News

Tuairisc dlite ar fhaireachas líomhnaithe na bpóilíní ar iriseoirí


Tá sé deimhnithe ag Príomh-Chonstábla Sheirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (PSNI) Jon Boutcher go gcuirfidh sé tuarascáil phoiblí ar fáil ar mhéid faireachais na bpóilíní ar dhlíodóirí agus iriseoirí, a dúirt an Bord Póilíneachta.

Dúirt ceannasaíocht an bhoird, comhlacht maoirseachta an PSNI, gur inis siad don Uasal Boutcher go bhfuil “dochar á dhéanamh” do mhuinín an phobail sa phóilíneacht de bharr éilimh a rinneadh le linn éisteacht binse go ndearnadh faireachas ar shonraí teileafóin na n-iriseoirí.

Bhuail Cathaoirleach an Bhoird Mukesh Sharma agus an leaschathaoirleach Brendan Mullan leis an Uasal Boutcher inniu.

Chualathas ag éisteacht de chuid an Bhinse um Chumhachtaí Imscrúdaithe (IPT) i Londain an tseachtain seo caite le héilimh go ndearna póilíní i dTuaisceart Éireann tráil sé mhí ar shonraí teileafóin na n-iriseoirí “díobhálacha” féachaint an raibh siad i dteagmháil le foinsí oifigeach.

Tháinig sé le linn éisteachta cás a scrúdaigh líomhaintí go raibh na tuairisceoirí imscrúdaithe Barry McCaffrey agus Trevor Birney faoi réir faisnéise rúnda mídhleathach ó na póilíní.

Tháinig an cás seo chun solais freisin líomhaintí go bhféadfadh go ndearna na póilíní iarracht foinsí faisnéise a aithint don chlár faisnéise “Whistleblower and the Watchdog” de chuid an iriseoir Vincent Kearney.

Is é an tUasal Kearney, atá anois ina Eagarthóir ar an Tuaisceart ag RTÉ, a rinne an píosa don chlár Spotlight ar BBC Thuaisceart Éireann.

Tá próiseas dlí tosaithe ag BBC Thuaisceart Éireann ó shin le fáil amach an raibh an tUasal Kearney faoi réir faireachais líomhnaithe póilíní agus scríobh sé chuig an IPT faoi fhaireachas líomhnaithe an PSNI ar shonraí gutháin a bhaineann le hobair an Uasail Kearney ag an am.

Dúirt ráiteas ón mBord Póilíneachta: “Bhuail cathaoirleach agus leaschathaoirleach an bhoird leis an bpríomhchonstábla agus chuir siad in iúl dó an damáiste atá á dhéanamh do mhuinín an phobail sa phóilíneacht mar thoradh ar nochtadh ón mBinse um Chumhachtaí Imscrúdaithe.

“Tá sé deimhnithe ag an bpríomhchonstábla go gcuirfear tuarascáil ar fáil don bhord ag a chruinniú i mí an Mheithimh ar mhéid an fhaireachais atá á déanamh ar ghairmithe dlí agus iriseoirí, agus go ndéanfar é seo a phoibliú.

“Beidh rochtain iomlán ag ár gcomhairleoir um chearta an duine freisin ar an ábhar go léir a chuireann an tuarascáil in iúl d'fhonn dearbhú a sholáthar maidir le comhlíonadh dlíthiúil.”

Tá sé ráite ag an Uasal Boutcher go gcomhoibreodh an PSNI go hiomlán le héisteacht IPT (íomhá comhaid)

Dúradh sa ráiteas go bhfuil an tUasal Boutcher “ag roinnt ár n-imní agus gur thug sé le fios go bhfuil sé ar intinn aige meicníocht athbhreithnithe breise a fhorbairt chun na saincheisteanna a ardaíodh a scrúdú agus aghaidh a thabhairt orthu”.

Dúirt sé freisin: “Bhí cruinniú an lae inniu cuiditheach, agus fáiltímid roimh thiomantas leanúnach an phríomhchonstábla don oscailteacht agus don trédhearcacht.”

Idir an dá linn, scríobh dhá eagraíocht um chearta an duine, Amnesty International agus an Coiste um Riaradh Cirt (CAJ), chuig an mbord, ag iarraidh fiosrúchán a dhéanamh ar na héilimh.

Dúirt an litir ón dá eagraíocht go bhfuil cás an IPT “léirithe anois go bhfuil faireachas ceilte curtha i bhfeidhm ar iriseoirí go minic thar thréimhse deich mbliana ar a laghad”.

Leanann sé ar aghaidh: “Dealraíonn sé anois go ndearnadh gnáthfhaireachas ar shonraí teileafóin na n-iriseoirí agus faireachas féideartha ar chéile iriseora amháin chomh maith lena ndlíodóir.

“Anuas air sin, tuigimid go léiríonn nochtadh teoranta faisnéise go dtí seo ag an bpríomhchonstábla don Bhord Póilíneachta go bhfuil iliomad cásanna d’fhaireachas ceilte ag an PSNI ar iriseoirí agus dlíodóirí.

“Is mór an t-imshuaimhneas poiblí faoi úsáid ionsáiteach, cheilteach agus b'fhéidir mídhleathach cumhachtaí faireachais ag an PSNI.”

Deirtear sa litir go bhfuil “nochtadh páirteach agus drip-beatha na faisnéise ábhartha ag an PSNI, don IPT agus don Bhord Póilíneachta araon ag baint tuilleadh an bonn de mhuinín an phobail sa phóilíneacht anseo”.

D’impigh an dá eagraíocht ar an mbord fiosrúchán a bhunú faoi Acht na bPóilíní (Tuaisceart Éireann) 2000.

Tá sé ráite ag an Uasal Boutcher go gcomhoibreodh an PSNI go hiomlán le héisteacht an IPT ach dúirt sé go raibh sé ag iarraidh fanacht go dtí go dtiocfaidh an próiseas sin chun críche sula ndéanfaí “tuairimíocht faoi céard a d’fhéadfadh nó nár tharla san am a chuaigh thart”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button