News

Áitíonn tuarascálacha comhoibriú chun sábháilteacht polaiteoirí a fheabhsúTá foláireamh tugtha ag iar-Choimisinéir na nGardaí Nóirín O’Sullivan faoi “bhagairt shofheicthe” i measc grúpa beag den tsochaí.

Rinne sí na tuairimí ag seoladh dhá thuarascáil ar shábháilteacht polaiteoirí.

Bhí Ms O’Sullivan ina cathaoirleach ar thascfhórsa traspháirtí a scrúdaigh “rannpháirtíocht shábháilte sa saol polaitiúil”.

Choimisiúnaigh an tOireachtas é an samhradh seo caite mar gheall ar imní atá ag dul i méid faoi shábháilteacht ionadaithe poiblí.

I measc mholtaí an tascfhórsa tá comhar méadaithe idir an tOireachtas agus gardaí chun socruithe slándála a fheabhsú do Theachtaí Dála agus do Sheanadóirí.

Ba cheart go mbeadh an rogha ag iarrthóirí toghcháin gan a seoladh baile a fhoilsiú

Molann sé freisin seirbhís monatóireachta meán sóisialta rogha an diúltaithe do Theachtaí Dála agus do sheanadóirí agus athbhreithniú ar an liúntas slándála atá ar fáil do chomhaltaí, a éascaíonn ceannach trealaimh ar nós aláraim agus TCI.

Chuala an tascfhórsa ó raon páirtithe leasmhara, ach bhí Iníon O'Sullivan cáinteach ar shuíomh meáin shóisialta X, toisc nár cuireadh é ar fáil.

Ar leithligh, fuarthas amach i staidéar a scrúdaigh drochíde a bhain Teachtaí Dála agus Seanadóirí amach go raibh bagairt, ciapadh, mí-úsáid nó foréigean de shaghas éigin ar 94% de na freagróirí le linn a gcuid oibre.

Fuarthas amach sa staidéar freisin go raibh an taithí chéanna ag 72% den fhoireann pholaitiúil.

Níor ghlac ach 28% de na 220 TD agus Seanadóir páirt sa suirbhé agus ghlac 35% den 580 ball foirne polaitíochta páirt.

Choimisiúnaigh an tOireachtas an taighde agus rinne an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath é. Foilsíodh é i gcomhar le moltaí an tascfhórsa.

As the launch of the reports got under way, Seanad Cathaoirleach Jerry Buttimer informed attendees of the shooting of the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Chuir an tUasal Buttimer síos ar an ionsaí mar “forbairt imníoch, chontúirteach sa saol polaitiúil san Eoraip”, ag cur leis go léiríonn sé “tábhacht na tuarascála seo”.

Chuir an tAire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha Jennifer Carroll Mac Néill, ball den tascfhórsa, síos ar lámhach an Uasail Fico mar “rud ollmhór a tharlóidh in aon chóras polaitiúil”.

“Is rud ollmhór é atá le tarlú san Eoraip agus is léiriú iontach é ar a bhfuilimid ag caint faoi láthair an tseolta. [of this report].”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button