News

Taifeadann na Coimisinéirí Ioncaim 102 timpiste a bhain lena bhfoireannBhuail carranna d'aon ghnó, a bhí greim ag madraí, ar fhoireann na gCoimisinéirí Ioncaim a bhí ag obair ag calafoirt agus aerfoirt, agus d'fhulaing oifigeach amháin nimhiú éadrom tar éis dó a bheith faoi lé múch aonocsaíde carbóin ó snas ingne.

Sonraíodh i log na dteagmhas na guaiseacha minice a bhíonn roimh oifigigh chustaim agus fostaithe na gCoimisinéirí Ioncaim agus iad i mbun a ngnó laethúil.

Dúirt na Coimisinéirí Ioncaim gur chláraigh siad 102 cás de thimpistí a bhain leis an bhfoireann, lena n-áirítear neasteagmhais, tubaistí feithicle, teagmhais chontúirteacha, agus damáiste maoine le linn 2023.

Ag Aerfort Bhaile Átha Cliath, rinne oifigeach custaim ionsaí ag madra darb ainm “Lui” agus bhain gortú bite dá lámh i mí Mheán Fómhair seo caite.

I nDún Dealgan i mí Iúil seo caite, d’fhulaing oifigeach eile “buille dá gcorp” mar gheall ar ghluaisteán a bhain gortuithe cinn, agus d’fhulaing comhghleacaí “tráma mhothúchánach” tar éis dó an t-ionsaí a bhain le feithicil a fheiceáil.

Tharla eachtra eile ag Aerfort Bhaile Átha Cliath oifigeach custaim a bhí buailte le masmas agus tinneas cinn mar gheall ar mhúch “tocsaineach nó ceimiceach” ag teacht ó shoitheach snasna ingne.

Tuairiscíodh cás ar leith a bhain le nochtadh féideartha do shuilfíd hidrigine – substaint an-tocsaineach agus inadhainte – ag stáisiún custaim i bPort Láirge.

Dúradh i loga teagmhais na gCoimisinéirí Ioncaim gur chreid siad go mb’fhéidir gurbh é cadhnra lochtach i bhfeithicil custaim ba chúis leis an sceitheadh ​​gáis, rud a d’fhág tinn beirt.

I gcás eile, dódh státseirbhíseach tar éis uisce te a spraeáil ó mheaisín caife lochtach ina n-oifig.

Tuairiscíodh uasteorainn sceite ag Aerfort Bhaile Átha Cliath freisin nuair a thit tíleanna agus oifigeach custaim amháin buailte ar a cheann agus sáithithe ag uisce, agus ceann eile ag seachaint buaileadh.

Liostaíodh sa loga freisin eachtra i Músaem na gCoimisinéirí Ioncaim inar cuireadh státseirbhíseach faoi ghlas i seomra folctha tar éis gearradh cumhachta i gcoimpléasc Chaisleán Bhaile Átha Cliath, áit a bhfuarthas an músaem.

Bhí 27 teagmhas bainteach le feithiclí, lena n-áirítear jíp de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a bhuail cuaille agus imbhualadh le carr duine den phobal ag timpeallán mar gheall ar “ghléar gréine”.

Ag Calafort Ros Láir, theip ar choscán éigeandála feithicle scanóir agus é i gCalafort Bhaile Átha Cliath, tuairiscíodh go raibh tiománaí trucaile ag taisteal ar an taobh mícheart den bhóthar.

Liostaíodh cúig chás de dhamáiste do mhaoin lena n-áirítear dhá theagmhas inar aisiompaigh trucailí isteach i gclaí nó i gclampaí eochrach, agus logáladh eachtra amháin go simplí mar “chuaigh oifigeach trí tolg”.

Tá aon eachtra chontúirteach déag sa bhunachar sonraí agus oifigeach custaim bite ag madra cuardaigh ina theach nuair a bhí an t-ainmhí “faoi dhraíocht”.

I gCalafort Ros Láir, fágadh oibrí “anuas draein, agus trácht lastuas”, agus in Aerfort Bhaile Átha Cliath, thit uasteorainn i limistéar cóiríochta foirne tar éis báisteach throm.

Liostaíodh freisin mar theagmhais thromchúiseacha cás de thiomáint chontúirteach nuair a chuaigh carr go contúirteach gar d’oifigeach custaim i nDún Dealgan agus iompar ionsaitheach ó bhall den phobal a bhuail fearg ar dhoras oifig na gCoimisinéirí Ioncaim i gCo. Lú.

Dúirt urlabhraí do na Coimisinéirí Ioncaim go raibh siad meáite ar shábháilteacht, sláinte agus leas a bhfostaithe ar fad agus iad siúd a raibh siad i dteagmháil leo a chinntiú.

“Cuimsíonn ár gcóras bainistíochta sábháilteachta aithint guaiseacha, measúnú ar na rioscaí gaolmhara, bearta maolaithe chun na rioscaí a dhíchur nó a laghdú, chomh maith le modh chun monatóireacht a dhéanamh agus nósanna imeachta a athbhreithniú,” a dúirt sé.

“Déanann na Coimisinéirí Ioncaim a dícheall a chinntiú go gcuirtear timpeallacht oibre shábháilte agus shláintiúil ar fáil ina n-ionaid oibre ar fad, ag cur béim ar leith ar sholáthar bealaí sábháilte isteach agus amach, agus cothabháil cheart gléasra agus innealra,” a dúirt sé.

Tuairisciú ag Ken FoxeSource link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button