News

Tá fíneáil £750,000 le sárú ag PSNI mar gheall ar shárú mór sonraíTá fíneáil £750,000 (€882,000) le sárú ag an PSNI as mainneachtain faisnéis phearsanta a lucht saothair ar fad a chosaint tar éis sárú ollmhór sonraí mí Lúnasa seo caite.

Tá sé le forchur ag Oifig Choimisinéara Faisnéise na RA (ICO), a dúirt go mbeadh an figiúr i bhfad níos airde, £5.6m (€6.6m), dá mbeadh baint ag comhlacht san earnáil phríobháideach leis.

Mar thoradh ar an sárú sonraí fuair poblachtánaigh easaontacha rochtain ar shloinne, ar inisealacha, ar ghrád agus ar ról na 9,483 oifigeach agus na foirne sibhialtacha ar fad a bhí ar seirbhís.

Scaoileadh na sonraí trí dhearmad tar éis iarratas um Shaoráil Faisnéise.

Seachtain i ndiaidh an tsáraithe sonraí, dúirt Príomhchonstábla an PSNI ag an am Simon Byrne go raibh an t-eolas i lámha poblachtánaithe easaontacha.

I ráiteas dúirt Oifig an Choimisinéara Faisnéise go raibh “eagla inláimhsithe faoi bhagairt do bheatha” mar thoradh ar an sárú sonraí.

Dúirt siad gur chinn imscrúdú go sealadach go raibh nósanna imeachta inmheánacha agus prótacail sínithe an PSNI maidir le nochtadh sábháilte faisnéise neamhleor.

“Chruthaigh na híogaireachtaí i dTuaisceart Éireann agus nádúr gan fasach an tsáraithe seo stoirm foirfe riosca agus díobhála – agus léiríonn siad cé chomh díobhálach is féidir le slándáil sonraí a bheith,” a dúirt Coimisinéir Faisnéise na RA, John Edwards.

“Le linn ár n-imscrúdaithe, chuala muid go leor scéalta uafásacha faoin tionchar a bhí ag an earráid inseachanta seo ar shaol daoine – ó bheith ag iarraidh teach a aistriú, iad féin a ghearradh amach ó bhaill teaghlaigh agus a ngnáthaimh laethúla a athrú go hiomlán mar gheall ar an eagla inláimhsithe roimh bhagairt don bheatha. .”

Dúirt an tUasal Edwards go ndéanfaidh sé aon uiríll ón PSNI a mheas go cúramach sula ndéanfaidh sé cinneadh deiridh ar mhéid na fíneála.

Dúirt sé go raibh sé ag foilsiú sonraí na gníomhaíochta féideartha chun béim a leagan ar an ngá atá le gach eagraíocht nósanna imeachta nochta a sheiceáil, a dhúshlánú agus nuair is gá a athrú chun a chinntiú go bhfuil bearta láidre i bhfeidhm acu chun an fhaisnéis phearsanta a chuireann daoine ar a n-iontaoibh a chosaint.

I ráiteas, dúirt Leas-Phríomhchonstábla an PSNI Chris Todd go nglacann sé le torthaí an ICO.

“Is cúis aiféala é fógra an EIT inniu go bhfuil sé ar intinn acu fíneáil £750,000 a chur orainn tar éis cailleadh sonraí an 8 Lúnasa 2023, i bhfianaise na srianta airgeadais atá romhainn agus na dúshláin atá romhainn, i bhfianaise ár n-easnamh airgeadais suntasach chun an maoiniú a theastaíonn a aimsiú. infheistíocht a dhéanamh i ngnéithe den athrú riachtanach,” a dúirt an tUasal Todd.

“Déanfaimid uiríll chuig an ICO maidir le leibhéal na fíneála sula ndéanfaidh siad a gcinneadh deiridh maidir leis an méid agus na ceanglais ina bhfógra forfheidhmithe.”

Dúirt an tUasal Todd gur léirigh an tuarascáil arís an tionchar buan a bhí ag an gcaillteanas sonraí ar oifigigh agus ar fhoireann an PSNI agus gur oibrigh an tseirbhís póilíneachta go dian “dícheallach” chun luach na sonraí atá faoi chontúirt a laghdú trí roinnt beart a thabhairt isteach.

Tá na mílte oifigeach póilíneachta agus ball foirne sibhialta i mbun caingean dlí freisin ag lorg damáistí ón PSNI mar thoradh ar an sárú sonraí.

Deonaíodh Ordú Dlíthíochta Grúpa san Ard-Chúirt i mBéal Feirste i mí an Mhárta, rud a réitigh an bealach le go n-éistfí leis na héilimh.

Tá sé ráite ag an PSNI go bhféadfadh siad aghaidh a thabhairt ar bhille de níos mó ná £240m (€282m) in íocaíochtaí slándála agus cúitimh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button