News

An chonspóid maidir le caipín paisinéirí Aerfort Bhaile Átha Cliath ag fás


Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath ag ullmhú do shéasúr gnóthach an tsamhraidh gan dabht.

Bainfidh níos mó ná 10 milliún paisinéir úsáid as a chuid áiseanna le linn míonna na saoire, ag eitilt ar shosanna tuillte go maith leo féin, nó le teaghlach nó cairde.

Imeoidh thart ar 2,600 eitilt gach seachtain, arna oibriú ag 43 aerlíne chuig 180 ceann scríbe.

Tá sé ráite ag an aerfort go bhfuil sé réidh don sní isteach, ag gealladh go bhfaighidh 90% ar a laghad de dhaoine trí shlándáil i 20 nóiméad nó níos lú, go páirteach a bhuíochas le húsáid roinnt scanóirí C3 nua nach gá leachtanna nó ríomhairí glúine a bhaint as málaí. .

Tá sé geallta freisin go mbeidh caighdeáin seirbhíse níos airde do chustaiméirí, níos mó roghanna bia agus dí, saoráidí leithris níos fearr agus suíocháin bhreise i measc feabhsuithe eile – réitigh atá mar thoradh ar infheistíocht mhéadaithe.

Ach ní shocróidh aon mhéid acmhainní an quandary is mó atá le sárú ag Aerfort Bhaile Átha Cliath anois sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.

Tá an teorainn ar líon na bpaisinéirí ar féidir leo na háiseanna a úsáid gach bliain ag tosú ag cruthú deacrachta an-suntasach, ní hamháin d'oibreoirí aerfoirt daa, ach d'aerlínte agus do phaisinéirí freisin.

Bainfidh níos mó ná 10 milliún paisinéir úsáid as áiseanna Aerfort Bhaile Átha Cliath le linn míonna na saoire

Cuireadh an srian i bhfeidhm mar chuid de dheonú cead pleanála don dara críochfort ag an aerfort in 2007 agus le síneadh a chur le Críochfort 1 a ceadaíodh in 2008.

Cuireann sé teorainn le líon na bpaisinéirí ar féidir leo na háiseanna a úsáid gach bliain go 32 milliún.

Anuraidh, chuaigh 31,908,471 paisinéir tríd an dá chríochfort – téarnamh ollmhór ag cur san áireamh nár bhain ach 7.4 milliún duine úsáid as mar gheall ar an bpaindéim.

Ach ciallaíonn an rath sin nach féidir le hAerfort Bhaile Átha Cliath fás níos faide anois gan a chead pleanála a bhriseadh – rud nach mbeadh ina lorg iontach d’aon chuideachta, gan trácht ar eagraíocht tráchtála leath-Stáit ardphróifíle.

Gan aon bhac, meastar go dtiocfaidh méadú 3.7% ar líon na bpaisinéirí gach bliain idir an bhliain seo chugainn agus 2030, rud a d’fhéadfadh go sroichfeadh na huimhreacha 39.6 milliún.

Ag breathnú níos faide ná sin arís, réamh-mheastar go bhféadfadh na huimhreacha sin 46.6 milliún a bhaint amach faoi 2040 agus 55 milliún faoi 2055.

I mí na Nollag, chuir an daa iarratas isteach chuig Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh go n-ardófaí an teorainn go 40 milliún paisinéir in aghaidh na bliana, mar chuid den chead atá sé ag iarraidh feabhas a chur ar bhonneagar ag an aerpháirc.

Ach i mí Feabhra, tháinig an chomhairle ar ais, mar a bhíothas ag súil leis, ag lorg sraith faisnéise breise – a bhfuil sé mhí ag an aerfort anois chun freagra a thabhairt air.

Ag glacadh leis go gcomhlíonann sé an spriocdháta sin, tógfaidh sé roinnt ama ar an údarás áitiúil anailís bhreise a dhéanamh ar na sonraí go léir agus cinneadh a dhéanamh.

Tá achomharc chuig an mBord Pleanála beagnach dosheachanta áfach, beag beann ar an toradh, agus d’fhéadfadh an t-iarratas críochnú sna cúirteanna fiú.

Go bunúsach, ciallaíonn sé nach n-ardófar an caipín go ceann tamaill, más rud é ar chor ar bith.

