News

Tá SIPTU ag bagairt stailce ag an tSeirbhís Abhcóideachta NáisiúntaTá baill SIPTU atá fostaithe sa tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta (NAS) tar éis vótáil go mór ar son stailce in aighneas faoi phá.

Tá an ceardchumann tar éis a chur ina leith ar an mbainistíocht gur theip orthu moladh na Cúirte Oibreachais maidir le pá na foirne a urramú.

Mar chomhlacht atá maoinithe ag an rialtas, dúirt SIPTU go bhfuil cead ag an Roinn Coimirce Sóisialaí an scéal a theacht chun cinn.

“Níor shocraigh ár mbaill ach feachtas stailce a thosú toisc nach raibh aon slí eile acu a n-éileamh ar ardú pá cothrom a chur ar aghaidh,” a dúirt Leas-Ardrúnaí SIPTU, John King.

“Cuireann na hoibrithe seo seirbhís ríthábhachtach ar fáil do chuid de na daoine is leochailí inár sochaí.”

“Tá ár mbaill tiomanta go hiomlán dá gcliaint ach creideann siad go bhfuil todhchaí an NAS faoi bhagairt mar gheall ar mhainneachtain na heagraíochta arduithe pá imleor a sholáthar atá ag teacht le moladh na Cúirte Oibreachais,” a dúirt an tUasal King.

Tá foláireamh tugtha ag SIPTU go bhfuil earcú agus coinneáil oibrithe sa tseirbhís i gcontúirt gan pá imleor don fhoireann.

Dúirt an NAS nach raibh siad in ann trácht a dhéanamh mar nach bhfuil aon fhógra foirmiúil faoi chaingean stailce faighte acu.

Rinneadh teagmháil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí chun tuairimí a fháil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button