News

Tá praghsanna prátaí níos airde ag tomhaltóirí mar gheall ar ghanntanas


Beidh praghsanna prátaí níos airde ag tomhaltóirí sna míonna amach romhainn de réir mar a ardóidh ganntanas praghsanna.

Tá costas prátaí in ollmhargaí ardaithe cheana féin 17.3% i gcomparáid le bliain ó shin, ach táthar ag súil go n-ardóidh costais den sórt sin níos mó mar gheall ar thionchar na drochaimsire ar fhómhar na bliana seo caite agus ar shéasúr plandála na bliana seo.

Léiríonn figiúirí atá foilsithe ag an bPríomh-Oifig Staidrimh gur íocadh 74% sa bhreis ar phrátaí d’fheirmeoirí i measc an ghanntanas i mí Márta na bliana seo i gcomparáid leis an méid a íocadh leo bliain roimhe sin.

Dúirt Cathaoirleach Náisiúnta Prátaí leis an IFA Sean Ryan go léiríonn an t-ardú bonn íseal na bpraghsanna anuraidh, agus ganntanas prátaí a leanfaidh ar aghaidh don chuid eile den bhliain seo.

“Léirítear ganntanas an tsoláthair sna praghsanna a luadh… atá tar éis éirí as praghsanna neamh-inbhuanaithe le 10 mbliana anuas,” a dúirt an tUasal Ryan.

“Ní mór praghsanna reatha a choinneáil do thionscal inmharthana prátaí,” a dúirt sé.

Bhí praghsanna bainne síos 5% (íomhá comhaid)

Thug an tUasal Ryan le fios freisin go raibh costais ionchuir do phrátaí atá ar an tseilf faoi láthair níos airde riamh nuair a cuireadh na prátaí sin agus cé go bhfuil praghsanna arda á dtairiscint do phrátaí anois, is beag saothróir a bhfuil soláthairtí ar díol acu.

“Níl an chuid is mó de na saothróirí ag baint tairbhe as méaduithe praghais mar gur díoladh cuid mhór prátaí díreach ó pháirceanna ag am an fhómhair, nuair a bhí praghsanna níos ísle,” a dúirt sé.

De réir an Phríomh-Oifig Staidrimh, bhí na praghsanna foriomlána a íocadh le feirmeoirí as a n-aschur síos 3.5% sna 12 mhí go dtí Márta na bliana seo.

Mar sin féin, folaíonn an titim roinnt figiúirí codarsnachta.

Tháinig laghdú 31% ar phraghsanna gránach, thit praghsanna bainne 5% agus thit praghsanna muc 7.5%.

Tháinig ardú ar phraghsanna prátaí, glasraí agus caorach.

Bhí ardú 13% ar an bpraghas a fuair saothróirí ar ghlasraí agus bhí ardú 30% ar phraghsanna caorach i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin agus bhí éileamh mór ar fhéilte reiligiúnacha na Cásca agus Eid.

Tháinig laghdú géar freisin le bliain anuas i gcostas ionchuir san earnáil talmhaíochta, dar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh.

Thit praghsanna foriomlána, is é sin an costas a thabhaíonn feirmeoirí chun a gcuid earraí a tháirgeadh, 15.3% sa bhliain go dtí Márta.

Mar sin féin, bhí praghsanna leictreachais sa tréimhse síos 22%, praghsanna leasacháin síos 40% agus beatha ainmhithe síos beagnach 17%.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button