News

Vatacáine absoles Cardinal cúisithe as ionsaí dhéagóirNí bhfuair fiosrúchán a d’ordaigh an Pápa Proinsias faoi líomhain ionsaí gnéis in aghaidh cardinal Cheanada aon fhianaise ar éagóir, a dúirt an Vatacáin.

Cúisíodh an Cairdinéal Gerald Lacroix, ardeaspag Québec 66 bliain d’aois agus ball de chomhairle chomhairleach an Phápa C9, as ionsaí gnéis a dhéanamh ar chailín sna déaga sna 1980í.

“I bhfianaise na bhfíoras a scrúdaigh an breitheamh, ní cheadaíonn an tuarascáil aon ghníomhartha arb ionann iad agus mí-iompar nó mí-úsáid ar thaobh an Chairdinéil Gerald C. Lacroix,” a dúirt an Vatacáin i ráiteas.

“Dá bharr sin, ní shamhlaítear aon nós imeachta canónach eile.”

Téann na héilimh i gcoinne Cairdinéal Lacroix siar go dtí 1987 agus 1988, nuair a bhí an t-íospartach líomhnaithe 17, agus tá siad mar chuid d'agra caingean ranga i gcoinne níos mó ná 100 sagart san Ard-Deoise.

Tá an Cairdinéal Lacroix ina Ardeaspag ar Québec ó 2011 agus rinneadh ardcheannas air in 2014.

Séanann sé na líomhaintí.

I mí Eanáir, dúirt sé go stopfadh sé a chuid dualgas go dtí go mbeadh an fiosrúchán glanta, ach d’fhreastail sé ar chruinniú de chuid Chomhairle na gCairdinéal sa Vatacáin an mhí seo caite.

D’iarr an Pápa ar bhreitheamh as Ceanada Andre Denis ar scor i mí Feabhra na fíricí sa chás a mheas agus a fháil amach an raibh dóthain fianaise ann chun triail chanónach nó eaglaise a chosaint.

Rinne an tUasal Denis staidéar ar na mílte líomhaintí mí-iompair gnéis i gcoinne na hEaglaise Caitlicí ag dul siar go dtí na 1940idí, agus d'údar tuarascáil a dheimhnigh nó a thug bunús leis na mórán éileamh.

Críochnaíodh a thuarascáil ar an gCairdinéal Lacroix an 6 Bealtaine agus seachadadh chuig an Pápa í sna laethanta ina dhiaidh sin, dúirt an Vatacáin ina ráiteas, a aistríodh go Béarla agus Fraincis, dhá theanga oifigiúla Cheanada.

Dúirt an Vatacáin gur ghabh an Pápa Proinsias buíochas leis an Uasal Denis as a fhiosrúchán a dhéanamh laistigh den fhráma ama a iarradh agus as gníomhú “go neamhchlaonta i gcomhthéacs an dlí caingean ranga a tugadh i gcoinne Ard-Deoise Québec”.

Dúirt sé gur údaraigh an Pápa don Uasal Denis achoimre a dhéanamh ar a thorthaí i ráiteas poiblí, nár scaoileadh go fóill.

Cuimsíonn an dlí caingean ranga i gCeanada fianaise ó 147 duine a mhaíonn go ndearna níos mó ná 100 sagart san Ard-Deoise ionsaí gnéasach orthu, de réir doiciméid chúirte.

Chomh maith le Cairdinéal Lacroix, folaíonn an cúisí freisin Cairdinéal Marc Ouellet, uair amháin a mheastar a bheith ina iarrthóir láidir Pápa, a deir freisin go bhfuil sé neamhchiontach de na cúisimh.

D’áitigh an Pápa Proinsias go ndéanfaí polasaí “neamhfhulaingt” ar mhí-úsáid ghnéasach san Eaglais Chaitliceach, tar éis scannail leathana iolracha, a bhaineann le mionaoisigh a bhformhór.

In 2019, rinne sé scrios ar an gCardinal Theodore McCarrick, ardeaspag Washington tráth.

Fuarthas amach in imscrúdú ón Vatacáin go raibh teagmháil ghnéasach rialta folaithe aige le seimineáir fásta agus le mionaoiseach amháin ar a laghad.

Chruthaigh an Pápa hAirgintíne freisin coimisiún comhairleach chun mionaoisigh a chosaint, chuir sé deireadh le rúndacht an Phápa ar mhí-úsáid ghnéasach chléir agus chuir sé d'oibleagáid ar chléir agus ar thuataí araon gach cás a thuairisciú dá gcuid ceannairí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button