News

Méadú ar dhaonra dúchasach na n-éan Pilibín i gCo. Chill MhantáinMhéadaigh daonra dúchasach na n-éan Pilibín ag láithreán i gCo. Chill Mhantáin ó dhá phéire pórúcháin in 2017, go 77 nead Pilibín.

Ainmníodh an Pilibín , lapadán atá i mbaol in Éirinn, mar éan náisiúnta na hÉireann sa bhliain 1990 .

Thug an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) faoi thionscadal chun líon na n-éan Pilibín ag Murlach Chúil Rois agus móinéar goirt a mhéadú freisin.

Tá sé ráite ag an Aire Oidhreachta Malcolm Noonan go bhfuil iarrachtaí an NPWS an-tógtha leis, agus go bhfuil sé ag spreagadh gach duine taitneamh a bhaint as an dúlra ina gceantar féin agus meas a bheith aige air agus a bheith ina choimeádaithe caomhnaithe mar chuid de Sheachtain na Bithéagsúlachta an tseachtain seo.

Tá meath ollmhór tagtha ar éin ghoir in Éirinn le blianta beaga anuas agus is ábhar imní caomhantais a bhformhór.

Tá roinnt torthaí an-dearfacha bainte amach ag na hoibreacha spriocdhírithe um bainistiú caomhantais agus athchóirithe gnáthóige ar shuíomh 100 acra Cooldross le linn an tionscadail, ní hamháin don Pilibín ach freisin d’éin bhogaigh eile is ábhar imní caomhnaithe dóibh lena n-áirítear an Cos Rua, mar atá. , meastar nach bhfuil ach 220 péire fágtha againn in Éirinn.

I measc na speiceas lapaireachta eile a bhain leas tá naoscach, an Roisleán, an Feadóg Chluánach, an Geabhróg Beag, an Faoileán Ceann Dubh, an Giúdaí agus an Seilidín.

In 2023, d’éirigh le geabhróga beaga pórú den chéad uair ar thrá saorga intíre a cuireadh isteach mar bheart cosanta aeráide.

Tá suíomh Chúl Rois sainithe anois mar shuíomh póraithe a bhfuil tábhacht náisiúnta ag baint leis don Pilibín agus don Chos Rua.

Ag an am seo den bhliain tá go leor de na sicíní Pilibín i ngar dó.

Beidh cuid acu feistithe le fáinní dathanna speisialta chun cabhrú le tuiscint níos mó a fháil ar dhinimic daonra an speicis íocónach seo.

Tarraingíonn an láithreán cuairteoirí geimhridh freisin a thagann faoin liosta “Speicis Spéise Caomhnaithe” lena n-áirítear Greylag, Brent Geese, Teal and Wigeon.

Tá Cooldross tar éis é féin a bhunú mar an suíomh pórúcháin is tábhachtaí ar chósta thoir na hÉireann.

Tá cleachtais bhainistíochta láithreáin éagsúla curtha i bhfeidhm chun coinníollacha pórúcháin a fheabhsú.

Áirítear orthu sin feabhsuithe gnáthóige ar nós cruthú linnte agus damáil, tógáil tránna saorga, baint stiallacha, cur i bhfeidhm teicnící feirmeoireachta oiriúnaitheacha, rialú leibhéil uisce, bunú gnáthóga le haghaidh tógáil sicíní, agus monatóireacht agus fáinneáil na n-éan.

Tá an láithreán timpeallaithe go hiomlán ag fál cosanta creachadóirí leictrithe chun sionnaigh, broic agus creachadóirí eile a choinneáil slán.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button