News

Níos mó ná 30,000 ag fulaingt 'easpa dídine i bhfolach'Tá níos mó ná 30,000 teaghlach ar fud oileán na hÉireann ag fulaingt gan dídean i bhfolach de réir tuarascála ó Chomhphobal Simon na hÉireann agus Simon Community Northern Ireland.

Is téarma é easpa dídine i bhfolach a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh orthu siúd a d’fhéadfaí a mheas mar dhaoine gan dídean, ach nach bhfuil a staid tithíochta le feiceáil ar na sráideanna toisc go mbíonn claonadh acu codladh i gcarranna, ‘tolg surf’ nó go mbíonn siad ag scutáil in oifigí.

Is féidir freisin nach bhfuil na daoine seo tar éis dul i dteagmháil lena n-údarás áitiúil tithíochta chun cabhair a fháil agus, dá bhrí sin, níl sé seo taifeadta sna staitisticí oifigiúla.

Tá torthaí pobalbhreithe a rinne Ireland Thinks and Lucid Talks le samplaí de 1,762 i bPoblacht na hÉireann agus 1,050 i dTuaisceart Éireann le fáil in ‘Faoi Radar: Easpa Dídine Folaithe ar fud Oileán na hÉireann’ a nochtadh.

Léiríonn sé nach bhfuil aon rogha ag 3.8% de dhaoine i bPoblacht na hÉireann agus 3.3% i dTuaisceart Éireann ach maireachtáil i gcásanna éagsúla.

As na céatadáin sin, tá 83% sa Deisceart agus 77% sa Tuaisceart ag maireachtáil gan dídean folaithe ar feadh sé mhí nó níos mó.

Deir an tuarascáil go bhfuil géarchéim na heaspa dídine sa dá dhlínse níos doimhne mar gheall ar easpa soláthar cuí de thithe slána inacmhainne.

Deir sé gur luaigh ceathrar as gach deichniúr a raibh easpa dídine folaithe orthu gur cailleadh tí ón margadh cíosa príobháideach an chúis is coitianta lena gcruachás.

Tá sé i bhfad níos dóichí, de réir na tuarascála, go dtarlóidh sé seo i bPoblacht na hÉireann mar gheall ar dhíol na maoine ag an tiarna talún seachas inacmhainneacht cíosa.

Mar sin féin, is cosúil go bhfuil costais mhéadaitheacha ag déanamh an mhargaidh cíosa phríobháidigh níos dorochtana dóibh siúd ar ioncam níos ísle agus feictear é mar thiománaí na heaspa dídine.

Léiríonn na sonraí freisin gur dóichí go n-eascróidh daoine óga (18-34 bliana d’aois) gan dídean i bhfolach chomh maith leo siúd ó chúlraí socheacnamaíocha níos ísle. Tá sé seo níos suntasaí i bPoblacht na hÉireann.

Príomhdhifríocht eile a léirigh an taighde is ea an chaoi ar lú an seans go rachaidh siad siúd atá ag déileáil le heaspa dídine i bPoblacht na hÉireann i dteagmháil lena n-údaráis áitiúla tithíochta ná iad siúd i dTuaisceart Éireann.

Míniú féideartha amháin a cuireadh ar fáil sa tuarascáil is ea go bhfuil feasacht níos fearr ar an déine maidir leis an nganntanas tithíochta i bPoblacht na hÉireann, agus mar sin b’fhéidir go n-aithneodh daoine ansin ionchas níos teoranta maidir le réiteach.

Deir sé cé go bhfuil go leor cosúlachtaí idir taithí na heaspa dídine folaithe idir Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann, áfach, tá difríochtaí suntasacha ann freisin – mar an minicíocht níos airde de bhearta sealadacha tromchúiseacha agus díshealbhuithe sa Phoblacht – a léiríonn polasaithe tithíochta agus eacnamaíocha éagsúla. coinníollacha.

“Tá níos mó daoine sa Deisceart ag dul i muinín carranna, pubaill, ionaid oibre, stáisiúin iompair nó squatting. Ba ghnách leo siúd a bhí ag cur fúthu sna háiteanna seo a bheith ina gcónaí i go leor de na háiteanna seo. Tá an tréimhse ag dul ar aghaidh níos faide freisin do na daoine seo.” , a deir an tuarascáil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button