News

Aonad ag Gort na Silíní le bheith ar fáil do chónaitheoiríCuirfear aonad in Ospidéal Cherry Orchard i mBaile Átha Cliath ar fáil mar rogha athlonnaithe breise d’áitritheoirí na háise, dar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tagann sé i ndiaidh míonna agóidí faoi chinneadh 68 cónaitheoir a aistriú ón gcampas chun oibreacha athchóirithe a éascú.

Cé gur aistríodh formhór na gcónaitheoirí go teach altranais eile i gCluain Dolcáin, dhiúltaigh cuid acu Ospidéal Cherry Orchard a fhágáil.

D'iarr teaghlaigh ar FSS cead a thabhairt dá muintir Ioved fanacht le baill foirne a raibh aithne acu orthu, mar gheall ar dheacrachtaí cognaíocha cosúil le néaltrú agus Alzheimer's.

Chuir FSS in iúl do na cónaitheoirí, dá dteaghlaigh, agus don fhoireann inné go mbeidh gá le dhá aonad san ospidéal a dhúnadh faoi mhí Iúil chun na hoibreacha buan urláir agus sábháilteachta dóiteáin a theastaíonn chun dul i ngleic le rioscaí sláinte agus sábháilteachta a thabhairt chun críche.

Tá cúig chónaitheoir déag fós ar an láthair ach cuireadh in iúl dóibh go gcuirfear an tríú aonad ar fáil mar rogha iláitíochta breise.

Tá fáilte curtha ag teaghlaigh roimh an gcinneadh tríd an ngrúpa abhcóideachta Care Champions, a thug tacaíocht dóibh ar feadh an ama.

I ráiteas rinne siad cur síos ar na sé mhí seo caite mar chúis “suaimhneas agus anacair gan ghá” dá ngaolta, ag cur leis go raibh an tráma a bhain le gach cónaitheoir “neamh-chomhfhiosach”.

“Is leis na Teaghlaigh a chuaigh i mbun feachtais gan staonadh chun a nGaolta a choinneáil i dtimpeallacht shlán, eolach, bhaile an bua seo a bhfuiltear ag súil leis le fada,” a dúirt siad.

D’iarr an grúpa go ndéanfaí “imscrúdú iomlán, trédhearcach” ar an rud ar thug sé síos air mar “bhearmad dochosanta agus tubaisteach ó FSS”.

Maíonn siad go bhfuil níos mó ná 20 duine básaithe ó fógraíodh go n-aistreofaí cónaitheoirí ón ospidéal.

Mar sin féin, d'áitigh an FSS ar feadh an ama go ndearna na daoine a fuair bás amhlaidh de bharr cúiseanna nádúrtha.

Tháinig ráiteas na dteaghlach ar an gconclúid go raibh súil acu go bhfeidhmeodh sé mar “ghlao múscailte” chun tosaíocht a thabhairt do “dínit agus meas ar chách, go háirithe iad siúd a bhfuil cúram orthu seirbhísí cúram sláinte a sholáthar inár dtír”.

Tá FSS beagnach críochnaithe le hoibreacha athchóirithe ar an Aonad Coll in Ospidéal Cherry Orchard, rud a mbeidh gá le clárú HIQA.

“Tá an rogha seo sa bhreis ar an gcóiríocht shealadach aonair ensuite atá ar fáil i dteach altranais eile i gCluain Dolcáin nó i dteach altranais cláraithe eile dá rogha féin atá ar fáil”, a dúirt sé.

Dheimhnigh sé freisin go dtabharfar an rogha do gach cónaitheoir filleadh ar na hAonaid Saileach agus Seiceamair nuair a bheidh na hoibreacha buana curtha i gcrích.

“Is cuid riachtanach de phlean FSS é an soláthar leanúnach seirbhísí do dhaoine scothaosta in Ospidéal Cherry Orchard chun tacú le daoine scothaosta rochtain a fháil ar sheirbhísí níos gaire don bhaile”, ar an gconclúid.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button