Cearrbhachas aerlíne

Tá custaiméirí aerlíne an aerfoirt sáinnithe go maith faoin scéal.

I mí Feabhra, dúirt Ryanair, cé go méadóidh sé líon na bpaisinéirí faoi 16 milliún an samhradh seo, ag oscailt 80 bealach nua ar fud na hEorpa, go seachnódh an fás sin go léir Baile Átha Cliath.

Dúirt an Príomhfheidhmeannach, Michael O'Leary, gan na srianta caipíní, go mbeadh sé tar éis ceithre aerárthach eile a chur i mBaile Átha Cliath an samhradh seo, rud a chruthódh 12 bealach nua agus méadú 2 mhilliún ar líon na bpaisinéirí ar an mbliain seo caite.

D’iarr sé arís agus arís eile ar an Aire Iompair, Eamon Ryan, gníomhú.

Ryanair Príomhfheidhmeannach Michael O'Leary

Tá sé ráite ag Aer Lingus nár cheart go mbeadh an scéal tar éis teacht chun cinn sa chéad áit, mar ba cheart go mbeadh an t-aerfort ag súil leis an dóchúlacht go dtiocfaidh fás agus an t-aisiompú tapa ón bpaindéim trí iarracht a dhéanamh go n-ardófaí an teorainn i bhfad ó shin.

Dúirt an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Lynne Embleton, a raibh frustrachas soiléir air, Dé hAoine go raibh gá le gníomh práinneach chun an cheist a réiteach agus d’iarr sé freisin ar an Rialtas a bheith i gceannas ar an gceist.

“Mar atá ráite agam cheana, níl sé seo á bhainistiú go maith agus ba cheart go mbeadh an daa tar éis gníomhú i bhfad níos luaithe agus creidim gur cheart go mbeadh iarratas pleanála eatramhach déanta acu faoin am seo,” a dúirt sí.

“Is bonneagar náisiúnta fíor-thábhachtach é Aerfort Bhaile Átha Cliath agus táimid ag pointe ina mbeidh tionchar níos mó ag an teorainn paisinéirí ar an ngeilleagar agus ar an bpobal taistil i gceann cúpla mí.”

Ach tá sé ráite arís agus arís eile ag an aire iompair agus ceannaire an Chomhaontais Ghlais nach bhfuil sé feiliúnach don Rialtas idirghabháil a dhéanamh i gcúrsaí pleanála.

Ina áit sin, d’éiligh Eamon Ryan nach mór an cinneadh a fhágáil faoi na húdaráis neamhspleácha cuí.

Tháinig bac eile ar na haerlínte an tseachtain seo caite freisin nuair a chinn an rialtóir eitlíochta teorainn 14.4m a chur ar líon na suíochán aerlíne atá ar fáil ag an aerfort do shéasúr an gheimhridh.

Ba é seo an chéad uair a chuir Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA) teorainn toilleadh suíocháin i bhfeidhm agus rinneadh é tar éis dó an teorainn paisinéirí a bhí sa chead pleanála a chur san áireamh.

Is éard a chiallaíonn sé sin go praiticiúil go mbeidh teorainn ar a gcumas aerlínte bealaí nua a chur leis, nó eitiltí speisialta a chur ar siúl – mar thurais go dtí an Laplainn chun Daidí na Nollag a fheiceáil, cairteacha sciála agus eitiltí chuig agus ó chluichí spóirt don lucht féachana agus foirne araon, Ms. Éiligh Embleton.

Fadhb le tamall

Mar sin ní ceist í ceist na huasteorann sa todhchaí. Is fadhb í go mór faoi láthair agus fadhb a mbeidh tionchar aici ar phaisinéirí, ar aerlínte agus ar an ngeilleagar i gcoitinne sna míonna amach romhainn.

Tá sé ráite ag Príomhfheidhmeannach Daa, Kenny Jacobs, go mbreithneoidh an chuideachta an dara hiarratas ar mhéadú eatramhach níos lú ar an teorainn do phaisinéirí, dá gceapfadh sé go ndéanfaí é a phróiseáil níos tapúla ná an plean bonneagair níos leithne atá acu.

Níl aon ráthaíocht ann, áfach, go ndéileálfaí leis níos tapúla, nó go n-éireodh leis.

Mhol an tUasal Jacobs freisin gur féidearthacht eile caingean dlí ó aerlínte.

