News

Líon na ngardaí um shábháilteacht ar bhóithre gan laghdúInseoidh Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris do Choiste an Oireachtais um Iompar inniu nach bhfuil laghdú á dhéanamh ar líon na mball foirne in oibríochtaí sábháilteachta bóithre an fhórsa.

Tiocfaidh an Coimisinéir Harris os comhair an Chomhchoiste um Iompar agus Cumarsáid chun ceisteanna a fhreagairt faoin méadú ar líon na mbásanna ar bhóithre na hÉireann.

Áiteoidh sé go nglacfaidh sé “an-dáiríre” le sábháilteacht ar na bóithre, geallfaidh sé líon na mbásanna ar na bóithre a laghdú, agus a “imní mór” a chur in iúl.

“Ba mhaith liom a chur ina luí ar an gcoiste seo agus ar an bpobal nach bhfuil aon bheartas eagraíochtúil ann chun líon na nAonaid Póilíneachta Bóithre a laghdú,” a deir a ráiteas tosaigh.

Táthar ag súil go ndéanfaidh an tUasal Harris a chomhbhrón do theaghlaigh an 72 duine a chaill a mbeatha ar bhóithre na hÉireann i mbliana.

“Táimid tiomanta oibriú lenár gcomhpháirtithe agus lenár bpobail chun a chinntiú go mbeidh ár mbóithre in áit níos sábháilte do chách,” a déarfaidh sé leis an gcoiste.

Chuige sin, díreoidh an coimisinéir ar chur i bhfeidhm “roinnt príomhbhearta ar éirigh leo srian a chur ar dhroch-iompar tiománaithe”.

Ina measc seo tá an “30 nóiméad de dhualgas ard-infheictheachta póilíneachta bóithre le linn gach turais aonfhoirmeach dualgais” – rud atá cáinte ag gardaí céim agus comhaid.

“Sna chéad cheithre seachtaine den oibríocht 30 nóiméad, a thosaigh an 12 Aibreán, chonaiceamar méaduithe ar bhrath bunaithe ar thréimhse inchomparáide i mí an Mhárta,” a deir an Coimisinéir Harris.

Díríonn sé ar ardú 55% ar fhógraí muirear seasta a eisíodh d’úsáid fón póca, inar eisíodh 2,148 fógra dá leithéid.

Tugann sé sin go dtí seo “7,557 fógra muirear seasta maidir le húsáid fón póca go dtí seo i mbliana.”

Ón 12 Aibreán, bhí méadú 40% ar thástálacha anála a rinneadh ag seicphointí, ag ardú go 19,100, agus méadú 17% ar líon na dtiománaithe gafa ag tiomáint faoin tionchar, agus taifeadadh 736 teagmhas den sórt sin.

Tugann sé sin go dtí 2,870 líon na dtiománaithe a bhí gafa ar meisce, faoi thionchar alcóil nó drugaí, go dtí seo i mbliana.

Cé go n-admhaíonn sé go bhfuil an fórsa “ag tabhairt aghaidh ar bhrú ó thaobh acmhainní de”, séanfaidh an Coimisinéir Harris go bhfuil an fhoireann á tógáil ó shábháilteacht tráchta.

“Tá sé beartaithe againn 75 gardaí a chur le póilíneacht bóithre i mbliana agus 75 eile in 2025,” a deir sé.

“Faoi láthair, tá comórtas fógartha againn le haghaidh leithdháiltí nua chuig Aonaid Póilíneachta Bóithre i Réigiúin an Oirthir, an Iarthuaiscirt agus an Deiscirt.”

Tabharfaidh sé faoi deara freisin “go bhfuil tús curtha cheana féin le leithdháiltí chuig Aonaid Póilíneachta Bóithre i réigiún Bhaile Átha Cliath ó phainéal atá ann cheana féin”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button