News

Tá SSE le pleananna a thaisceadh an tseachtain seo d'fheirm ghaoithe an Inbhear Mór 2


Cuirfidh an táirgeoir fuinnimh SSE iarratas pleanála isteach an tseachtain seo leis an mBord Pleanála don bhonneagar amach ón gcósta atá ag teastáil don dara feirm ghaoithe atá beartaithe aige ar bhruach an Inbhir Mhóir amach ó Chill Mhantáin.

Cuirfear suas le 56 tuirbín isteach sna moltaí, ag brath ar an dearadh críochnaithe.

Is é an t-achar iomlán a dtógfar an t-eagar trasna air ná 63 ciliméadar cearnach feadh chóstaí Chill Mhantáin agus Loch Garman, ag síneadh ó dheisceart Bhaile Chill Mhantáin ó thuaidh ó Bhaile na Cúirte.

Táthar ag súil go mbeidh acmhainn na feirme gaoithe 800MW, go leor chun cumhacht suas le 850,000 teach in aghaidh na bliana.

“Tá ár bhfoireann de bhreis is 50 gairmí fuinnimh in-athnuaite le tacaíocht ó shlabhra soláthair áitiúil tiomnaithe ag obair go dian chun feirm ghaoithe amach ón gcósta Éireannach SSE – Páirc Ghaoithe an Inbhear Mór 2 – a sheachadadh le beagnach seacht mbliana anois,” a dúirt James O’Hara, Banc an Inbhear Mór. Stiúrthóir Tionscadail ag SSE Renewables.

Agus é sin á dhéanamh againn, táimid ag comhlíonadh an fhís cheannródaíoch maidir le gaoth amach ón gcósta ar scála tráchtála a sheachadadh ag Banc an Inbhear Mór a théann siar beagnach 20 bliain ó cuireadh na chéad seacht dtuirbín isteach ar an láithreán agus a bhí mar an chéad fheirm ghaoithe amach ón gcósta in Éirinn agus an t-aon fheirm ghaoithe oibriúcháin in Éirinn.”

“Anois, tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil iarratas pleanála láidir agus láidre á chur isteach againn, dar linn, chun sócmhainn fuinnimh in-athnuaite den chéad scoth a sheachadadh ag Banc an Inbhear Mór ag baint úsáide as an teicneolaíocht amach ón gcósta is déanaí ar féidir leis an fuinneamh glas breise a theastaíonn ó Éirinn a ghiniúint. spriocanna fuinnimh in-athnuaite 2030 a bhaint amach ar bhealach inbhuanaithe agus íogair ó thaobh an chomhshaoil ​​de.”

Dúirt an chuideachta, faoi réir cead a bheith faighte agus cinneadh infheistíochta deiridh, go bhféadfaí tús a chur le tógáil Banc Inbhear Mór 2 chomh luath le 2026 agus an chéad fhuinneamh á ghiniúint faoi 2029.

Tá SSE ag dul ar aghaidh leis an bhfeirm ghaoithe cé gur chaill siad anuraidh ar chonradh soláthair faoin gcéad cheant gaoithe amach ón gcósta de chuid an Stáit.

Dúirt an chuideachta ag an am go ndéanfadh sé iniúchadh ar bhealaí eile chun an mhargaidh.

Tá an tIarratas Pleanála um Limistéir Mhuirí á chur isteach ag Sure Partners Ltd, fochuideachta faoi lán-úinéireacht de chuid cuideachta liostaithe FTSE 100 SSE Plc faoi SSE Renewables.

Léargas an ailtire den bhunáit do Pháirc Ghaoithe Bhruach an Inbhear Mór

Tá cead pleanála faighte ag an gcuideachta cheana féin chun bonn oibriúcháin agus cothabhála a fhorbairt ag Cuan an Inbhear Mór.

Tá cead aige freisin cáblaí ar an gcladach a fhorbairt agus fostáisiún a nascfadh an tionscadal leis an eangach náisiúnta.

Tá sé measta ag an gcuideachta go bhféadfadh Banc an Inbhear Mór 2 leas geilleagrach náisiúnta iomlán suas le €800m a sheachadadh – thart ar €400m de a bheidh áitiúil do réigiún Chill Mhantáin agus Loch Garman.

Táthar ag súil freisin go dtabharfar tacaíocht do 2,300 post díreach agus indíreach le linn a shaolré seachadta agus oibriúcháin.

Dúirt SSE go ndéanfaí gach tuirbín a shuiteáil ar bhunsraitheanna mona-phíle cruach agus go mbeidh dhá ardán fostáisiúin amach ón gcósta chomh maith le cáblaí fomhuirí easpórtála, idir-eagair agus idirnascaire.

Ceanglóidh sé seo an fheirm ghaoithe leis an eangach ag pointe cáblaithe talún ag Baile Sheáin Thuaidh, lastuaidh den Bhaile Inbhear Mór.

Mar sin féin, tá imní i measc roinnt mhuintir na háite, caomhantóirí agus an phobail iascaireachta faoin tionchar féideartha a bheidh ag seo agus ag feirmeacha gaoithe eile atá beartaithe ar an gcomhshaol i Muir Éireann agus faoin tionchar amhairc.

Creideann roinnt daoine gur chóir go mbeadh na feirmeacha gaoithe níos faide amach chun farraige agus go bhfuil siad suite go mícheart.

Deir SSE Renewables go bhfuil Tuarascáil Mheasúnaithe Tionchair Timpeallachta chomh maith le Ráiteas Tionchair Natura don fhorbairt bheartaithe curtha faoi bhráid an Bhoird Pleanála acu freisin.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button