News

Bíodh a fhios ag fostóirí – is próiseas dhá threo iad agallaimh poist


Tá na cártaí go léir ag fostaithe go fóill i margadh saothair na hÉireann a bhfuil drochshláinte ann go fóill.

Ach cé go measann fostóirí go seasta go bhfuil mealladh agus coinneáil tallainne mar phríomhthosaíochtaí dá n-eagraíochtaí, cuireann eispéiris dhiúltacha sa phróiseas earcaíochta bac ar iarrthóirí.

Tá taithí ag 70% d'fhostóirí fostaithe ag fágáil laistigh den chéad bhliain De bharr taighde a rinne Hays Ireland le déanaí, gur drochmheaits í don eagraíocht.

Go minic is é an fáth nár chomhlíon an post a n-ionchais, mar a leagadh amach sa chéad chéim iarratais.

Cén fáth a bhfuil sé chomh deacair sin d’earcaitheoirí an fhoireann cheart a fháil do na poist atá ar fáil?

Is é an próiseas earcaíochta féin croí na ceiste, ó iarratas go agallamh go bordáil.

Má shocraíonn tú tú féin mar fhostóir a choinníonn, ní bheidh ort a bheith buartha faoi earcaíocht, a deir Damien McCarthy, Príomhfheidhmeannach AD Buddy.

“Má dhéantar cumarsáid mhaith le do phróiseas iarratais, tá do phróiseas agallaimh críochnúil agus ansin go gcaitheann tú an t-am agus an foighne riachtanach chun bordáil ardchaighdeáin, tá sé ar cheann de na straitéisí airgeadais is fónta a ghlacfaidh tú mar fhostóir go deo, mar tá a fhios againn cé chomh costasach is atá sé. a fhostú agus a chailleadh agus a fhostú arís agus a chailleadh arís,” a deir sé.

Iarratais ar phoist

Is féidir an difríocht ar fad a dhéanamh trí fhógraí poist agus an próiseas iarratais a bharrfheabhsú chun a bhfuil uathúil agus tarraingteach faoi chultúr oibre na heagraíochta a chur in iúl.

Molann an tUasal McCarthy teanga do chuideachta a úsáid agus tú i mbun cumarsáide le hiarrthóirí ionchasacha ón tús.

“Ba chóir go mbeadh do bhranda le sonrú i do chuid cumarsáide, fiú i d'fhógraí poist/foirmeacha iarratais,” a deir sé.

“Faigh na rudaí bunúsacha tirime isteach, ach tabhair tuairim do chuardaitheoirí poist ar an gcineál cultúir ina mbeidh siad ag obair, rud a chuidíonn leo cinneadh a dhéanamh an bhfuil sé oiriúnach dóibh. Is fearr é sin má bhíonn iarrthóir ionchasach in ann é sin a dhéanamh amach go luath. “

Leagann sé béim freisin ar a thábhachtaí atá sé na bunghnéithe a fágtar ar lár go minic a chur san áireamh.

“Is dhá phríomhspreagadh iad tuarastal agus solúbthacht d'aon chuardaitheoir poist. Má tá tú doiléir maidir leis na sonraí ag céim an iarratais, tá an fhaisnéis thábhachtach atá uait ón iarrthóir in easnamh ort,” a mhíníonn sé.

Tá an próiseas iarratais ar phoist digitithe níos mó agus níos mó, le híosmhéid idirghníomhaíochta daonna. Is dócha go bhfaighidh iarrthóirí freagra uathoibrithe tar éis dóibh a CV nó próifíl LinkedIn a chur isteach.

Deir Mary Connaughton, stiúrthóir comhlacht gairmiúil AD CIPD Ireland, chun go n-éireoidh leo nó chun seasamh amach ón slua, ní mór d’fhostóirí a bheith san airdeall chun a chinntiú gur féidir le hiarrthóirí ionchasacha go leor eolais a fháil faoin gcuideachta chomh maith leis an bpost, agus cad atá ann. mhaith a bheith ag obair ann.

Deir sí go bhfuil úsáid níos mó á baint as físeáin ar líne ó fhostaithe eile a bhfuil próifíl cosúil leo siúd atá á lorg.

Le dul chun cinn in úsáid na teicneolaíochta agus uirlisí AI san earcaíocht, deir Iníon Connaughton go gcaithfidh fostóirí a bheith ag faire go bhfuil siad ag cur le rannpháirtíocht dhaonna sa phróiseas, agus mar sin mothaíonn sé te agus fáilteach d’iarrthóirí.

“Is minic a chloisimid gearáin ó iarrthóirí faoi easpa cumarsáide, gan a fhios agam go leor cad a tharlóidh, cathain a chloisfidh siad ar ais, agus fiú toradh an phróisis,” a deir sí.

“Má infheistiú ann chun braistint teasa agus próiseas atá dírithe ar iarrthóirí a chur chun cinn, laghdófar an baol go gcaillfear daoine a léirigh spéis i do chuideachta.”

Tá luas freagartha tábhachtach freisin, a deir Iníon Connaugton, toisc go bhfuil an próiseas iarratais chomh héasca anois gur dócha go gcuirfidh na hiarrthóirí a bhfuil fostóir ag díriú orthu iarratas a dhéanamh ar eagraíochtaí eile, agus bogadh ar aghaidh leo siúd a fhreagraíonn ar dtús agus ar bhealach cairdiúil.

Agallaimh Poist

Tugann agallaimh léargas pearsanta do chuardaitheoirí poist ar chultúr agus ar thimpeallacht oibre eagraíochta.

