sin go mór,” a dúirt sí.

Breathnaigh ar ár bhfíseán le tuilleadh a chloisteáil faoi conas a théann Lucy i ngleic lena staidéar chun freastal ar a modh foghlama agus cén fáth go mbraitheann sí go gcabhródh am breise le linn scrúduithe. Cloisfimid tuilleadh scéalta ó dhaltaí Rang na hArdteiste 2024 i rith na seachtaine.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button