Tá sé deimhnithe ag Aer Lingus, ar son duine amháin, go bhfuil sé ag smaoineamh ar dhúshlán dlíthiúil a thabhairt do chinneadh an IAA maidir le toilleadh suíochán.

Is dóichí go mbeidh an cur chuige seo níos tapúla agus níos rathúla ná mar dhúshlán don bhunchaipín cead pleanála féin.

Ach fiú ansin, dá dtarlódh sé, thógfadh cás am chun a bhealach a dhéanamh tríd an gcóras dlí.

Tá Aer Lingus ar cheann de roinnt aerlínte atá ag smaoineamh ar chaingean dlí faoi chinneadh an IAA maidir le toilleadh suíocháin (RollingNews.ie).

Idir an dá linn, leanfaidh aerárthach, bealaí, nascacht agus infheistíocht nua ag dul in áiteanna eile, tá rabhadh tugtha ag daa agus aerlínte.

Ní drochrud é sin, áfach, dar le comhshaolaithe, a thugann le fios go bhfuil an eitlíocht freagrach as 3% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den AE.

Go deimhin, léirigh sonraí a d’eisigh Údarás Eitlíochta Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) le déanaí gurb í an eitlíocht an earnáil iompair leis na hastuithe is mó a bhí ag ardú.

D’úsáid Éire 1.36 billiún lítear de cheirisín scaird in 2023 – an t-éileamh bliantúil ab airde a taifeadadh riamh agus méadú 12.7% ar an mbliain roimhe sin – rud a léiríonn an líon eitiltí paisinéirí isteach agus amach as Éirinn anuraidh is airde riamh.

Dúirt an SEAI gur réimse é iompar ina bhfuil gá le gníomhaíocht chomhchoiteann go práinneach agus laistigh de sin, gur gá machnamh a dhéanamh ar mhíle aeir.

Áitíonn aerlínte agus daa go bhfuil siad ag obair go dian chun a n-astaíochtaí a laghdú, áfach, trí úsáid a bhaint as aerárthaí níos éifeachtaí, trí úsáid mhéadaithe a bhaint as Breosla Eitlíochta Inbhuanaithe agus go leor beart eile.

Tá go leor cónaitheoirí áitiúla a bhfuil cónaí orthu timpeall Aerfort Bhaile Átha Cliath i gcoinne é a bheith níos mó.

Ciallóidh níos mó paisinéirí níos mó eitiltí agus níos mó torainn a d'áitigh siad.

An bhliain seo caite ordaíodh don aerfort a eitiltí oíche a laghdú go suntasach i measc na n-éileamh gur sháraigh sé rialacha pleanála a rialaíonn úsáid an rúidbhealaigh nua ó thuaidh.

Conspóid atá ag fás

Ach bealach amháin nó bealach eile, tá na dúshláin a chruthaíonn teorainn na bpaisinéirí ag éirí níos conspóidí, ní hamháin go praiticiúil agus go heacnamaíoch, ach go polaitiúil freisin.

De réir tuarascála a chuir InterVistas le chéile le déanaí don daa, fostaíonn Aerfort Bhaile Átha Cliath 19,900 duine go díreach, 11,700 go hindíreach, agus is féidir 13,300 post breise a nascadh leis an aerfort trí chaiteachas fostaithe sa gheilleagar.

Tá cuid mhór den fhostaíocht seo i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Fostaíonn Aerfort Bhaile Átha Cliath beagnach 20,000 duine go díreach, 11,700 go hindíreach agus is féidir 13,000 eile a nascadh leis

Mhaígh an taighde freisin go gcabhraíonn an t-aerfort le 71,200 post breise a choinneáil trí thurasóireacht, trádáil, infheistíocht agus táirgiúlacht a éascú.

Agus thug sé rabhadh go bhfágfadh Éire 17,800 post breise agus €1.5 billiún mar oll-bhreisluach faoi 2030 dá ndéanfaí an teorainn 32 milliún a choinneáil.

Ní rud é sin a mbeidh gnólachtaí nó iad siúd atá ag brath ar an aerfort sásta ligean dó tarlú.

Agus toghcháin áitiúla agus Eorpacha díreach timpeall an choirnéil agus olltoghchán nach bhfuil i bhfad uainn, is dócha go mbeidh go leor polaiteoirí, go háirithe i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, ag iarraidh an cheist a réiteach, agus go tapa.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button