Ní hé an t-iarrthóir amháin a chaithfidh an chéad tuiscint mhaith a dhéanamh a thuilleadh.

Próiseas dhá threo atá i gceist le hagallaimh poist anois, agus déanann iarrthóirí an chuideachta a mheas agus na daoine chomh mór agus a bhíonn agallóirí ag déanamh meastóireachta ar an iarrthóir.

De réir Stiúrthóir CIPD, tá líon méadaitheach iarrthóirí ag cur ceisteanna faoi dheiseanna gairme agus forbartha, cleachtais éagsúlachta agus cuimsithe agus spriocanna inbhuanaitheachta.

“Ní mór d'fhostóirí a bheith ar an eolas faoin áit ina bhfuil siad, mar go gcruthófar cohórt fostaithe atá thar a bheith socraithe ag an iarrthóir má chruthaítear scéal nach mbeidh mar thaithí saoil ag an iarrthóir,” a deir Iníon Connaughton.

Is í an eochair chun an fruiliú ceart a aimsiú agus duine ar lú an seans go bhfágfaidh sé ag céim an agallaimh, dar leis an Uasal McCarthy.

“Go rómhinic, deimhníonn iarrthóirí a gcáilíochtaí agus a dtaithí do phainéal agallaimh agus osclaíonn sé seo an doras chuig a bhfostaíocht nua. Níl sé seo cothrom ar an bhfostóir agus ar an bhfostaí araon,” a deir sé.

Caithfidh agallamh taithí duine éigin a bhriseadh síos agus ní mór dó léargas réalaíoch agus réasúnta a thabhairt don iarrthóir ar an gcuma a bheidh ar a gcuid oibre laethúil.

Damien McCarthy, Príomhfheidhmeannach, AD Buddy

Deir Príomhfheidhmeannach AD Buddy má chuir tú é seo in iúl go tuisceanach i d’fhógra poist agus san fhoirm iarratais, go mbeidh sé i bhfad níos éasca é seo a bhaint amach.

“Is é faillí a chinntiú go bhfuil feistiú ceart nó ailíniú le do chultúr cuideachta ar cheann de na botúin is mó agus nuair a dhéantar faillí orthu tá seans i bhfad níos mó ann go bhfágfadh daoine nua ar cíos sa chéad 12 mhí dá bhfostaíocht,” a deir sé.

Molann sé oiliúint a chur ar bhainisteoirí a fhostú, ar phainéil agallaimh agus/nó ar ghairmithe Acmhainní Daonna cáilithe a bheith páirteach ag an gcéim agallaimh.

Deir sé go bhfuil sé ríthábhachtach freisin a chinntiú go bhfuil topaicí agus critéir ábhartha do gach ról poist, toisc go soláthraíonn teicnící agallaimh doiléir agus cineálacha le seans níos lú go n-éireoidh le daoine fostaithe agus rátaí coinneála amach anseo.

De réir CIPD, tá níos mó airde ag dul ar scileanna na n-iarratasóirí agus meon aigne a bheith oscailte don fhoghlaim leanúnach, seachas ar ghráid thraidisiúnta scoile nó coláiste amháin.

“Cuireann sé seo leis an bpróiseas agallaimh, a dhéanann iniúchadh níos mó ar réimsí spéise agus spreagthachta na n-iarrthóirí chun foghlama, in éineacht le réimsí saineolais reatha,” a deir Iníon Connaughton.

“Tá creata cumais glactha ag go leor eagraíochtaí móra le haghaidh cineálacha éagsúla ról, rud a éilíonn ar agallóirí an duine iomlán, a n-iompraíocht, a scileanna, a láidreachtaí, a n-eolas, a luachanna, a inspreagadh agus a spéiseanna a mheas.”

Ar bordáil

In ainneoin go bhfuil polasaithe agus nósanna imeachta bordála ag go leor fostóirí, tá taithí bordála go leor iarrthóirí lag, de réir CIPD.

Tá go leor ionad oibre ina n-áit cheart maidir le fostaithe nua a chur ar bord ach is minic nach dtugtar go leor ama ar ardchaighdeán chun an duine a shocrú isteach ina phost nua in ionaid oibre ghnóthach.

Cé go dtugann bainisteoirí aird ar na scileanna agus na córais oibriúcháin post, is próiseas níos leithne, níos fadtéarmaí é bordáil chuí a bhfuil sé mar aidhm aige an fostaí a réiteach le haghaidh rathúlachta trí thacú leo foghlaim faoin eagraíocht níos leithne, faoi bhealaí oibre agus faoin gcaoi a bhfuiltear ag súil leo. chun fás agus cur.

Deir an Boss Buddy AD gur fusa é a rá ná a dhéanamh, ach tá am agus foighne ag teastáil le fostaithe nua.

“Tá go leor ionad oibre ag streachailt go fírinneach leis an am agus an fhoighne riachtanach a thabhairt ach dar liomsa go gcaithfidh eagraíochtaí iallach a chur air seo a bheith mar an norm le fruiliú nua,” a deir sé.

Spreagann CIPD fostóirí chun láimhdeachas na bhfostaithe ina gcuideachta a thuiscint.

“Tá an costas seo, agus an costas earcaíochta araon suntasach,” a deir an Iníon Connaughton, “mar sin is féidir toradh mór a bheith ag infheistiú i bhfostaithe reatha, i mbainisteoirí líne agus i gceartú an chultúir. Ní bhaineann branda an fhostóra amháin fostaithe ionchasacha a mhealladh. ach ag comhlíonadh ionchais mhéadaithe na bhfostaithe reatha.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button