News

Tá Gardaí os comhair a dtriail as ceartas agus buirgléireacht a shaobhadhTá triúr gardaí atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath curtha ar aghaidh le triail agus cúisithe as cúrsa an cheartais agus na buirgléireachta a shaobhadh.

Tá cion breise os comhair duine de na hoifigigh as príosúnú bréagach ar bhean tar éis imscrúdú a rinne Aonad Frith-éillithe an Gharda Síochána (ACU) ar ghníomhaíochtaí líomhnaithe aonaid i réigiún Bhaile Átha Cliath in 2021.

Tá Robert Gorman, 43, a bhfuil seoladh aige i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, cúisithe as foghail a dhéanamh ar 7 Meán Fómhair 2021 in árasán íoslaigh i gCearnóg Mhuinseo Thuaidh i mBaile Átha Cliath agus é ar intinn aige cion a dhéanamh.

Tá sé cúisithe freisin as dhá chúis a bhain le cúrsa an cheartais phoiblí a shaobhadh trí fhaisnéis don bharántas cuardaigh a shíniú níos déanaí agus trí theagmhas a chruthú ar chóras ríomhaireachta an Gharda Síochána Pulse.

Líomhain gur tharla síniú an bharántais agus teagmhais ríomhaire Pulse idir an 30 Meán Fómhair agus an 30 Nollaig agus an 21 Meán Fómhair 2021.

Cúisíodh an Garda Mark Duffy, 39, as Baile Átha Cliath 15, agus an Sáirsint Garda Ciaran Whelan, 51, a bhfuil cónaí air san Aonach, Co.

Cúisíodh sa bhreis ar an Sáirsint Whelan as príosúnú bréagach ar mhná ag Bóthar San Eoin Thiar, Baile Átha Cliath 8, an 7 Meán Fómhair 2021, agus as buirgléireacht líomhnaithe eile ar árasán i Muinseo ar an dáta céanna.

Tháinig na hoifigigh, atá ar fionraí ó dhualgais, os comhair an Bhreithimh Treasa Kelly ag Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath inniu nuair a sheirbheáil bleachtairí ACU le leabhair fhianaise dóibh.

D'ordaigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí go gcaithfidh siad aghaidh a thabhairt ar a dtriail ar díotáil.

D’aontaigh an Breitheamh Kelly d’iarratas ón aturnae Stáit Ruairi Staines ordú um fhilleadh ar thriail a dheonú, á chur ar aghaidh chuig Cúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath, áit a liostófar a gcásanna lena lua ar 13 Meitheamh.

Níor thug an triúr oifigeach, ar glaodh a gcásanna go leithleach, aghaidh ar an gcúirt agus níl pléadálacha curtha in iúl acu go fóill.

D’aontaigh an Breitheamh Kelly cúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh, lena n-áirítear ionadaíocht abhcóide sinsearacha, mar gheall ar thromchúis an cháis, rud a thug sí faoi deara gur “ábhar castachta éigin é”.

Tugadh rabhadh don triúr fógra a thabhairt don ionchúiseamh laistigh de 14 lá dá mbeadh sé i gceist acu fianaise alibi a thabhairt ar aird ina dtriail. D'ordaigh an breitheamh don ionchúiseamh físeáin agallaimh a chur ar fáil don chosaint, agus d'athchuir sí ar bhannaí iad.

Cúisíodh an comhchosantóir Garda Colum Ryan, a bhfuil seoladh aige i gCo na Mí, níos luaithe freisin as buirgléireacht agus príosúnacht bhréagach agus beidh sé os comhair cúirte níos déanaí an mhí seo.

Tá coimisinéir síochána agus iarchomhairleoir de chuid Pháirtí an Lucht Oibre cúisithe freisin as cúrsa an cheartais agus an bhrionnú a shaobhadh.

Tá Steven Wrenn, 50, as Bóthar Uíbh Ráthaigh, An Halla Bán, Baile Átha Cliath, cúisithe as dhá bharántas cuardaigh bréagach a shíniú le haghaidh árasán ag Cearnóg Mhuinseo, Baile Átha Cliath 1 agus Bóthar Kenilworth, in 2021.

Tá pléadáil neamhchiontach curtha in iúl aige agus tá sé dlite ar ais sa chúirt i mí an Mheithimh chun leabhar fianaise agus ordú trialach a sheirbheáil air.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button